Skip to main content
Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

OXTON & Co's. REPAIRING MACHINES, FOR REPAIRING OLD BOOTS. OXTON & Co's IMPROVED MACHINES. FOR TAILORS, SHOEMAKERS, &c. LLCOX & GI BBS-NOISELESS W FAMILY SEWING MACHINE. ILLCOX & GIBBS—SIM P-LE ST YY FAMILY SEWING MACHINE. OXTON & Co., supply the above and ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 122, BOLD STREET, LIVERPOOL. NEEDLES, SPRINGS, THRKADS, TO SUIT ALLMACHINKS. FC MACHIXES REPAIRED. AGENTS WANTED. GREAT WESTERN PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. Established according to Act of Parliament, May, 1862. SHARES, L10. Subscriptions, 10s. per Month. Entrance Fee, Is. Half and Quarter Shares in proportion. I THOMAS LLOYD, ESQ., WM. NICHOLSON, ESQ., J. SCOURFiELD, ESQ., THOMAS LESTEB, Esa. President-J. A. COLLARD, ESQ. Treasurer-M it. A. H. HARBISON. „ ( MR. THOMAS LLOYD, Surveyors- j Ma j sCOURFIELD. Bankers-THE NORTH WESTERN BANK. Secretary-J. C. DAULBY, Morocco Villa, Fairfield, and 17, Sweeting Street, Liverpool. Reserve Fund 2 per cent. on Liabilities. Dividend 7 per cent. Shares may be taken up at any time, on application to thlA Secretary, at the above address, or at the Liverpool Law As. sociation Rooms, Cook Street, the 1st Tuesday in each month. SECOND STANDARD BENEFIT BUILDING SOCIETY. (SEFYDLWYD TACHWEDD, 1864.) YMDDIRIEDOLWYR. Mr. W. C. Miller. Timothy Ryan. I Mr. Robert Price. William Hood. LYWYDD-Mr. Seth Bennett. TRYSORTDD-Mr. J. E. A. Kogers. ARCHWILYDD-Mr. B. J. Owens. CYFREITHlwR-Mr. James Rowe. PWYLLGOR. Mr. Edward Parkin. John Morris. Thomas Bullock. David Jones. David Jones. Mr. George Owens. Thomas Roberts. Charles Smith. John Heap. John Heap. Mr. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn ijnhob mis, o haner awr wedi saith i haner awr wtdi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er -sefydHad y Gymdeithas) yn daladwy yn fiynyddol yn mis Tachwedd. Y mae holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol ad- abyddus, ac yn brofedig fel cyfarwyddwyr Buiklmg Societies. Gellir cymmeryd shares newyddion, a cliael pob gwybodaeth tmgenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILLIAMS A'I FAB, Y sgrifenyddion, 77, Mill-st, Toxteth Park, LIVERPOOL. Y SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. 6 BYDDED hysbys 'r Cymry a fwriadant ymfudo i America neu Australia, ein bod yn bookio am y prisiau iselaf yn Lerpwl gydag ager a hwyl-longau gan hyny, got- elwch na thaloch eich blaendal i oruchwyl- wyr yn Nghymru. Os gwnewch, pwy sydd i ofalu am danoch pan yn Lerpwl, lie y mae llawer yn byw ar yr hyn a vspeiliant ? Cewch bob kysbysrwydd trwy ddanfon Uythyr a postage stamp at LAMB & EDWARDS, Brokers, 41, Union Street, LiverpooL Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gymru ymddiried eu gofal i'r boneddigion uchod, am y jwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu gofal. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gwemidog y Methodistiaid. JAMES OWENS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogeathau gwaethaf o ddy- oddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gymeryd ychydig flychau olr Peleni hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r cyfcnsqddiad dynol drwy eu cymeryd, CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDIAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw mae yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn casglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd •ei hun, os na rwystrir hwynt yn amserol ac effeithiel. Y fedd- yginiaeth fwyaf sier at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd uawaitxi drachefn i gyflawn iechyd. Mae y peleni hyn yn gyfartal effeitliiol i'n holl achwyniadau benywaidd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoedd a ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ae i bob peth o'u hamgylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dyoddefiadau. 