Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR. '

If WytKlWS.:.--.—

CYFARFOD CHWARTEROL MÖN.

- WYDDGRUG. '- .'!i

ttUtyddin.t nmn.

Y BIL DIWYCUADOL.

News
Cite
Share

Y BIL DIWYCUADOL. Yn Nliy Cyffrcdin. nos Iau. dygwyd gwelliant- an yr Arglwyddi i'r mesur ger bron, pan yr agor- wyd-y ddadl gan Mr. Disraeli. Llefarai dros y Weinyddiaeth yncrbyn y cyfhewidiadau, (oddi- eithr papurau x>leidleisio,) ond annogai y Ty i dderbyn y gwelliantau, trwy fod yr Argh\ytkli wedi dangos yspryd mor gyinmodol yn eu gweitli- rediadau. Yna cyfododd Air. Gladstone, gyda'r amcan yn unig 0 geryddu Mr. Disraeli am ofyn i'r Ty gytuno i gyfnewidiadau nad oedd y Wein- yddiaeth yn eu cymmeradwyo. GwTtlwynebodd Foster y gwelliant yn rlioddi eglurhacl newydd ar y term 'treth tlodion,' a pliasiwyd ei gynhygiad heb ymraniad. Penderfvnwyd liefyd i etholfraint y llettywyr fod yn lOp. yn lie 15p. Cynhygiwyd gan Mr. Colrille i annghytuno a phenderfyniad y Ty ucliaf mewn pertliynas i etholfraint rhwym-ddaliad a nawclll-ddaliad. a cliariwyd ef trwy fwyafrif o 47. YWI (,.vlili\ gan Mr. Bright, i ymwrtliod a'r gwelliant, yn cyf- yngu yr etliolwyr lie y byddo tn aelod i beidio pleidleisio dros fwy 11a dan. "Dadleuai yn gryf y byddai i'r cynllun tilwrio yn uniongyrcliol yn erbyn cynrychioliad teg. Siaradodtl Mr. Glad- stone hefyd yn erbyn y gwelliant, ond arraniudy Ty, cadarnhawyd penilerfyniad yr Arglwydu- trwy fwyafrif o 40. Cariwyd liefyd welliant y Arglwyddi i gyfyngu etliolwyr Llundain i (lai-: pleidlais, trwy fwyalrif o 64. Cynhygiwyd gan Gangliellydd y Drysorfa i gau allan y bwrdeis- dreli rlia'g pleidleisio trwy bapurau, ac iddynt gael eu defnyddio yn unig yn y Siroedd. Goiid- iai Mr. Gladstone nas gallai dderbyn yr ymgyt- undeb yna. Buasai yn well ganddo ef ga v. allan y siroedd. Barnai Arglwydd Cranborne fod mwy o angen am danynt yn erbyn y werin-blaid yn y bwrdeisdreli. Siaradodd amryw yn erbyn y cynllun, a gwrtliodwyd awgrymiad Cam;iiellydd y Drysorfa heb un ymraniad. Yna ymranodd y Ty ar yr adran yr lion a wrthodwyd drwy fwyaf- rif 0 258 yn erbyn 206. RHESYMAU nnos WRTHOD Y GWELLIANTAU. Dygodd Syr Roundell Palmer, nos Wener, adroddiad y pwyllgor appwyntiedig i barotoi rhesymau dros annghytuno a gwelliantau yr Ar- glwyddi niabwysiadwyd liwynt, a gorchymynwyd eu hanfon i'r Ty ucliaf. Y TRYDYDD DDARLLENIAD WEDI PASIO. Nos Lun, dygodd Iarll Derby sylw Ty yr Ar- glwyddi at 'resymau' Ty y Cyffrediu dros an- ngliytuno a'u gwelliantau. Gofidiai ei Arglwydd- iaeth yn fawi- eu bod wedi gwrthod yr adranau mewn perthynas i nawdd-ddaliadau a phapurau pleidleisio. Gwawdiai braidd y rhesymau a rodclid dros annghytuno a'r Arglwyddi. Yr