Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

AT EIN GOHEBWYR.

t Mthuo.

;;,.'c' tWlJ ddiou iramor.

News
Cite
Share

'c' tWlJ ddiou iramor. Y DDAU YMHKRAWDWR. Y mae Ymlierawdv^-r Ffrainc wedi cyfarfod ag Ymherawdwr Austria yn Salzburg. Bu y ddau mewn yinddiddan agos yr adeg gyntaf y cwrdd- asont. Mae llawer o ddychymmygu beth oedd natur yr ymddiddan hwn. Tybia rhai fod y ddau yn awyddus am heddwcli, ac na wneir 1ill math o gynghrair, ond yn unig ddyfod i ddealltwriaetli a'u gilydd am ryw Lethau po torai rhyfel allan. Barna eraill fod rhyfel rhwng Ffrainc a Prwssia yn anocheladwy, ac y bydd i Ymherawdwr Aus- tria, os gadewir iddo gan ei biif weinidog, Baron Beust, fod mor wan a myned i gynghrair a Ffrainc er mwyn cael dial ar Prwssia am yr hyn a gollodd yn y rhyfel diweddaf. CHWYIJDROAD YN SPAKX. Y mae arwyddion o gryn anesmwythder trwy SpaeR. Dywedir fod y Cadfridog Prim. arwein. ydd y gwrthryfelwyr, wedi cymmeryd. llong o Genoa i Catalonia yn ddiweddar, ac fod ganddo gyflawnder o arian, wedi eu cael gan arianwyr Paris. Y mae y gyfraith filwrol wediei chyhoedi yn Barcelona. Y MORMONIALD YN UTAH. Y mae hi wedi dyfod yn argyfwng pwysig ar y Saint yn Ninas y Llyn Halen. Herir it wdurdod y llvwydd, Brigham Young, ac y mae yntau wrtlii a'i holl egni yn esgymuno, ac yn ceisio darostwng y saint terfysglyd. Vmddengys fod gwrthwyn- ebiad cryf gan un lilaid 1'1' cyfreithiau priodasol, ac i amlwreiciaeth, ohd y mae Young yn edrych ar y rhai hyn fel rhan hanfodol o Formoniaeth, ac nid yw yn foddlon i roddi un o'i wragedd i fyny, na chaniatau i neb arall wneud. Y mae ei ddegwm blynyddol yn cyrhaedd i gan mil o bunnau, ond os parha yr wrthblaid i gynhyddu. tra thebyg y bydd yn llawer llai y flwyddyn nesaf. Hefyd y mae y trigolion yn cael eu lian- esmwytho ar ol clywed am yr aur sydd wedi ei ddarganfod oddeutu 250 o filltiroedd oddiwrth y ddinas. Yrndyrir yno wrth y cannoedd bob wythnos, gan adael y maesydd gwenith brafia heb eu medi. Y mae pob gobaith am gadw y saint ar wahan oddiwrth y barbariad' wedi dar- fod. Bernir y bydd raid i Young neu flaenoriaid yr Nvrthblaid ymadael o'r ddinas yn fuan. CYNNYDD Y CHOLERA YN A-MKRICA. Y mae y cholera a'r clefyd melyn yn yindacnu yn New Orleans a Galveston, ac y mnc y cholem wedi cyxhaedd i ddyffi-yn y Mississippi. (Hhir y j bydd i'r tartliiadau ar ol y g^vlawogydd a'r Ilifog- ydd mawion beri i'r haint ymdaenui raddau di- frifol. Dywedir fod ychydig wedi eu taro o hono yn New York a'r cylchoedd. Y GWRTHRYFEL YN CANDIA. Tybiclunwaith fod ygwrthryfel yma wedi ei gwbl ddarostwng gan filwyr y Sultan, o dan ar- weiniad medrus Omar Pasha ond yn ol y new- yddion diweddaf, ymddengys fod y gwrthryfelwyr yn dal allan eto, ac fod y Tyrciaid wedi ymgilio o Spliakia. Mae Omar Pasha yn ddig iawn fod llongau Rwssia, Ffrainc, ac Itali, yn cael eu goddet i gymmeryd ymaith y teuluoedd Cretaidd, a dywedir ei fod wedi gofyn caniatad i adael yr ynys a dychwelyd i Constantinople. Hysbysir o Athens fod y gwrthryfelwyr wedi datgan i'r traf- noddwyr tramor eu bwriad i ddwyn allan lythyr- au adgipiad, er darparu herw-Iongau. Mae herw- longau Cretia i gario baner wen a chigfran goch ami, gydar arwyddair Cretia.' Y CHOLERA YN HOLLAND. Drwg genym orfod cofnodi fod y Cholera wedi tori allan yn Rotterdam; y mae mewn gwedd erchyll iawn. Ychydig o'r rhai a darewir t, t, ganddo sydd yn gwella. Cymmenvyd y cyntaf yn glaf ddydd Gwener, yr Hi eg, a'r Sabbath dilynol bu farw 5. Ofnir y bydd i'r flair fawr sydd ar gael ei chynnal yn y lie, yn nghyd a'r llygredd a'r aflendid sydd yn arfer cydfyned a hi, fod yn attegfa i'r haint dinystriol. iiv'.i

'"

"-EIN TELERAU A'N DOSBARTHWYR.

[No title]

TELERAU AM HYSBYSIADA U.

I ~ " ' f. ryttbodtb Itneddøt..-

LLANBRYNMAIR. 1