Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

ddiwrnod neillduol yn ngolwg pobl Corwen, ac nid heb achos chwaith, oblegyd ar y dydd hwnw y daeth y rhyferthwydinystriol a adwaellir wrth yr enw Dwfr mawr. Y mae yma gyfartod gweddio bob blwyddyn er ys ugain mlynedd i ddiolch am y waredigaeth a gafodd y drof ai- yr adeg. Maerhywbeth yn rhyfedd yn hyn pan yr ystyriom y miloedd gwaredigaethau a gaw- som er hyny. Aeth llawer trydydd o Awst heibio er yr adeg a nodwyd heb adael argraff neillduol ar focldwl neb yn y dref. Ond eleni cafodd bachgen, blwydd a phum mis oed, i James ac Elizabeth Howard, ei lidd Yi-i ddisymwth drwy i wagen goed 0 Langollen fyned (Irosto ar y fifordd gyferbyn a. drws ei dy. Oafodcl ei gorff bach ei ddryllio yn druenus, a bu fyw am oddeutu deng M-UnLL(I.-Golt,. PANT-TEG, GEl" CAEBEYUDDIJS-.—Mae siarad er ys blynyddau bellach gan bobl yr eglwys uchod am gael tir mewn man cyfleus i wneuthur claddfa i'w mheirw, yn awr yn mis Gorphonaf cynhyrfwyd rhai o bobl yr eglwys ar ryw am- gylchiad i fyned at T. C. Morris, Ysw., Bryn- myrddin, i ofyn am ddarn o dir oedd mewn man cyfieus i'r capel at y gorchwyl. Ar y 26ain o'r mis uchod ymwelodd. y boneddwr parchus a'r lie er cyfarfyddiad a rhai o'r eglwys ernodi allan y fan i fod yn gladdfa, a hwnw heb werth arno. Fy nghyd ddarlleuwyr o'r TYST Cymreig, dyna foneddwr werth ei efelychu, mwy o'u debyg fyddo yn ein gwlad. Bendithied yr Arglwydd y teulu caredig, a diolchwn ninnau am eu rhoddion.—John Davies. FEALDYBEENIN.—Cynnaliwyd cyfarfod dydd- orol iawn yn y lie hwn, nos Wener, Awst 2. Dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. T. Thomas, Llanfaircludogau; ac yna cafwyd anerchiad gan y Parch. H. Jones, gweinidog y lie. ar fodyn ddefnyddiol.' Gwedi canu amryw ddarnau gan gyfeillion y lie aethpwydynmlaen at brif ddyddordeb y cyfar- fod, sef cyflwyno anhreg o Harmonium gwerth L12, a X5 Os. 6d. mewn arian, i Mr. Thomas Price, Wernfendigaid. Yr oedd llafur Mr. Price gyda'r canu, y Tonic Sol-fa, yr Ysgol Sab- bathol^ ac Ysgrifenydd yr Eglwys wedi ennill iddo air da a chymeradwyaeth wresog gan bawb a'i adwaenai, ac nis gallai ei gyfeillion lai na dangos iddo eu parch trwy ei anrhegu fel hyn. Darllenwyd i Mr. Price anerchiad, yr hwn a osodai allan ystyr yr anrheg, ac yr oedd yr anerchiad hwn wedi, ei ysgrifenu yn dlws iawn ar vellum gan Mr. Thomas Davies, British School, Olydach. Cyflwynwyd yr Har- monium iddo gan Mr. Jones, gweinidog y lie, a'r arian gan Mr. Davies, Clydach. Gwedi cael atebiad synwyrol a thoddedig gan Mr. Price, canodd y prydyddion ei glodydd yn ddoniol iawn. Ar ol hyn, anerchwyd y cyfarfod gan Miv Thomas, Llanfair, yn ddyddorol iawn ar Ddylanwad daionus cydnabod teilyngdod.' Gwedi hyn canwyd amryw ddarnau a'r llais ac ar yr Harmonium gan Miss Davies, British School, Mr. Davies, Olydach, a Mr. Price, a chwedi canu tdn gyffredinol ymadawodd pawb, wrth teswm, wedi cael eu llwyr foddloni.'