Skip to main content
Hide Articles List

14 articles on this Page

DARLITH Y PARCH. S. ROBERTS,

:.ARTHUR,

RIR A THODDAID - .:::

DAU ENGLYN

Y BABAN YN GLANIO YN Y NEF.

LIVERPOOL NI HAMGYLCHOEDD,

mtanint\.

,".rth.nutnta(t yr WythttO.…

MAECHNAD LLUNDAIN.

MARCHiiAD LIVERPOÓr::'"ri'…

[No title]

YR EISTEDDFOD .GENHEDLAETHOL.

News
Cite
Share

YR EISTEDDFOD GENHEDLAETHOL. YMDJJI DD.VX P.HWKG Wll, LANGWX^K, A SHON v "• fJ,;> '¡, -Jlbonild t .f '■ ■ ••39ldTO- ( I.ul- -1 iVil.—-Oe^ais fawejaydd mawr jr ^Ihnos ddi- weddaf wrth ddarlleTi y meddwl ttchel a fabwys- iedi am danat dy hup cyfansoddaist gan ryf- eddolo hunan-ganmoliaeth; ac os cei ddywedyd y cwbl dy hun, nid oes un 0 Lan Tywi i Lan Gwendraeth, na neb o bentref Llanddarog i ben uchaf plwyf Llanarthney i'w gyffelybu a thi. Yr wyf yn ofni dy fod wedi dy orlenwi a hunan- oldeb, a'th fod mor llawn o wynt nas gelli ddal wrth y gilydd yn hir. Shon.-Dichon dy fod di, Wil, wedi cael gwybodaeth tu hwnt i'th gyrhaeddiadau ond gwybydd di ein bod ni, y beirdd, yn ddynion galluog iawn, ac yr wyf finnau yn gwybod y ffordd i gyfansoddi Triban Morganwg er pan yn ddeunaw oed; a phwy yn ardal Pontantwn a gyfansoddodd gan 0 glod i gwn hela yii gyffelyb i'r hon a ddanfonais i Eisteddfod Maenclochog yr haf diweddaf. Dywedai y beirniad pad oedd dim yn ei rhwystro i fod yn fuddugol ond cam- sillebiaeth, tor mesur, diffyg aceniaeth, ac an- eglurdeb yn y brawddegau. Wil.—Os cei di fyned yn y blaen yn dy gyfer i ganmol dy hun, a chrybwyll dy ragoriaethau fel hyn, lied debyg na chaf fi gyfleusdra, i adrodd yr hyn sydd ar fy meddwl mewn pertbynas i'r Eisteddfod Genhedlaethol. Shon.—Wil bach, os oes genyt rywbeth 0 bwys ar dy feddwl, gwrandawaf yn astud. Wil.—Oes, Shon, a'th ddarluniad di o babell yr Eisteddfod a gynhyrfodd fy meddwl; ar dy gymmeradwyaeth di aethym i weled yr adeilad ac yn lie canfod rhyw fwthyn bychan diaddurn, tybiwn ei fod yn ateb i'r dim i'r palas arian a ddarlunir yn yr Ysgrythyr; bum bron a syrthio i lewyg pan yn syllu arno; ond pan ddaethym ataf fy hun, nis gallwn lai na dywedyd, 'O! ddyfnder doethineb; mae hon yn wybodaeth ry rytedd i mi.' Yr unig beth sydd yn fy ngofidio na buaswn wedi ysgrifenu ar rai o'r testynau; ni welais well cyfleusdra i ennill erioed. Shon.—Dagenyfi ti gael fy narluniad i o'r babell yn gywir; ond gad glywed, Wil. pa rai o'r testynau y tybiet dy hun yn alluog i ymaflyd ynddynt. Wil.—Mae un o'r testynau y beiddiaf ddywed- yd nad oes neb yn ardal Llangyndeyrn a allai fy nghuro, sef y Traethawd ar Achyddiaeth Gymreig. Nid oes ond un wedi ysgrifenu arno, ac ni fyddai arnaf ofn myned i'r frwydr yn. erbyn ugain o oreuon bechgyn Mynyddcyfor ar y testyn hwn. Gwn hanes teulu Gochelfoddi o dad i fab, ac o fab i ^vyr; yr oedd yr hen wr yn fardd yn ol braint a defod beirdd Alltycnap, y mab yn enwog ain ddarllen tesni, a'r wyr heb ei debyg am gyfansoddi dychymmygion i Almanac Aber- teifi. Beth andras a ddaeth arnaf na buaswn yn ymaflyd yn y gorchwyl. Hawdd yw canfod fy mod wedi colli arian drwy fy esgeulusdod. Shon.—Drwg genyf na buasit yn agor dy lygaid yn gynt; ond gwyddost fy mod i wedi ysgrifenu ar Gàn y Corwg ac Englyn y Ceiliog Gwynt; nid oes fawr o amser cyn y byddaf fi yn derbyn y gwobrwyon am y cyfansoddiadau hyn; ac os cyfarfyddaf di yn y BI- L wrth fyned adref o'r Eisteddfod, ni chaiff dy gwpan di fod yn wag ar y bwrdd y noson hono. NVil.-Diolch yn fawr i ti, Shon, am dy gyd- ymdeimlad gwresog; mae addewid o'r fath hyn yn lloni ychydig ar fy yspryd. Shon.—Dichon y bydd y ddaubennill canlynol yn fwy o adferiad iechyd i ti byth; cyfansoddais hwynt heb ofni na fyddaf yn fuddugol Os deui i Gaerfyrddin Ar ddydd yr uchel wyl, Cei glywed y telynau A'r tannau yn eu hwyl; A chei fy ngweled innau Yn hwylus iawn fy hynt, Yn ennill Can y Corwg, A chipio 'r Ceiliog Gwynt. Bydd rhai o feirdd y Gogledd, A'u golwg yn Ued flin, Wrth weled Llandefeilog Yn maeddu pob yr un; Myfi, a'r pwrs, a'r arian — Fydd on-wog yn y plwyf,, A beirdd y Dywysogaeth Yn ochain. dan eu clwyf.

Family Notices

CLADDEDIGAETH Y PARCH. W.…