Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

[No title]

TELERAU AM HYSBYSIADAU.

AT EIN GOHEBWYR. '

News
Cite
Share

AT EIN GOHEBWYR. Daeth yr ysgrifau a ganlyn i law, sef eiddo Dafydcl o dir Dyfecl, Glan Clydach. Goronwy Glan Dyfi, TV. J. Morris, Manod Wledig, W. J. Evans, Llais y lad, Gogleddwr, Tomos Glan Tawe, Ab Gomer, Bron Alun, Caranawc, J. Jones, Glandwr, Ab Cynwyd, Gohebydd Clydeg, J. J., T. G. Tawe, Ab Callestr, J. R. Jones, Glan Gwenffrwd, Gelyn Athrocl, Iorwerth Sardis. Gweirydd.—Yn ein nesaf. Rro Gicalia.—Yr ydym yn cydnabod ein bai. CaiflE eich englynion ymddangos fel y maent. J. Hampde)t.-Diolch yn fawr i chwi. Bydd yn dda genym glywed oddi wrthych yn ami. D. J.—Rhoddwn awgrym pan yn blino. Hyd yma, y mae y cwbl a anfonasoch yn dderbyniol iawn, Myrddin Mewn llaw yn ddiogel, a daw yn ol fell Haw chwithau yn fuan. 20s. yn y bunt.—Mae eich awgrym yn ddigon priodol. Meddyliwn am y peth. Giuilym Bach.—Pe buasai yr eiddoch yn fyraeh, rhoddasid ef i mewn yn ddioed. X.-Cewch glywed oddiwrthym yn fuan. Dyfanfryn.—Os nad ymddangosodd yr eiddoch, nis gwyddom pa le y mae y bai. Glangwenffrwd.—Cyhoeddasom gymmaint ag a farnem yn ddoeth dan yr amgylchiadau am y gwrth- ddrych. Mae Gwrandawr am gael gwybod pwy syl- faenodd yr Ysgol Sul? Dichon yr ymgymmer y Parch. D. M. Davies ag ateb ei ofyniad. Os gwna, byddwn yn dra diolchgar. Mae Lewis Lewis, Troed-y-rhiw, wedi anfon atom, yn gwrthddywedyd y clod uchel a roddwyd i David Lloyd, Penybryn, gyda golwg ar ei iachad ef wedi ei frathu gan neidr. Dylai gohebwyr fod yn ofalus na anfonent ond y gwirionedd am bob achos. Dymuna J. Jones, Glandwr, gael gwybod gan B. pa beth a gyfrifai yn warthus yn ymddygiad eglwys Heol-y-felin,—pa un ai dysgu y pwnc, ai myned oddi cartref ar y Sabbath, ai ynte yr excursion ar y Sabbath? Os tybia B. o werth, caiff chwarter colofn i'w ateb. Cyfeirier y Gohebiaethau, &,c.-lo the Editors of the TYST, 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool.

If WytKlWS.:.--.—

CYFARFOD CHWARTEROL MÖN.

- WYDDGRUG. '- .'!i

ttUtyddin.t nmn.

Y BIL DIWYCUADOL.

EIN TELE 11A L" A'N DQSBARTHWYR.…