oeddynt yn dwyn i'w gof ef y cynghor a roddwyd i Farnwr ar ei bennodiad cyntaf, 'Rlioddwch eichdedfryd. ar bob cyfrif,^ ond na roddwch byth eich rhe- symau.' Er hyny, wrth ystyried fod yr eistedd- iad eisoes wedi myned yn bell, ac amryw bethau eraill, annogai y Ty i gytuno arnynt, yr liya a wnaed, ,a darllenwyd y 1311 y drydedd waith. Y DRETH EGI.WYS. Yn Nliy yr Arglwyddi, nos Iau, cynhygiocLT Iarll Morley ail ddarlleniad y Bil i Ddiddymu Dreth Eglwys. Cynliygiodd dderbyn meA\ it pwyllgor y fath ymgytundeb ag a fyddai yn fodd- haol i'r Ymneillduwyr. Aclgoffhaodd Iarll Rus- sell yr angenrlieiclrwydd o ildio i'r Ymneillduwyr eu hawliau yn y mater hwn, a gobeithiai, os teflid allan y bil yma, y gwnai y Llywodraeth gymmeryd y pwnc mewn llaw y flwyddyn llesaf. Dywedai Arcliesgob Canterbury fod yr eglwys yn foddlon i ymgytundeb, ond nid i'r un a gynhygiwyd eto. Gwrthwynebodd y Dug Marlborough (aelod o'r Weinyddiaetli), yn gryf y bil, a dywedodd esgob Rhydychain yn benderfynol na wnai y fainc es- gobol gytuno i lwyr ddiddymu y dreth yn ddiam- niodol. Ar raniad yly, gwrtliodwyd y bil trwy fwyafrif 0 82 yn erbyn 24. LLYTHYR-GLUMAI) UHWNG PUYDAIN AC AMERICA. Gosododd Dug Montrose ar fwrdd Ty yr Ar- glwyddi nos Wener, ammod newydd cludiad llythyrau rhwng y ddwy wlad, trwy ba un y gos- tyngir y prisiau 0 swllt i chwe'cheiniog y lly- tltJT. CENHADWR WESLEYAIDD YN ATHLONE. Dywedodd y Cyireithiwr Cyffredinol dros yr- Iwerddon yn Nliy y Cyffredin 110s Lun, fod paro- toadau yn cael eu gwneud i erlynu y personau a gamdriniasant y Cenhadwr uchod. J ri"!q'. ACHOS MR. EYRE. Dygodd Iarll Shrewsbury, yn Nliy yr Ar- glwyddi, nos Fa,wrth, achos y cyn-Lywydd Eyre ger "bron, arhoddai y ganmoliaeth uchaf iddo, ac awgrymai y dylai y llywodraeth ddwyn traul yr erlyniadau cyfreithiol ddygwyd yn ei erbyn," ac y ciylid rhoddi talwobr iddo. Addefai Dug Buck- a fod Mr. Eyrewei fcaalyga acadrasrijryd mawr, ond rod yn anaddas ') J"W' aeth ymyraeth ag erlyniad a. ddygid yn mkea. gaii borsona-Li unigol. Pany dygid yr erlyniadau hyn i ben, efallai y byddai yn ddyledswydd ar y llywodra-eth ystyried a oedd Mr..Eyre yn jiaeddu talwobr. r Y BIL I RKOLEIDOIO Y IAItClAU. Bu dadl faith yn Nhy y Cyffredin boreu Mawrth- ar y bil uchod. Gwrthwynebwyd ef yn gryf gan Mr. P. Taylor, Mr. J. S. Mill, Mr. Whalley, Mr. W. E. Foster, ac eraill. Padleuent fody parciau wedi eu -Uwri"Ldll, *I,r bob], ac fod darpariadau gwaharddiaclol y bil yn groes i'r cyfahsoddiad, ac yn amioeth i'r eithaf ar liyn o bryd. Yi- Ys--rifenodd Cai-trefol ac Arglwydd Elcko oeddynt brif amddiffyuwyr y bil. Gohiriwyd y ddadi, <:f> xr/d" .'Of

EIN TELE 11A L" A'N DQSBARTHWYR.…