— GoAc YSGOL FKYTANAIDD • Y GKOKSWEN.—Y 6ed cyfisol, arholwyd yr ysgol ytaa: gan Mr. Williams, Llanelli. Am 2 o'r gloch, cyfarfuwyd yn y Capbl, profwyd y plant mewn sillebu a darllen, a holwyd hwy mewn rbifyddeg a daearyddiaeth. Yr oedd dull siriol a deheuig Mr. Williams yn holi, a bywiogrwydd a chywirdeb y plant yn ateb, yn gwneud y cyfarfod yn ddifyrus a dydd- orol. Cafodd yr Arholydd a, phawb oedd yn bresenol foddlonrwydd mawr yn addysglant y plant gan iddynt ateb pob gofyniad a roddwyd iddynt; yr hyn sydd brawf uchel o fedrusrwydd a ffyddlondeb Mr. R. H. Jones, yr ysgolfeistr. Wedi i'r arholiad fyned drosodd yr oedd Te wedi ei ddarparu gan y gwragedd. Daeth lluaws o ieuenctyd a llawer o benauteuluoedd yh nghyd, agweinyddvryd iddynt yn hwylus a didrwst. am 7 o'r gloch, traddododd Mr. Williams, Llan- elli, ddarlith ar Addysg a rhagoriaeth y British School.' Yr oedd y ddarlith yn Ilawn o anog- aethau, a'r traddodiad yn dderbyniol. Llyw- yddwyd gan y Parch. W. C. Williams. Trwy haelfrydedd y menywodcafwyd y tê a'r ddarlith heb dalu dim. Nid rhyfedd fod pawb yn canmol.—Cefn <>j<wr. PORTHl\IADOG.-Dynwedi boddi.—Tua deg o'r 0 gloch, dydd Llun, Awst 12fed, cafwyd hyd i gorph dyn o'r enw Ellis Williams, diweddar gadben y Planet, yn agos i un o'r llongau yn y dock. Ym- ddengys ei fod ar goll er nos Wener; ond prin yr oedd neb yn tybied ei fod wedi cyfarfod a'i ddiwedd yn y modd difrifol hwn. Pa fodd bynag, yr oedd o rliyw ddiffyor yn ei syliivyraii er's ainser bellach. n Ac y mae llawer yn barnu mai y ddiod feddwol oedd wedi ei achosi, ac nid rhyfedd, oblogid os arfer unrhyw ddyn rai o'r diodyddhyn i ormodedd, y mae yn rlnvym o niweidio ei gorph a'i feddwl. Ymddengys ei fod yA briod, ond nad oedd yn byw gyda'i wraig yn bresenol, ac iddo ysgrifenu ati I gan ddyweyd, os iXa ddeua iyn o ato, y caffal. [ welad y csiJyaiad Pa un, toes rbyw, gyfeiriad yn hyn at roddi terfyn ar ei einices, nis gall neb ateb. Y tebygolrwydd ydyw iddo syrthio dros y qllay i'r naor, neu o leiaf i'r tywod, pan oedd y llanw allan, a hyny pan oedd mewn diod. Dyma rybtidd ychwanegol i beidio cellwair a'r ddiod feddwol, yr hon sydd felldith i'n gwlad, yn gyStal a gwledydd eraill; oblegid yn y diwedd, Hi a frathfel sarph, ac a bigafel n6idr.jDulymus 'Mmloe. y .