Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

GrWAENCASGTrRWEN.—-Mae hon yn gymmydog- aeth boblog a chynnyddol yn y rhan ogleddol o blwyf Llangiwc, mewn rhan yn amaethyddol ae yn weithfaol. Perthyna iddi amryw o weithfeydd glo cynhyrchiol, a thebyg ydyw yr ychwanegir atynt yn fuan. Y mae yma hen addoldygan yr Annibynwyr, a elwir Carmel, yn yr hwn y mae eglwys a chynnulleidfa luosog, ac wrth hwn mae mynwent helaeth i gladdu y meirw, yn yr hon mae llawer yn huno. Mae y gymdiydog- aeth wedi ymuno i adeiladu ysgoldy yn ngodreu y Waen, i gadw ysgol yn ol y cynllun Brutan- aidd. Tua dau fis yn ol, agorwyd yr ysgoldy, trwy i'r 'G. C. Gurwen Glee Party' roddi cy- ngherdd ardderchog yno. Mae' yma rai o'r can- torion goreu yn y wlad. Boreu Sabbath, Gorph. 21, penderfynodd yr eglwys yn Carmel, heb neb yn gwrthddywedyd, i gadw ysgol Sabbathol yn- gysson yn yr ysgoldy, a phregettiu yn achlysurol. Am ddau o'r gloch y Sabbath hwnw, pregeth- wyd ynddo y tro cyntaf gan y gweinidog, oddi- wrth Salm lxxxix. 15, ac yr oecld "yn llawn 0 gynnulleidfa. Noss Sadwrn, Awst 3, eawsom ddarlith yno gan y Parch. W. Jenkins, Pentre Estyll: a'r Sabbath dilynol, pregethodd yn Car- mel am 10, ac yn yr ysgoldy am 6. Yr oedd Mr. Jenkins yn ei hwyliau goreu, a da oedd genym ei glywed. Mae y symmudiadau hyn yn sicr o leshau y gymmydogaeth mewn crefydd ac addysg. os iawn ddefnyddir hwynt.-J. Jones, Llangiwc. TABOR, FFYNNON DAFCynhaliodd yreglwys t'ethodistaidd yn y lie uchod eu cyfarfod bly- nyddol Sal a Llun, Awst 4 a'r 5. Ddydd SuI, pregethwyd gan y Parch. W. Thomas (Islwyn), a'r Parch. W. Evans, Tonyrefail. Ddydd Llun., am 10 o'r gloch, dechreuwyd trwy ddarllen a gweddio gan y Parch. Joseph Williams, Liver- pool, a phregethodd y Parch. B. Davies, (A.), Glandwr; a'r Parch. W. Evans, Tonyrefail. Am 9, dechreuwyd gan y Parch. B. Morris, Cefn, a phregethodd y Parch. Joseph Williams, a'r Parch. D. Jenkins, Babell. Am 6, dechreuwyd gan y Parch. D. J. Beynon, a phregethodd y Parch. B. Morris, Cefn, a'r Parch. D. Jenkins, Babell. Cawsom wenau yr Arglwydd trwy y cyfarfod.Un oedd yno. RCAISON.—Mae y Parch. J. Lewis, Galway, ar 0115 mlynedd o weinidogaetli lafurus yn Galway. Iwerddon, wedi ateb yn gadarnhaol wahoddiad oddiwrth eglwys' Seisnig Ruabon. MADAGASCAR .—-Cyrliaeddodd y tri clienliadwr Cwiceraidd a aeth allanbrif ddinas Madagascar niewn ieehyd a diogelwch ar y itydd o Mehefin. CYNNADLEDD Y .WESLEYAID.—Yr oedd Con- .fet-eitue y Wesleyaid eleiii, .yde,-fecl ar hugain a gynnaliwyd, yn ninas Bristol. Yn y gymiadledd ya 1745, nid oedd yn bresenol ond y ddau Wesley, Mr. Hodges, rector Wern, a saith o bregethwyr eynnorthwyol; ond eleni, yr oedd yno 350 o weinidogion yno fel cynnrychiblwyr; a 200 eraill fel ymwelwyr ar eu cyfrifoldeb eu hunain. YrcTolUA, MYNNYY.