Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR. '

If WytKlWS.:.--.—

CYFARFOD CHWARTEROL MÖN.

- WYDDGRUG. '- .'!i

ttUtyddin.t nmn.

News
Cite
Share

ttUtyddin.t nmn. Y COLERA YN ITALI. Yniddeng}'s fod yr haint echryslon hwn wedi gwnend difrod ofnadwy trwy Itali y flwyddyn hon. O Ionawr hyd Gorphenaf, yr oedd ¡¡:{,:n¡¡ wedi eu taro yn sal, ac o'r rhoi hyny gynifer a 32,074 wedi marw. Credid mewn rhaiardaloedd fod y pla wedi ymdaenu trwy wenwyn yn cael ei roi i'r bobl gan oruchwylwyr Italaidd, yn enw- edig y milwyr. Yr oud(I y dyb ofergoelus yma wedi cael y fath dderbyniad mewn rhai manau, fel y gwrtliodid bob cymmhorth gan feddygon ac eraill, ac yr oedd cynllun wedi cael ei drefhu yn Melilli, ger Syracuse, i ladd yr holl oruchwylwyr Italaidd, a'r milwyr yn y lie, a buasid wedi gwneud, oni buasai i ryw wraig ddynoetlii y brad. Y SULTAN WEDI CYHHAEDO ADREF. Derbyniwyd Jy Sultan yn ol i Constantinople gyda rhwysg mawr, aetli oddeutu (50 o agerdd- longau i enau y Bosphorus i'w gyfarfod. Yn Uxor. DALAETHAU A MEXICO. Y mae y Prif-lywydd Johnson,wedi anfon allan gyhoeddiad i rybuddio y personau yn nglyn a'r ymgyrch i Mexico, na oddefir iddynt fyned yn miaen yn groes i gyfreithiau anmhleidiad, ac os parheid yn y symudiant yr ymddygid atynt fel at Jillib asterv. n- RHUFAIN I ITALI. '• Dywed gohebydd o Florence, fod y blaid withiol yno ac mewn manau eraill yn egniol iawn, ac nad ydynt yn celu eu penclerfyniadi ymosod ar Rhufain. O'r ochr arall, y mae y Llywodraeth yn deinyddio pob moddion i atal yr ymosodiad. Anfonir rhagor 0 hlwyc beunydd at derfynau y Talaetliau Pabaidd, ac y, niae y ya jrwylic sa anfoa ijyr -ui yihgyrch drds y mor. utedir y bydd iwrthryie Mori allan. yn Rhufain, ac yr a milwyr Itali ime:mi .ijw-, ddarostwng, ac y cyinerant feddiant o'r lie, a hyderir na bydd i Ffmift^ihyraeth. YfHElLvmm FERAINX1, Y mae Napoleon ar dalu ymweliad ag Ymher- awdwr Awstria. Disgwylir ef yn Salzburg ar y l!Jeg, Tybia rhai y bydd canlyniadau politicaidd pwysig yn dilyn yr ymweliad yma. Y PJlIF-LYWYDD JOHNSON A STANTON. Hysbysa tele-i-aiii (,Iyda'rAtlaittio Gable, fod yr annghytundeb rhwllgrlwng y Prif-lywydd Johnson a'r ysgrifenydd Starton, wedi terfynu yn-ataliad yr olaf yn ei swydd, ac fod y Cad- fridog Grant yn cyiueryd ei le fel Ysavifenydd liliyfel. •i-isr/

Y BIL DIWYCUADOL.

EIN TELE 11A L" A'N DQSBARTHWYR.…