Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR. '

If WytKlWS.:.--.—

CYFARFOD CHWARTEROL MÖN.

News
Cite
Share

CYFARFOD CHWARTEROL MÖN. Yn imol a'r hysbysiad, cynnaliwyd y cyfarfod hwn yn Sardis, Bodflordd, ar. y 5ed -,ilr (iod o Awst. Neillduwyd y Parch. W. Jones, Amlwch, fel yr hynaf yn mhlith gweinidogion y sir. i'r gadak, a phenderfynwyd ar a ganlyn :— 1. Fod cais Mrs. Evans (gweddw y diweddar Barcheclig. AVilliam Evans, Bagillt), am ychydig gymmorth yn deilwng o'n hystyriaeth dosturiol, a bod cydymdeimlad yr eglwysi yn cael ei ddangos trwy gasglu iddi, ac anfon i ddwylaw y Parch. J. Owen, Llangefni, yr hwn a benodwyd yn drysorydd. 2. Fod drws agored ar Parch. Mr. Rowlands, Hearyd s l-gprlM ya ache a Gsps ac iddo jnrtjro ymdeiried it,. tidy 1.ad. a yi eglicysi ei lwyddiant. 3. Fod y Gymanfa y flwyddyn nesaf i fod yn Llangefni. Yr amser i'w bennodi eto., 4. Fod y Parch. Robert Hughes, Rhosymerich, i fyned oddiamgylch i gasglu y 5ed cyfrandaliad o'r Drysorfa Ddaucanmlwyddol. 5. Fod y cyfarfod yn cymeradwyoy brawd Mr. Richard Owen, Dwyran, fel pregethwr cynnorthwy- ol, ac yn ei gyflwyno i sylw yr eglwysi. (j. Fod y cyfarfod nesaf i'w gynnal yn Llanfechell ar y 4ydd a'r 5ed o Dachwedd. Sylwo'dd y cadeirydd wrtli agor y cyfarfod fod yn ddrwg ganddo nad oedd gweinidog y lie wedi In gwella cvmmahit ag i allu bod yn bresenol, er fod y Dysteb yn cael ei chyflwyno iddo. Der- bYlliodti Mr. William Griffith, Caergybi, (mab- cy ,yn-ngliyii'aifch y Parch..3)..)raines/, -y- Pwrnv-sr- diolcliodd mewn ysp^yd cynlies dros Mr. James i'r cyfranwyr ati. Daiileirwyd llythyran odtli- wrth y Parclui. W. Griffitli, Caergybi, R. E. Williams a W.Williams, Beaumaris, yn esgusodi eu habsenoldeb oherwydd rhwystrau annisgwyl- iadwy. Gan fod cyfarfod blynyddol Llallerchy- medd yn cael ei gynnal y Sabbath blaenorol cawsom yr hyfiydwclx o groesawu ein brodyr anwyl o sir Gaernarfon,—y Parclin. Thomas. Bangor; Roberts ac Evans, Caernarfon y rhai a gymmerasant ran yn y gwasanaethcyhoeddus, gyda gweiuSdogion ein sir yi'liai oeddynt yn bres- enol, sef Jones, -Amlwch; Roberts, Llanercliy- medd; Hughes, Gwalclimai; John, Llanfechell; Hughes, Rhosymeirch; Roberts. Groeslon; Owen, Llangefni; Owen, Berea Jones, Cemaes. Pre- gethwyr,—Roberts, Salem, (Trysorydd) Aubrey, Llanerchymedd; Owen, Llaniairyborth; Jones, Pdiosyiiieirch; Roberts, Maelog; Owen, Dwyran. Cenhadau yr eglwysi,—Parry, Brynsiencyn: H. R. Thomas ae R. Jones Griffiths, Caergybi; Jones, Maelog; Evans, Hebron Jones, Hennon; Lewis, Moeliro; Roberts, Penmynydd; Hughes ac Owen, Saron; Griffith a Williams, Rhosy- meirch; Thomas, Beaumaris Thomas, Sion; Griffith, Cana Williams, Capel Mawr, ac eraill. TmnrAs WILLIAMS, Manaic. Ysgfifenydd.

- WYDDGRUG. '- .'!i

ttUtyddin.t nmn.

Y BIL DIWYCUADOL.

EIN TELE 11A L" A'N DQSBARTHWYR.…