Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

OXTON & Cocs. REPAIRING MACHINES, FOR REPAIRING OLD BOOTS. OXTON & Co's IMPROVED MACHINES. FOR TAILORS, SHOEMAKERS, 4c. WILLCOX & GIBB S-N OISELESS FAMILY SEWING MACHINE. WILLCOX & GIBBS-S IMPLEST FAMILY SEWING MACHINE. OxTON & Co., supply the above and ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 122, BOLD STREET, LIVERPOOL. NEEDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUIT ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. GREAT WESTERN PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. Established according to Act of Parliament, May, 1862. SHARES, £10. Subscriptions, 10s. per Month. Entrance Fee, Is. Half and Quarter Shares in proportion. Trusteeg- /THOMAS LLOYD, ESQ., ) WM. NICHOLSON, ESQ., j J. SCOUREfELD, Esa., THOMAS LESTER, Esa. I rJ President—J. A. COLLARD, ESQ. 11 Treasurer-M It. A. H. HARRISON". Surveyors- (MR. THOMAS LLOYD, MB. J. SCOUREIELD. Bankers-THE NORTH WESTERN BANK. Secretary-J. C. DAULBY, Morocco Villa, Fairfield, and 17, Sweeting Street, Liverpool. Reserve Fund 2 per cent. on Liabilities. Dividend 7 per cent. Shares may be taken up at any time, on application to the Secretary, at the above address, or at the Liverpool Law As. sociation Rooms, Cook Street, the 1st Tuesday in each month. SECOND STANDARD BENEFIT BUILDING SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD, 1864.) YIIDDIBIEDOLWYR. Mr. W. C. Miller. Timothy Ryan. Mr. Robert Price. William Hood. LYWYDD—Mr. Seth Bennett. TRYSOltTDD-Mr. J. E. A. Kogers. ARCHWILYDD-Mr. B. J. Owens. CYFREITHIWR—Mr. James Rowe. PWYLLGOR. Mr. Edwar,l Parkin. I John Morris. I Thomas Bullock. 1 David Jones. | Mr. George Owens. Thomas Roberts. Charles Smith. John Heap. Mr. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn xchob mis, o haner awr wedi saith i haner awr wedi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn flynyddol yn mis -Tachwedd. Y mas holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol ad. nabyiidus, ac yn brofedig fel cyfarwyddwyr Building Societies. Gellir cymmerycl shares newyddion, a chael pob gwybodaeth -angenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILLIAMS A'I FAB, Y sgr ifenyddion, 77, Mill-st, Toxteth Park, LIVERPOOL. Y SWYDDFA YMi LTDOL GYMREIG. BYDDED hysbys 'r Cymry a fwriadant ymfudo i America neu Australia, ein bod yn bookio am y prisiau iselaf yn Lcrpwl gydag ager a hwyl-longau gan hyny, gof- eiweh na thaloch eich blaenaal i oruchwyl- wyr yn Nghymru. Os gwnewch, pwy sydd i olaiu urn danocli pan yn Lerpwl, lie y mae llawer yn byw ar yr hyn a yspeiliantCewch bob hysbysrwydd trwy ddanfon llythyr a postage stamp at LAMB & EDWARDS, Brokers, 41, Union Street, Liverpool, Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwaii isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gymru ymddiried eu gofal i'r boneddigion uchod. am y srwvddom y cant bob ehwareu teg tra dan eu gofal. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y M ethodistiaid. JAMES OWENS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogeathau gwaethaf o ddy- oddefiadan dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb 'wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y eyfryw gymeryd ychydig flychau o'r Peleni hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad dynol drwy eu cymeryd, CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mae yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn easglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn amserol ac effeithiel. Y fcdd- yginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. Mae y peleni hyn yn gyfartal effeithiol i'n holl achwyniadau benywaidd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoedd a ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ac i bob peth •o'u hamgylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dyodliefiadau. I'r cyfryw mae peleni Hollaway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddcfnyddiad cyson o'r peleni an- mhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, daros- tyngir yr achosion gwaethaf yn faan i alluoedd nerthol y feddyginiaeth hon, daw cyfansoddiad mwamal yr ymenydd yn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ieuenctyd. Peleni Holloway ydynt y feddyginiaeth oreu a adnabyddir at y doluriau canlynol Cryd Dyfrglwyf Rhwymiad yr Colig Croendoriad Anhwylderau Ymysgaroedd Dolur rhydd Darfodcdigaeth Menywod Twymynau o Llewygon Dolur pen yr Enyniadau bob math Troedwst Afu Clwy'r Clwyf melyn Llynwst Gyddfau poenus Ataliad dwfr Marchogion Y Gymalwst Gwendidau Y Gareg a'r Clwy'r brenhin Gwendid oddiwrth bob Gareg Ail arwyddion Y Ddanodd achos Anhwylderau Cornwydydd Dirgel-gwd Caethder Y Geri Diffyg treuliad &c. Ymysgaroedd Dolur Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, (near Temple Bar,) London, ac 80, Maiden-st., New York. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau canlynolIs. lie., 2s. 6c., 4s. 6c.. lis., 22s., a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai mwyaf. D.S.-Mae cyfarwyddiadau i hyfiforddi y cystadleuwyr yn mhob dolnr yn gysylltiedig a phob blwch. B. HYAFS VTEW ILLUSTRATED BOOK on GENERAL JAI ATTIRE, containing 120 Engravings, of the prevailing styles in Gentlemen's, Youths' and Boys' Dress, designed by first-rate artists, suitable to every age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Guide for Self-Measurement. Sent post free, or can be had at B. HYAM'S, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. Z7D HYAM'S NEW 20s. COAT, 1867B. In mixed Meltons. 18R7 T) HYAM'S NEW 20^ COAT, D. In Fancy Meltons. 1wt7 T) HYAM'S NEW 29^ COAT~ -O. In Plain Coatings. T> HYAM'S NEW 20s] COAT i0D' -D. In Mixed Coatings. iT^X> HYAM'S NEW 20l COAT, JD. In Fancy Coatings. 1Q_ T> OTAM'S NEW 20s~ COAT, X). In Plain Doeskins. 1a._ I) HYAM'S NEW 14^ TROUSEliS, JD. In all the Newest Materials. i"^TT> HYAM'S NEW li! ^I'ROUSE RS, 1867. In Diagonal Trouserings. 1Qr7 T> HYAM'S NEW lis. TROUSERS, -O. In Striped Trouserings. ,Qr7 T) HYAM'S NEW Us. TROUSERS, JD. In Check Trouserings. T) HYAM'S NEW Us. TROUMRS -O. In Mixture Trouserings. 186r. j) HYAM'S NEW lis. TROUSEIIS, J3. In all the Fancy Trouserings. T) HYAM'S NEW Us. VEST. D. In all the Newest Materials. —T-O- TIYAM'S NEW 6s. VEST, -D. To Match Trousers. 1QRr7 T) HYAM'S NEW 6s. VEST, JD. To Match Coat. 1Q„„ "p HYAM'S NEW Cs. VEST, JD. Made from Mixed Tweeds. T> HYAM'S NEW lis! VEST, JD. Made from Mixed Tweeds. i^«7T> HYAM'S NEW 6S; VEST, JD • Made from Black Cloth. CAUTION.—Be certain you are at the Establish- ment of B. HYAM before you purchase. Ob- serve, the Trade Mark is a Star printed to a ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointment and loss. B. HYAM has only one Establishment in Liver- pool, 97, Lord Street, and 7, Whitechapel; and his Branches are:— MANCHESTER. 86 and 88, Market Street. GLASGOW 48, Argyle Street. GLisGow 1, Miller Street. EDINBURGH.124, High Street. EDINBURGH 2, Hunter Square. DUBLIN 30, Dame Street. I)UBLIN 4, Dame Lane. HYAM'S BUSINESS REGULATIONSAll Goods are marked in plain figures the lowest selling price, from which no abatement can be made, Any Garment bought and taken away, if not satis- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until P-ak when Business is resumed until 11 o'clock. 111-62] THE WORLD RENOWNED yjjr HEELER AND WIL'.SON FAMILY SEWING MACHINES. Have taken the GOLD MEDAL at the PARIS EXHIBITION. The ONLY Gold Medal awarded to Sewing Machines. EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stitching by machinery was repre- sented and fully tested. These Machines are capable of doing a greater variety of work than any other Sewing Machine made, and in a better manner. None so simple. None so popular. None so easily kept in order. Everybody has or is getting them. Over 250,000 have been made and sold. All Machines Warranted. Instruction gratis. Prospectus and Samples sent post free. 73, BOLD STREET, LIVERPOOL. TAI AR OSOD. Dau dy a elwir Hampton Villas, yn nghornel Hampton Street, Church Road, Higher Tranmere, Birkenhead. Rhenti, £ 25, a ze22. Yr allweddau i'w cael yn 26, Seymour Street; neu ymofyner gyda Mr. W. Williams, 77 Mill Street, Liverpool YR AREITHFA GYMREIG-, SEF Cyfrol, yn cynnwys 42 o BREGETHAU, gan Weinidogion yr Annibynwyr. Pris mewn rhwymiad hardd, 5s. 6d.; yn ddidraul gyda'r Post, 6s. Bala: cyhoeddwyd gan GRIFFITH JONES. [1—13 rpHE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.- Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. WHITBY, WILLIAMS, & WATSON, 27 to 31, DALE beg: to intimate that they have OPENED 1100Ms with an extensive Stock of LOOKING 1i', FILETS, &c., whioh for cheapness, superior vrorlvmansmp and finish, cannot be surpassed; being also of their own manufacture they can with confidence recommend them. Glass Shades and Window Glass of every description. pYMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwys v7 eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- weddar, trwy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mewn tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn barod, ac anfonir hwynt yn ddidraul gyda'r post am eu gwerth mewn stamps. Rhoddir yr elw arferol i ddos- parthwyr. Pob archebion (orders) a thaliadau i'w eyfeirio i:—Rev. J. LI. James, Whiiefvwrch, Cardiff- fi-l INVISIBLE WORLDS! THE MICROSCOPE SIMPLIFIEDII INSTRUCTION MADE BABY I I RAE'S IREWXY-INVRNTED PRIZE MICROSCOPES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Fine Arts and In- dustrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal at Leeds Exhibition, 1867. See Opinions of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6. 1866, says:— "In the Front Room (Dudley and Midland Exhibition) we notice a singularly powerful Microscope, exhibited by Mr. RAE, of Glasgow. Its magnifying power is 30,000 times, and its cheapness and durability must make it a most desirable ob- ject for the working classes—who care for scientific pursuits- to obtain possession of." ,I he Dumfries-shire and, Galloway Herald and Register, August 10, 1866, ,aye, We have just had the opportunity of examining one of the beautiful little Microscopes made by Mr. RAE, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhi- bition. Its astonishing small compass, and great magnifying power, combined with complete distinctness, together with its cheapness, are its most prominent properties. It magnifies, we are informed, no less than 30,000 times, and it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such as animaleuhe, wings and aiitenee of insects, chemical crystals, &c" &e. Along with the instrument, Mr. RAT: supplies a book of instructions, which will serve as a guide to the observer." The Dudley Guardian, August 15,' 1866, devotes thirty linea 'jf its valuable space to the praise of RAE'S new Microscope, and ends by saling: This admirable Microscope, which is of a nigh magnifying power, will be found most useful and enter- taining and, we may add, that a great variety of experiments may be carried out by using this invaluable vatic meeum, the price of which, 2s. 6d., places it within the power of almost the poorest of the working classes. The Yorkshire Gazette, October 6, 1866, in giving a descrip- tion of the_ Yorkshire Exhibition, says:— "A great boon to the public has been afforded by means of Mr. RAg'S newly-invented Microscope. The latter instrumcnt has until recently only been in the hands of experts or students; their complexity of construction and elaborate workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed them out of the reach of a working man, who would otherwise have delighted to amuse himself and family with those glimpses of the won- de ful and invisible world, attractive alik e to the lettered and unlettered. The Microscope in question is a very insignificant piece of mechanism, easily adjusted, simple in its construction, scarcely liable to derangement, and we can truly vouch for their immense magnifying power. A srxall monad is made to look very large indeed, and the aetion of the internal organsi of the vorticella can be clearly defined. This little instrument rejects all the complexity of rack and pinion, screws, con- densers, stages, reflectors, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope; for the spectator has simply to place his pbject-szy a cheese mite-on a round piece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished glass lense. and then the object is perceived, magnified at least 30,000 times. The price is but 2s. 6d., and we can, from actual use of them, strongly recommend them to our readers." The above Instrument may lie had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by post for 37 stamps, with Book of Instructions. RAE'S NEW PRIZE ACHKOMATIC FIELD GLASS, (Binocular), with leather case, complete. Price, 14s. 6d.; free by parcel, 15s. Gd. RAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achromatic), Price, 4s. 6d. and 6s. 6d.; carriage Is. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORIZONTAL WATCH, £ 3 10s. GENTLEMAN'S GOLD LEVER, Jewelled; in 10 actions, warranted for two years, E6 6s, > FIRST-CLASS. SILVER WATCH, B2 2s., warranted, earriage free and in- sured. N.B.—All kinds of Optical Instruments at half the ordinary prices. Printed Lists of upwards of One Thousand Testimonials may be had by sending stamped directed envelope. AR«"K THE ADDRESS— & A E & CO. MANUFACTURING OPTICIANS, WATCHMAKERS ^I?D JEWELLERS, No. 15. ENGLISH STREET, CARLISLE. AMERICA. SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG, SIMON JAMES, 25, UNION STREET, LIVERPOOL. ADDYMUNA ddatgan ei deimladau diolchgar am y gefnog- aeth y mae wedi ei gael; hefyd dymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau i Bookio gyda'r Ager a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y clud-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn eynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyllysio le cyfleus i drin ymborth eu hunain, yn nghyda llety cysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw cu luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudwyr, gan gwbl gredu y bydd iddo roddi pob boddlonrwydd i'r cyhoedd, Parchedigion W. Thomas, Liverpool Rees Evans, eto W. Harris, Ileolyfelin Dr. J. E. Jones M.A., Merthyr E. Evans, Dowlais B. James, Pyle E. Thomas, Casnewydd W. Roberts, Penyparc T. E. James, Glynnedd W. Roberts, Blaenau J. G. Owen, Rhyl W. 11organ, D.U., Caergybi D. Price, Blaenffos J. Lloyd, Merthyr J. Jones (M'athctes) Rhymni R. A. Jones, Abertawy Gweinidogion y Bcdyddwyr. Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidogion uchod, yn gystal a Llythyrau Cymeradwyaeth i dy tawel Mr. James, y mae genyf yr hyfrydwch o'i gymeradwyo i sylw Ymfudwyr o Gymru. THOMAS PICJ, II.A., M.D., Aberdar WATCHES! ITA I'CIIES! CLOCKS! CLOCKS! ANTHONY WHITE, Gwueuthimvr Gyfanwerthol Oriorau ac Awrlcisiau 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNA yn barchus hysbysu y cyhoedd trwy A Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gostyngiad dirfawr yn y prisiau arferol yr Oriaduron a'r Awrleisiau canlynol:- 500 0 WATCHES ARIAN HORIZONTAL, wedi eu geniu mewn pedwar o dyllau, am 31s., ^n rhad drwy y Bythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn erioed o dan ddau gini, a gwatentir hwy am bum' mlynedd. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trymion, am 42s., gwerth 50s., gwarantedig am 5 mlyn- 300 0 PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r gwneuthuriad goreu, wedi eu gemu a'u capio, am £ 310s. eithaf gwerth £ 4 4s., a chyda chauadau huntio dwbl am £ 3 lis. gwerth t4 10s. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- edig arm 10 mlyned gyda'r oriorau hyn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWIT, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ao hefyd yn alarwm, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynygiwyd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy J lly« thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDLWYD 50 MLYNEDD. Gollir cael rhestr o Watche8.. Clociau, Gemmu, &o. yn rhad drwy y Post. Gwerthir yn gyfanwerthol i fas. aachwyr. J Mewydd ei gymineryd, CARTE-DE-VISITE TRA CHYWIR 0 S. R. Pris 6c., trwy y Post, 7c. Liverpool: cyhoeddir gan Isaac Foulkes. Hefyd, y mae ychydig o Haul-arluniau, 12y. 8 mod. fedd, o hono ar law. Pris 2s. 6., trwy y Post 2s. 7c. JOHN THOMAS, Photographer, 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address 120 Breck Road.) Cymerir 3 Carte de Visite am 2s. 6d., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte de Visite 4s. y dwsin. ) Cyhoeddir Carte de Visite o'r Gweinidogion Cym- reig Cc. yr un; hefyd y darluniau n-iawr-16 modfedd wrth 12-pris 2s, re., yn ddiogel a didraul drwy y Post ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un or darluniau hyn, wrth weled yr eisteddiad naturiol, bywiogrwydd yr edrychiad, a chanfod y perffaith debygrwydd, yr hyn sydd anhebgorol i sicrhan gwir ddelw ac ennill cymmeradwyaeth. Adolvgiad y Wasg arnynt:—" Yr ydym ar air a ch yd wybod yn gallu tystio na welsom enghreifftiau rhagoracli yn y gangen hon 0 gelfyddyd erioed yn ein bywyd *Y Faner. Ni welsom en rhagorach, os eu cystal erioed."