1'1' cyfryw mae peleni Hollaway wedi p; ofi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddrfnyddiad eyson o'r peleni an- mhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, daros- tyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd nerthol y feddyginiaeth hon, daw cyfansoddiad mwamal yr ymenydd yn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ieuenctyd. Peleni Holloway ydynt y jeddyginiaethorcu a adnabyddir at u doluriau canlilnol: Cryd Croendoriad Darfodedigaeth Dolur pen yr Afu Gyddfau poenus Gwendidau gddiwrth bob achos Caethder Ymvsa-aroedd Dyfrglwyf Anhwylderau Menywod Enyniadau Clwy'r Ataliad dwfr Y Gareg a'r Gareg Anhwylderau Y Geri Rhwymiad yr Ymysgaroedd Twymynau o bob math Clwyf melyn Marchogion Clwy'r brenhin Ail arwyddion Cornwydydd Diffyg treuliad Dolur Colig Dolur rhydd Llewygon Troedwst Llynwst Y Gymalwst Gwendid Ya Dirge1 0\ Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, St (near Temple Bar,) London, ac 80, Maidcn-st., New Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethav y byd gwareiddiedig, am y prisiau canlynol :-Is. lie i_ 4s. 6c., lis., 22s., a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy ^yincryd y rhai mwyaf. D.8.-Mae cyfirwyddiadau i hyfforddi y cystadleuwyr yn jahob dolur yn gysyJlticdig a phob blwch. B. HYAlrg ■VTEW ILLUSTRATED BOOK <m GENERAL i.1 ATTIRE, eontaimng 120 Engravings of the prevailing styles in Gentlemen's, Youths' and Boys' Dress, designed by first-rate artists, suitable to every age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Guide for Self-Measurement. Sent post free, or can be had at B. HYAM'S, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. Q HYAM'S NEW COAT, -D» Ih mixed Meltons. HYAM'S NEW 20s. COAT, 1867B. In Fancy Meltons. TZTtS HYAM'S NEW 29^ COAT, JL>. In Plain Coatings. T> HYAM'S NEW 20s. COAT -D. In Mixed Coatings. T) HYAM'S NEW 20s. COAT, JL>. In Fancy Coatings. T> HYAM'S NEW 20sl COAT. JD. In Plain Doeskins. T> HYAM'S NEW TROUSERS, JD. In all the Newest Materials. 1Rfi7 T) HYAM'S NEW Us. TROUSERS. J). In Diagonal Trouserings. 1RR7 T) HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, JD. In Striped Trouserings. T> HYAM'S NEW 14s. TROUSERS. X>. In Check Trouserings. 1RP7 "D HYAM'S NEW 14^ TROUSERS, X). In Mixture Trouserings. T> HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, -D. In all the Fancy Trouserings. T) HYAM'S NEW 6s7 VEST. JD. In all the Newest Materials. TI YAM'S NEW (te. VEST, Jj, To Match Trousers. HYAM'S NEW as. -E-S T, ia 7 X). To Match Coat. 1RA7 T> HYAM'S NEW 6s." VEST, JD. Made from Mixed Tweeds. 1Rf57 T> HYAM'S NEW 6s! VEST, 1867Bo Made from Mixed Tweeds. ,717 T) HYAM'S NEW K VEST, 1867. Made from Black Cloth. CAUTION.—Be certain you are at the Establish- C ment of B. HYAM before you purchase. Ob- serve, the Trade Mark is a Star printed to a ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointment and loss. B. HYAM has only one Establishment in Liver- pool, 97, Lord Street, and 7, Whitechapel; and his Branches are:— MANCHESTER. 86 and 88, Market Street. GLASGOW. 48, Argyle Street. GLASGOW. 1, Miller Street. EDINBURGH.124, High Street. EDINBURGH. 2, Hunter Square. .DUBLIN. 30, Dame Street. DUBLIN 4, Dame Lane. B HYAM'S BUSINESS REGULATIONSAll • Goods are marked in plain figures the lowesl selling price, from which no abatement can be made. Any Garment bought and taken away, if not satis- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until .,(ik when Business is resumed until 11 o'clock. 