Skip to main content
Hide Articles List

11 articles on this Page

,,,', LLAFUR EFENGYLAIDD YN…

,CYFOETH A THLODI Y WLAD.1

CYDYMDEIMLAD.

aradorthttttt. --

HERBERT CALEDFRYN WILLIAMS.

..'.'"ETO.\."'"'"

; v ETO.,

ANERCHIAD I BLANT YSGOL SABBATHOL…

■■ ■ i onv .'.'liv'i; io

dntY\1iad y ata\1.

News
Cite
Share

dntY\1iad y ata\1. Y BEIRNIAD, Gorphenaf 1867. Llanelli: ar- graphwyd gan B. R. Rees, Heol y pare. Pris Swllt. BWHIEDIR ein Chwarterolion ar gyfer dosparth neillduol o ddrllenwyr-y rhai a fedrant fwyn- hau bwyd cryf.' Myn rhai ddarostwng ein ¡ Ilenyddiaeth i ffurf ysgafn, arwynebol, blentyn- I aidd, ac yn wir hanner barbaraidd; ond os mynwn ymenwogi fel meddylwyr, rhaid i ni oddef cael ein harwain dipyn yn ddyfn, a'n dis- gyblu yn lied fanwl. Byddai yn dda iawn genym pe byddai ein dynion ieuainc, o'r deunaw i'r pump-ar-hugain oed yn neillduol, nid yn unig yn derbyn, ond yn caethiwo eu hunain i ddarllen ac ail-ddarllen llyfrau fel y Beirniad. Nis gall- wn ddysgwyl i'r chwarterolion gael eu cefnogi yn rheolaidd heb i ryw yspryd o uchelgais fedd- yliol ddisgyn ar ein dynion ieuainc. Nid ydym yn tybied fod y rhifyn presenol yn trarhagori ar y rhifynau blaenorol y flwyddyn hon, neu'r blynyddoedd o'r blaen, ond y mae yn wir dda. Y mae y tair ysgrif gyntaf ar Grist- ionogaeth mewn gwahanol weddau, yn odidog. Yn y gyntaf atebir yr ymofyniad, Pa beth yw I Cristionogaeth ? Yna darlunir Cyfaddasrwydd Cristiongaeth i angenrheidiau moesol dyn; ac yna ceir Proflon mewnol Oristiongaeth. Y mae yr ysgrif ar Efengyl Matthew yn fyr ac eglur iawn, a'r Lloffion Llenyddol yn ddyddorol dros ben. Y mae yr ysgrif ar Athrylith a Gweithiau y Parch. Walter Davies, M.A., (Gwallter Mech- ain), yn gampus, ac yn dangos arwydd o un hollol gyfarwydd mewn barddoniaeth. Mae yr ysgrif fer ar Enoch, o duedd ymarferol, ac yr ydym yn hollol yr un farn a'r Golygydd fod modd gwneud y Gan ar yr Eneth Amddifad yn ddernyn barddonol ysplenydd. Mae yr ysgrifau ar Ddylanwad Ymarferiad, a Helyntion yr Am- serau, wrth ein bodd; a'r Nodiadau ar Lyfrau yn fyr a hynod awgrymiadol. liXYi!

[No title]