Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

.,PLA Y GWARTHEG. ,

TAN DINYSTRIOL YN NGHAER■…

News
Cite
Share

TAN DINYSTRIOL YN NGHAER- NARFON! ,-I 11JI» Tua clianol nos Iau a boren dydd Gwener diweddaf, deilrowyd poblogaeth Caernarfon o'u cwsg gan leisiau yn gwaeddi, Tan! t;'in!' yn Bridge Street, y brif lynedfa tua'r Railway Station. Llosgwyd i'r llawr dy a siop Mr. Wm. Owen, draper. Yr oedpIontynbychan: blwydcl oed, a morwyn ynen gwelyau ar y pryd, a syrtli- iasant yn nghanol yr adfail i angerdd y tan, a llosgwydhwyntyngreision. Ymddengys mai preswylwyr y ty oeddynt jNIr. a Mrs. Owen, plentyn, milliner, a morwyn, ac iddynt fyned i'w gwelyau i orpliwys fel arferol tuag 11 o'r gloch, ac i Mr. Owen gael yn fuan ar ol hyny fod ei ystafell wely yn llawno fwg. Cod- odd i fyny, ac ymwisgodd, a chafodd fod y mwg yn dyfod o'r siop. Bloeddiai mewn cyffro, a cheisiodd acliub ei blentyu, yr hwn a gysgai yn y llofft uchaf gyda'r forwyn. Yn mhob cyniiyg, methodd a chyrhaedd y top gan faint y mwg y pryd hyny a lanwai y ty. Yr oedd y cymmydog- ion erl)}rn hyn \vedi dyfod yn nghyd, a'r fire-men yn brysur wrth eu gwaith, i bwrpas o dan arol- ygiaeth yr Inspector Davies. Yr oedd yno fil- oedd o bobl wedi ymgasglu i weled y difrod ofn- adwy. Yr oedd y maer (LI. Turner, Ysw.) yno yn gweithio ei oreu, ac yn cymhell eraill i wneyd eu rhan i atal y fflamau rhag ymdaenu, a chadw trefn. Ofnid y buasai i'r tan ymestyn hyd i dai eraill, y rhai a gynnwysent elfenau parod i gym- meryd tan; ond erbyn 5 o'r gloch, gorchfygwyd ei gynnydd, ond nid cyn i'r ty losgi hyd lawr. Y TRENGHOLTAD. Dydd Gwener, Awst Died, yn y Guild Hall, Csernaxfoii, ofiaeaH. 0. Roberts, Ysw., cynnal- iwyd trengholiad a :gyrph y ddau R losgwyd i fai-wolaeth yn y tan dniystriQla gymmerodd le yn masnachdy Mr. Owen, draper, boreu Gwener, Awst fec1,sef y forwYll" a phlentyn bychan. Adroddodd Mr. Davies, arolyaydd yr heddgeid- 0 waid, amgylchiadau y a darganfyddiad y Ily 1 0 cyrph. Clywodd ani y tfin ychyclig cyn 12. Heddgeiclwad 8ff a ddywedodd, ei fod yn agos i siop Mr. Humphreys, ac iddo glywed llefau yn eol- -bolit-rliyiN-tiii yn bloeddio, AYilliam anwyl. Yr Oedd Mrs. Owen wrth ddrws y siop, ac yr oedd fflamau yn ymsaethu o r siop,; rhedodd i ilw ) f "-men, a dychwelodd yn mhen tuag 20 munud. Yr oedd y tfui yn dyfod allan trwy y ftenestri." Ni wyddai pwy oedd yn y ty ar y pryd. Yr oedd y tun yn;dyfod o ganol y siop: Yr oedd yr engine yno yu fttan wedi i mi ddy- chwelyd. Agorwyd y dwfr, a dotlwyd ysgol gyf- ( erbyn a plion y ty. 1 r ucild. Jlrs. Ou'en ^vvoi banner wisgo pan welais hi yn llefain wrth ddnvs ytymewncynromawr. \mddangosai v ttui fel yn dyfod o'r seler trwy y siop. a chyrliaeddai hyd y ceil in;/ pan ddychwelais; yr oedd yn tttam iz,,in r iawn. Ni welais Mr. Owen o amgylch o gwbl. Mr. William Owen a ddywedodd ei fod YH denant ac yn clal Lease ar y ty a gymerodd dan nos Fercher. Pan welais y tan gyntafyr oeddwn yn dyfod o'r ty i'r siop i droi y Gas allan cyu myn'd i'm gwely. Yr oeddwn yn ystafell y front yn ysgrifcnu,-postio y cyfiifon." Yr oeddwn wedi gorphen fy ngwaith am y noson hono. Nid I In oedd genyf na clianwyll na lamp yn fy llaw. Yr oedd y ftianiau yn mhen pellaf y siop-un oclir -Ili clilywais ddim swn,—pan welais y tautroais yn 01. Ni cliefais hamdden i weled betli oedd yn llosgi. Yr oedcl bron hvd y ceil in; Yr oedd y shutters' ar y tienestri, rhedais i fnm at ty ngwraig yr hon oedd yn y gnveh-, a" gwaeddals arni cyn cyrliaedd yr ystafell. Yr oedd vn ys- tafell y front. Nid oedd wedi bod yno d'ros banner awr. Yr oedd dwy forwyn (un yn Milliner), yr eneth-forwyn, a'm bachgen bychan yn y ty. Yr oeddynt oil wedi myned i'w gwelyau. Gwyddwn eu bod wedi myned i fvnu'r grisian. Yr oedd y plentyn yn ei wely er 5 o'r gloch. gallai fod y lleill yn eu gwelyau er ys awi\ Cysgai y plentyn gyda'r forNi-i-ii, achysgai y milliner wrtlli ei Inui. Gwaeddai a llefai ly ngwraig. Aethuiu i lawr i'r cellar a throals ymder. Aethum allan drwy y siop. Yr oedd y tan yn yjnledu. Yr oedd y fynedfa i'r ty trwy y siop. Bwytnem ein pryd- iau i-ii y cellar—yr oedd gas yno. Nid oedd genym dan i fyny y grisiau. DyehweIwycl rlieithfarn o Marwolaetli trii-)- ddamwain.' Yr oedd y ty wedi ei Insurio yn. y Provincial Insurance Co. Wrexham, yn y swin o a Stock y siop am £300,

EIS TEDD FOD FF lint.

[No title]