1;1-62] THE WORLD RENOWNED HEELER AND WILSON FAMILY SEWING MACHINES. Have taken the GOLD MEDAL at the PARIS EXHIBITION. The ONLY Gold Medal awarded to Sewing Machines. EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stitching by machinery was repre- sented and fully tested. These Machines are capable of doing a greater variety of work than any other Sewing Machine made, and in a better manner. None so simple. None so popular. None so easily kept in order. Everybody has or is getting them. Over 250,000 have been made and sold. All Machines Warranted. Instruction gratis. Prospectus and Samples sent post free. 73, BOLD STREET, LIVERPOOL. TAI AR OSOD. Dau dy a elwir Hampton Villas, yn nghornel Hampton Street, Church Road, Higher Tranmere, Birkenhead. Rhenti, .£25, a £ 22. Yr alhveddau i'w cael yn 26, Seymour Street; neu ymofyner gyda Mr. W. Williams, 77 Mill Street, Liverpool YR AREITHFA GYMREIG, SEF Cyfrol, yn cynnwys 42 o BREGETHAU, gan Weinidogion yr Annibynwyr. Pris mewn rhwymiad hardd, 5s. 6d.; yn ddidraul gyda'r Post, 6s. Bala cyhoeddwyd gan GRIFFITH JONES. [1-13 npHE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE J- is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.- Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. WHITBY, WILLIAMS, & "WATSON, 27 to 31, DALE STREET, beg to intimate that they have OPENED their SHOW ROOMS with an extensive Stock of LOOKING GLASSES, TOILETS, &c., which for cheapness, superior workmanship and finish, cannot be surpassed; being also of their own manufacture they can wi h co fidence recommend them.—Glass Shades and Window Glass of every description. YMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynxvys CYMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwys eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- weddar, trvvy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mewn tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn barod, ac anfonir hwynt yn ddidraul gyda'r post am eu gwerth mewn sia/mps. Rhoddir yr elw arferol i ddos- parthwyr. Pob archebion forders) a thaliadau i'w cyfeirio i :-Rev. J. Ll. James, Whitchurch, Cardiff. INVISIBLE WORLDS I THE MICROSCOPE SIMPLIFIED!! INSTRUCTION MADE EASY RAE'S NEWLY-INVENTED PRIZE MICROSCOPES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Fine Arts and In- dustrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal at Leeds Exhibition, 1867. See Opinions of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6. 1866, says:— "In the Front Room (Dudley and Midland Exhibition) we notice a singularly powerful Microscope, exhibited by Mr.' RAE, of Glasgow. Its magnifying power is 30,000 times, and its cheapness and durability must make it a most desirable olto: ject for the working classes-who care for scientific pursuits—■ to obtain possession of." 'I he Dumfries-shire and Galloway Herald and Register, August 10, 1866, says:—"We have just had the opportunity of examining one of the beautiful little Microscopes made by Mr. RAE, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhi- bition. Its astonishing small compass, and great magnifying power, combined with complete distinctness, together with its cheapness, are its most prominent properties. It magnifies, we are informed, no less than 30,000 times, and it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such as ammalculoe, wings and antcnae of insects, chemical crystals, &c., &c. Along with the instrument, Mr. RAE supplies a book of instructions, which will serve as a guide to the observer." The Dudley Guardian, August 15, 1866, devotes thirty linea f its valuable space to the praise of RAK'S new Microscope, and ends by saying:—"This admirable Microscope, which is of liigh magnifying power, will be found most useful