—Deallwn fod yr eglwys y Annibynol yn y lie hwn wedi rlxoddi galwad un- trydol i'r Parch. 11. Parry, Pwll glas, a'r Graig teclian, ger Ruthyn. Ceir gwybod eto os byddei atebiad yn gadarnhaol. WYDDGRUG.—-Capel Soar.-—Dydd Sul, Awst 11, cynnalioddyr Annibynwyr eu cyfarfod pregethu biynyddol yn y capel uchod. Yroedd yrhin yn ddymunol iawn, y cynnulliadau yn lluosog .9 a pharchus, y canu yn dda, a'r progethu yn wir dda, a myn'd yn y genadwri. Yr ymwelwyr a'r eglwys amddifad eleni oeddyilt y Parchh. J. Myrddin Thomas, Wyddgrug; ac R Trogwy Evans, Maes'glas.-rjj,&i»> as. LLEYX.—Bwlchtoeyn.— Cymialiwycl cyfarfod blynyddol y capel uchod dyddiau Mercher a Iau, Awst 7fed, a'r 8fed. Nos Fercher, pregethodd y Parchn. Johns. Ebenezer, a Rowlands, Henryd. Boreu dydd Iau, am 10, Johns, Ebenezer, ac Evans, Llanbrynmair. Am 2, Evans ac Am- brose Portmadoc. Am 6, Ambrose a Rowlands. -Capel Newydd.-Awst 8fed, am 6 y pryd- nawn, dechreuodd y cyfarfod blynyddol yno. Pregethwyd gan y Parchn. Johns, Ebenezer, ac Evans, Llanbrynmair. Dranoeth am 10, preg- ethodd y Parchn. Evans, ac Ambrose. Am 2 a 6, John, Ebenezer, a Rowlands, Henryd. Yr oedd yr Arglwydd yn amlwg iawn gydai weis- ion. Hyderwn y bydd y cyfarfodydd yn adfyw- lad i'r eglwytsi.—Aberian. COLEG ABERHONDDu.Mae Mr. Jaines Evans, myfyriwr o'r coleg uchod, wedi cael galwad un- frydol oddi wrth yr eglwys a gyferlydd yn Ann Street, Birmingham. Declireua ar ei weinidog- lo aeth y Sabbath cyntaf yn Medi. HEOL-Y-FELIX, CASXEWYDD.—Mae Mr. W. G. Edwards, o Goleg Aberhonddu, wedi derbyn galwad untiydol i fugeilio yr eglwys uchod. CANTON, CAERDYDD.—Mae Mr. T. C. Williams, o Goleg Aberhonddu, wecU derbyn galwad un- ;rydo eü j ripo, %1" )M Canton. "ae addoldy hardd yr Annfjbyawyff yn myned yn mlaen yn gyflym. Ar y laf o'r ttiis hwn, daeth y cynllunydd-—y Parch. T, Thomas, Glandwr, i edrych pa fodd yr oedd pethau yn myned yn mlaen. Mae yn ddagenyf allu hysbysu ei fod wedi cael ei hvyr foddloni yn y gwaith. Dywed fod yn ymddangos iddo ef fod y rontractoi-s-M-essrs. Roberts & Williams, yn profieubod yn deall eu gwaith, ac yn ben- derfynol o roddi boddlonrwydd i'r pwyllgor. RUTHYN.—Cvmialiwyd cyngherdd mawreddog yn nghapel y Methodistiaid Calfinaidd y dle hwn, nos Wener, Awst Ufed, gan: Miss ■■■■■Watts, Signor *aggi> W.J. Argent, yn nghyd a ch'dr yn cynnwys tua 45 o aelodau^ dan arweiniad B*. Williiims. Y r oedd y cynnulliad yn dra llxiosog, ac acfE pob ix'th yn mlaen yn lnvvlus. '1: • ■■■• -■ ■••;■r .J H

[No title]

.,PLA Y GWARTHEG. ,

TAN DINYSTRIOL YN NGHAER■…

EIS TEDD FOD FF lint.

[No title]