— Yr Herald Cymract;. Gellir cael rhostr o'r enwau ynghyd a'r telerau ond anfon at J. THOMAS, 53, St. Anne St., Liverpool. PURE AERATED WATERS. ELLIS'S, RUTHIN, SODA WATER. ELLIS'S, RUTHIN, POTASS WATER. .ELLIS'S, RUTHIN, SELTZER WATER. 'ELLIS'S, RUTHIN, LEMONADE. ELLIS'S LITMIA AND POTASS WATER. AN EXCELLENT IN rERNÅL REMEDY FOR GOUT. THE Public are parti cularly requested to observe that jL every Cork is branded" R. Ellis and Son, Ruthin without which none is genuine. May be obtained from all respectable Chemists, Con« fectioiiers, and Hotel-ke epers; and Wholesale only, from R. Ellis and Son, Ruthin. North Wales. QHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12th, 1862. TRUSTEES. Mr. J. B. Melladew, Mr. William Parry, Mr. John Roberts, I Mr. Chas. W. Moote. PILESMENT.-Mr. John Roberts, 61, Hope Street. TREASURER.—Mr. Henry Williams, 190, Breck Road. The Society was established four years last Christmas, and has always paid Seven per Cent, dividend. The Capital of the Society as per last fteport was 9116,407 and a.mount outstanding on Mortgages £I2!J,6S0. The balance of Profit, after paying the dividend and all ex- penses, was £ 10,889, and the financial position of the society improved during the year £ 1,277. Subscriptions received from ^Christmas to May 3rd, £ 32,000. Amount advanced on Mortgages during the same period, £ 34,195. In add-'tion to the ordinary share, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of five-and-a-half per cent. Copies of report and prospectus may be had, and shares taken at any time, on application to the Secretarv, J. LLOYD JONES, Accountant. (i, M Street. MEDDYGINIAETH .-Dyna air melus i bob claf, ac yn neillduol i'r rhai a boenydir am nsoedd a blynyddoedd gyda'r anhwyl- derau gewynol, a chan fod y cyffuriau a ddetnycldir yn gyffredin yn analluog i'w symud, da genym allu hysbysu y cyhoedd fod Mr. Jarvis, Canton, drwy ei ddull newydd ac effeithiol, wedi llwyddo i wellhau canoedd o gleifion ar ol i bob dyfais arall fethu, fel y prawf y lluaws tystiolaethau sydd yn ei feddiant, oddiwrth feddygon, gweinidogion, a boneddigion o barch a dylanwad. Gellir cael rhestr o honynt ond anfon un stamp at Prof. Jervis, M.G., Canton, Cardiff. Hefyd, dymunir hysbysu fod Mr. Jervis wedi darganfod meddyginiaethanmhrisiadwy at wella ARCHOLLION, YSIGIABAU, a BRTWIAU. Y mae JAR vis's OLUM ANIMJK wedi gwneyd gwelliadau rhyfeddol yn bar oil, ac md ydyw ond darganfydd- iad diweddar. Gwerthir ef dan nawdd y llywodraeth, a gellir ei gael trwy unrhyw Fferyllydd, neu gan y perchenog, Prof. Jervis, H.G., Canton, Caxdiff. CROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING U SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John Jones, 32, Castle-street, Mr. Henry Stuart, Hope-street, Mr. John Robinson, Birkenhead, Mr. John Williams, Lord-street, PRESIDENT.—Mr. John Jones, 32, Castle-street, TREASURER.—Joseph Hartley, Commutation-row. )FN COMMITTEE, Richard Corish, Laurel Cottage, Smithdown-lane, William Brown, 22, Chapel-street, James Collinson, 126, Bold-street, John Evans, Public Offices, Cornwallis-street, John Jones, 142, Vine-street, Richiard Jones, 1, Bridson-street, C. Mitchell, jun., Duke's Dock, Joseph Price, James-street, John Reid. 17, Old Hall-street, E. Pierce, 38, North John-street, M. Woodward, 54, Mill-street. The Meetings of this Society are held on the First Monday in each month, in the office of the Secretary, from Six to Half- past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. T Dividends payable 011 the first Monday in July. At the end of last year a, dividend of 7 per cent was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable as may be agreed. Copies of the Rules, Annual Report, and any other informa- tion, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary, EDWARD CROSLAND, Accountant, 21 Harrington-street. JOHN WYNNE, SILK, MERCERY, DRAPERY, AND MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. DEPAETMENTS: Silks Shawls Mantles Bonnets Millinery Ribbons Flowers Hosiery Gloves Hosiery I Underclothing Fancy Dresses Stuffs Laces Parasols Furs Umbrellas Linen Calicoes Flannels Smallwares FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. Iflgr Parcels sent Carriage Free to all parts of the country.