and enter- taining and, we may add, that a great variety of experiments !nay be carried out by using this invaluable vade mesum, the price of which, 2s. 6d., places it within the power of almost the poorest of the working classes." The Yorkshire Gazette, October 6, 1866, in giving a descrip- tion of the Yorkshire Exhibition, says:—"A great booir to the public has been afforded by means of Mr. RAE'S newly-invented Microscope. The latter instrument has until recently only been in the hands of experts or students; their complexity of construction and elaborate workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed them out of the reach of a working man, who would otherwise have delighted to amuse himself and family with those glimpses of the won- de ful and invisible world, attractive alike to the lettered an unlettered. The Microscope in question is a very insignificant piece of mechanism, easily adjusted, simple in its construction; scarcely liable to derangement, and we can truly vouch for, their immense magnifying power. A small monad is made to. look very large indeed, and the action of the internal organs of thii vorticella can be clearly defined. This little instrumen rejects all the complexity of rack and pinion, screws, con-, densers, stages, reflectors, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope; for the spectator ha simply to place his object-say a cheese mite—on a round piece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished, glass lense. and then the object ia perceived, magnified at least 30,000 times. The price is but 2s. 6d., and we can, from actual' use of them, strongly recommend them to our readers." The above Instrument may be had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by post for 37 stamps, with Book of Instructions. RAE'S NEW PRIZE ACHROMATIC FIELD GLASS (Binocular), with leather case, complete. Price, 14s. 6d.; free by parcel, 15s. 6d. RAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achromatic). Price, 4s. 6d. and 6s. 6d.; carriage Is. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORIZONTAL WATCH,;C310s. GENTLEMAN'S GOLD LEVER, Jewelled in 10 actions, warranted for two years, zC6 6s. FIRST-CLASS, SILVER WATCH, B2 2s., warranted, carriage free and in sured. N.B.—All kinds of Optical Instruments at half the ordinary prices. Printed Lists of upwards of One Thousand Testimonials may be had by sending stamped directed envelope. tmo" THE ADDRESS— A E & co., ELLNTJEACTURING OPTICIANS, WATCHMAKERS ;¡?D JEWELLERS, No. 15, ENG&JSH STREET, CARLISLE. À AMERICA. 6 SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG, SIMON JAMES, 25, UNION STREET, LIVERPOOL. ADDYMUNA ddatgan ei dcimladau diolchgar am y gefnog- A aeth y mae wedi ei gael; hefyd dymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau i Bookio gyda'r Ager a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y clud-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon Ilythyr yn cynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyllysio le eyfieus i drin ymborth eu hunain, yn nghyda llety cysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw en luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno eymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudwyr, gan gwbl grcdu y bydd iddo roddi pob boddlonrwydd i'r cyhoedd, Parchedigion W. Thomas, Liverpool Rees Evans, eto W. Harris, Heolyfelin Dr. J. E. Jones M.A., Merthyr E Evans, Dowlais B. James, Pyle E. Thomas, Casnewydd W. Roberts, Penyparc T. E. James, Glynnedd W. Roberts, Blaenau J. G. Owen, Rhyl W. Morgan, D.D., Caergybi D. Price, Blaenffos J. Lloyd, Merthyr J. Jones. (Mathetes) Rhymni R. A. Jones, Abertawy Gweinidogion y Bedyddwyr. Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidogion uchod, yn gystal a Llythyrau Cymeradwyaeth i dy tawcl Mr. James, y mae genyf yr hyfrydwch o'i gymeradwyo i sylw Ymfudwyr o Oymru. THOMAS PRICE, M.A., rir.n., Aberdar p..J't-> WATCHES! WATCHES! CLOCKS! CLOCKS! ANTHONY WHITE, Gwueuthunor Cyfanwerthol Oriorau ac Awrleisiau 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, A DDYMUNA yn barchus hysbysu y cyhoedd trwy A Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda. gostyngiad dlrfawr yn yprisiau arferol yr Oi-iacluron alr Awrleislau canlynol 500 0 WATCHES ARIAN HORIZONTAL, wedi en gemu mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwy y flythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn erioed o dan ddau gini, a gwarentir hwy am bum' mlyiiedil. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trvmion, am 42s., gwerth 50s., gwarantedig am 5 mlyn- 3000 PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r., gwneuthuriad goreu, wedi eu gemu a'u capio, am £ 310s. eithaf gwerth £ 4 4s., a chyda chauadau huntio dwbl am £3 lis. gwerth f,4 10s. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- edig a-m 10 mlyned gyda'r oriorau hyn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ao hefyd yn alarwm, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynvgiwyd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy y lly- thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEP-VDLWYD 50 MLYNEDD. Gellir cael rhestr o Watches, Clociaii, Gemau, &a. yn rhad drwy y Post. Gwerthir yn gyfartwerthol i fas- •jiachwyr. >1 .1\ .K'jur' [1- J Ntwydd ei gymmeryd, CARTE-DE-VISITE TRA CHYWIR 0 S. R. Pris 6c., trwy y Post, 7c. Liverpool: eyhoeddir gan Isaac Foulkes. Hefyd, y mae ychydig o Haul-arluniau, 12x 8 mod. fedd, o hono ar law. Pris 2s. 6., trwy y Post 2s. 7c. JOHN THOMAS, Photographer, 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address 120 Breck Road.) Cymerir 3 Carte de Visite am 2s. 6d., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte de Visite 4s. y dwsin. Cyhoeddir Carte de Visite o'r Gweinidogion Cym. reig 6c. yr un; hefyd y darluniau mawr-16 modfedd wrth 12-pris 2s, Be., yn ddiogel a didraul drwy y Post ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un o'r darluniau hyn, wrth weled yr eisteddiad naturiol, bywiogrwydd yr edrychiad, a chanfod y perffaith debygrwydd, yr hyn sydd anhebgorol i sicrhan gwir ddelw ac ennill cymmeradwyaeth. Adolygiad y Wasg arnynt: Yr ydym ar air a chydwybod yn gallu tystio na welsom enghreifftiau rhagorach yn y gangen hon o gelfyddyd erioed yn ein bywyd." .-Y Faner. Ni welsom eu rhagorach, os eu cystal erioed."— Yr Herald Cymraeg. Gellir cael rhestr o'r enwau ynghyd a'r telerau ond anfon at J. THOMAS, 53, St. Anne St., Liverpool. PURE AERATED WATERS. ELLIS'S, RUTHIN, SODA WATER. ELLIS'S, RUTHIN, POTASS WATER. 1 aSLLIS'S, RUTHIN, SELTZER WATER. -ELLIS'S, RUTHIN, LEMONADE. ELLIS'S LITMIA AND POTASS WATER. AN EXCELLENT IN* tERNAL REMEDY FOR GOUT. THE Public are parti cularly requested to observe that JL every Cork is branded "R. Ellis and Son, Ruthin without which none is genuine. May be obtained from all respectable Chemists, Con- fectioners, and Hotel-keepers; and Wholesale only from R. Ellis and Son, Ruthin. North Wales. CHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. U Established December 12th, 1862. TRUSTEES. Mr. J. B. Melladew, Mr. William Parrv, Mr. John Roberts, Mr. Chas. W. Boote. PRESBENT.—Mr. John Roberts, 61, Hope Street. TREASURER.