ÜwÙ.Anrhyrl. IV. E. Gladstone^ i'r .z¡,e,¡Ynmysgy<lluaws ymwelwyr aydd yn y gymmydogaeth hon y dyddiau hyn. y mae yn dda genym hysbysu fod yr enwog Mr. Gladstone, yn nghyd a'i fab, yr A. S. -dros Gaerlleoa,' yn anrhyddddu y lie a'u yn presenoldeb. Daeth ei deulu yma tua pythefnos y-Dj ym?. Er ei holl latur, edrycha yn dda, er, to dybiwn, ei fod wedi heneiddio o ran ei olwg, ac wedi tori yn ei gerdded er pan y gwelsom ef ddiweddaf, tua thair blynedcl yn ol. Yr ydym yn ei chyfrif yn anrhydedd nid byehan fod y fath foneddwr ardderchog wedi dyfod i aros am dymmor yn ein plith; ac yn ddiau fe ddylai yr ardal ym- uno i wneud rhywbeth er ei anrhydeddu. Hys- bysir y bydd i Mrs. Gladstone osod careg syl- faen yr eglwys newydd i lawr dydd Iau nesaf, ac y bydd i Mr. Gladstone draddodi araeth ar yr achlysur. Ymddengys yn rhyfedd i osod i lawr gareg sylfaen adeilad sydd yn awr yn cael ei doi. Pa fodd bynag, yr oedd yn werth gad- ael bwlch yn yr adeilad hardd ac eang, er mwyn cael gwasanaeth boneddwr fel Mr. Gladstone. —Urdd yr Odyddioii.—Dydd Sadwrn di- weddaf, cadwodd yrurdduchod wyl. Ymffurf- iodd yr aelodau yn orymdaitli, ac aethant, yn cael eu blaenori gan seindorf Llangefni, trwy yr ardal, gan alw yn y prif leoedd. Yna dycliwelasant, ac aethant i Salem, addoldy yr Annibynwyr, lie y traddodwyd pregeth bwrpasoI iddynt gan y Parch. p .1 n E. Edmunds. Wedi hyny, aethant i gyfranogi o giniaw a' ddarparasid iddynt yn ngwesty y Victoria. Ymddengys i'od y gymdeitlias mewn sefyllfa lewyrclms. -Miss Paynter.—Bu y foneddiges hon yn traddodi darlitlioedd am dair noswaitli dilynol. yn Salem, ar destynau nad ydym yn awr yn cofio. Yr oedd y cynnulliadau yn llnosog, a rhoddodd y ddarlithes liyawdl fodd- lonrwydd cyffredinol. Llywyddid gan y Parch. E. Edmunds.—G. BIIKCIIFA, SIR GAEIIFYRDDIX—Nos Fercher, y 7fed cyfisol, cyfarfu pwyllgor yn y Fforest Arms' er gwneud y paratoadau angenrheidiol er fftirfio clwb. Mr. Davies, Cefn, yn y gadair. Cadeirydd iawn oedd hefyd. Mr. Thomas, Cwm Cothi, yn ysgrifenydd, yn absenoldeb D. H. Lewis, Ysw. Siaradwyd i bwrpas gan amryw o'r brodyr, a phenderfynwyd dwyn y Gym- deithas yn y blaen. Wedi gorphen siarad, traddodwyd yr englyn byr-fyfyr a ganlyn gan ysgrifenydd y llinellau hyn. Oes hir f'o i'r gymdeitlias hon,—oes ddewr Ac oes ddigwerylon (jes. er Iles, a chysur lion A ledo i'w tliylodion, ,-Nawr fechgyn Brechfa a'r cylchoedd dyma gyfle i dda-rbodiar gyfer afieehyd a henaint.— Glan Clydach. Y mae fferm ger Kidweli, a adnabyddir wrth yr enw Moat, ag yndcli chwecli o'r rliyw wryw- aidd yn cyfaneddu, ac enw pob un o lionynt y\v Thomas, rhoddaf her i dda-iilenwyr y TYST CYM- REIG fFeindio ty yn Nghymrn a clnonmaint o'r mi enw.

.,PLA Y GWARTHEG. ,

TAN DINYSTRIOL YN NGHAER■…

EIS TEDD FOD FF lint.

[No title]