Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR. '

If WytKlWS.:.--.—

CYFARFOD CHWARTEROL MÖN.

- WYDDGRUG. '- .'!i

News
Cite
Share

WYDDGRUG. Dydd Llun, Awst 5, cynnaliwyd te parti gan y Bedyddwyr yn yr Ysgoldy Brytanaidd. Dy- wedai y Parch. H. Gwerfyl James fod 500 wedi bod yn mwynhaueu hunain wrth y byrddau. Wedi darfod y wledd, a chymineryd ymaith bob olion 0 honi, ail ymgynnullodd y dyrfa i fwynhau gwledd feddyliol, yn yr hon y cynnorthwyid y gweinidog. gan weinidogion eraill y dref, sef y Parchn. J. M. Thomas, W. Parry, a Roger Edwards—yr hynaf o weinidogion y dref yn awr. Yr wyf yn deall fod golwg fwy addawol a llewyrchus ar gynnulleidfa y Bedyddwyr yn awr nag a fu er's blynyddoedd lawer. Buont mewn helyiit flin a maith gyda'u haddoldy. Buont yn anffodus iawn gyda'u gweinidogion, hyd oni tharawsant ar Gwerfyl James; dyn ieuanc talentog a gweithgar, llawn haeddol o'r o'r enw Go-a-hcad man. Gwem-y-mynydd.-—Dydd Mawrth, Awst 6ed, cynnaliodd Oymdeithas Arddwrol gweithwyr Gwernaffild, Cilcen, Llanferes, a Nerquis, eu harddangosfa yn y lie uchod, yr hon a noddir ac a arolygir gan y personau a ganlyn :-Cad- ben. Phillips, B. G. Dayies, Cooke, Ysw., Colo- mendy; H. Potcks, Ysw., Glanyrafou; Parchn. B. Hallows, Cilcen; J. R, Owen, Llanferes; J. Hughes, Gwernaffild; Mr. Phillips,Maes-y-safn; Mr. Williams, Dolbedrlas; Cadben Wynne, Nerquis Hall; ac eraill. Dangoswyd yno gyn- nyrchion yr ardd-lysiau, a'r ardd-ttodau, a gwyllt-tlodau y meusydd a'r mynydd, ymenyn, wyau, a moch. Yr oedd yn arddangosfa lawn a dymunol-—yn un sydd wedi acyn sicr o wneud, lies yn y wlad.

ttUtyddin.t nmn.

Y BIL DIWYCUADOL.

EIN TELE 11A L" A'N DQSBARTHWYR.…