—Mr. Henry Williams, 190, Breck Road. The Society was established four years last Christmas, and has always paid Seven per Cent, dividend. The Capital of the Society as per last Report was zCI16,407 and amount outstanding on Mortgages £129,680. The balance of Profit, after paying the dividend and all ex- penst's, was Y,10,889, and the financial position of the society improved during the year ZI,277. Subscriptions received from Christmas to May 3rd, £32,000. Amount advanced on Mortgages during the same period, £ 34,195. In addition to the ordinary shares, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of five-and-a-half per cent. Copies of report and prospectus may be had, and shares taken at any time, on application to the Hccretary, J. LLOYD JONES, Accountant, 6, Lord Street. MEDCYGINIAKTH.—Dyna air melus i bob claf, ac yn neillduol i'r rhai a boenydir am fisoedd a blynyddoedd gyda'r anhwyl- derau gewynol, a chanfody cyffuriau a ddefnyddir yn gyffredin yn analluog i'w symud, da genym allu hysbysu y cylioedd fod Mr. Jarvis, Canton, drwy ei ddull newydd ac cffeithiol, wedi llwyddo i wellhau canoedd o gleifion ar ol i bob dyfais arall fethu, fel y prawf y lluaws tystiolaethau sydd yn ei feddiant, oddiwrth feddygon, gweinidogion, a boneddigion o barch a dylanwad. Gellir cael rhestr o honynt ond anfon un stamp at Prof. Jervis, Cantyn, Cardiff. Hefyd, dymunir hysbysu fod Mr. Jervis wedi darganfod meddyginiaethanmhrisiadwy atweUaABCHOMjox, YsiuiADAr, a BRIWIAU. Y mae "JARVIS'S OIVUM AKIM^E wedi gwneyd gwelliadau rhyfeddol yn barod, ac nid ydyw ond darganfydid- iad diweddar. Gwerthir ef dan nawdd y Ilywodracth, a gellir ei gael trwy unrhyw Fferyllydd, neu gan y perohenog, Prof. Jervis, M.G., Canton, Cardiff. à CARTREF I YMFUDWYR. ti-k 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, (CYMRO GWYLLT), A DDYMUNANT hysbysu pawb fwriadant Ymfudo o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a chyfarwyddyd am brisoedd y cludiad, gydag Hwyl neu Ager Longau, i America, a gwahanel wledydd y Byd, drwy anfon Llythyr, yn Gymraeg neu Saesneg, yn cynnwys postage stamp, i'r cyfeiriad uchod., Gall yr ym- fudwr gaellle cysurus i lettya mewn ty tawel am bris rhesymol. Hyderir, drwy y wybodaeth a feddant o'r Fasna.ch Ymfudol yn y wlad hon ac yn America, y byddant yn alliiog i gyflawni su dyledswyddau yn deilwng o bob ymddiried a cliefhogaeth. Cymmeradwyir y ty alr Goruchwylwyr i sylw y Whed gan y boneddigion caiilyiiol Parch. Samuel Davies gweinidog y Wesleyaid, a chadeirydd y Dalacth Ogleddol. Parch. John Thomas Liverpool. Parch. Jona Morgan, Cwmhach Aberdar. Parch. John Rees, Trchcrbcrt, Pontypridd. Cofier y cyfeiriad.—Messrs. Jones, & Co., 14, Galton Street, Liverpool. D.S.-Cyfarfyddir a phawb aymddiriedant eu gofal i'r Goruch- wylwyr uchod areu dyfodiad i Liverpool. CROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING c SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John Jones, 32, Castle-street, Mr. Henry Stuart, Hope-street, Mr. John Robinson, Birkenhead, Mr. John Williams, Lord-street, PRESIDENT.—Mr. John Jones, 32, Castle-street, TREASURER.—Joseph Hartley, Commutation-row. COMMITTEE. Richard Corish, Laurel Cottage, Smithdown-lane, William Brown, 22, Chapel-street, James Collinson, 126, Bold-street, John Evans, Public Offices, Cornwalhs-street, John Jones, 142, Vine-street, Richiard Jones, 1, Bridson-street, C. Mitchell, jun., Duke's Dock, Joseph Price, James-street, John Reid, 17, Old Hall-street, E. Pierce, 38, North John-street, M. Woodward, 54, Mill-street. I. The Meetings of this Society are held on the First Monday in each month, in the office of the Secretary, from Six to Half- past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end: of last year a dividend of 7 per cent was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable as may be agreed. Copies of the Rules, Annual Report, and any other informa- tion, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary* EDWARD CROSLAND, Accountant, 21 Harrington-street.