Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

.D}2:MWAIN AK^acoL.—Boreu ddydd Mawrth y "13eg o'r mi's, cyfarfyddodd Thomas Jones Frenhinlle, a'toaethwr cyfrifol yn nghwr ucha rlyfrryn Trbeclyraur, a chodwm, a drodd yn fuan yn ang^Jfol iddo. Ar ol boreufwyd y diwrnod hwnw, aeth allan ar gefn ei anifail bychan i redvii tro am ei weithwyr, a dychwelodd yn eiul yn fuan at y tý, gan hysbysu ei wraig, a'i ferch, ei fod yn myned ar neges pellach, yr hyn oedd tua chwarter milldir o'i gartrof, ac aeth. Ond tua hanner y ffordd, wrth ddychwely d yn ol, taflodd y creadur bychan ef i lawr ar ffordd lethrog arw. Ac er nad oedd nyb yn ei weled ar y pryd, gwelsom arwyddion aiulwg iddo gaelei lusgo am latheni, hyd nes torodd y gadwen oedd yn dal y cyfrwy. Cafwyd ef yn fuan iawn ar ol iddo gwympo, a'i waed yn lliwio y ffordd. Ar ochr aswy ei ben y cafodd yr archoll waethaf; ond yr oedd man archollion i weled ar ei wyneb. Ni chafwyd gair byth o'i enau; ond bu fyw drachefn mewn poen dir- fawr hyd yn agos i bedwar o'r gloch prydnawn dranoeth, pryd y bu farw, gan adael gweddw hawddgar ac oedranus, a phump o blant i alaru ar ei ol. Cadwyd rheith-holiad ar ei gorph, pryd y penderfynwyd yn unfrydol achos ei farw- olaeth i'r codwm a gafodd. Yr oedd y trancedig yn aelod parchus gyda'r Trefnyddion Calfinaidd, ac yn ddirwestwr cydwybodol er's tuag wyth mlynedd ar hugain. Yr oedd yn bleidiwr gwres- og i bob math o ryddid, ac yn gymmydog o'r > fath oreu. Y mae hiraeth cyffredinol ar y gym- mydogaeth ar ei ol. Claddwyd ei weddillion i marwol yn mynwent y Twrgwyn. Heddwch fyddo i'w lwch.—D. Griffiths.

----------------------____----1J…

I----_._--MARCHNAD LLUNDAIN.

; A 1 )L

[No title]

.----'--.---_-------.-----------_-----)…

-----'-----._-----MARCHNAD…

[No title]

MARCHNAD ANIFEILIAID SMITHFIELD.

Family Notices