Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

14 articles on this Page

DARLITH Y PARCH. S. ROBERTS,

News
Cite
Share

DARLITH Y PARCH. S. ROBERTS, GYNT 0 LAXBRYNMAM:, YX NGHAPEL OLIVER STREET, BIRKENHEAD. Nos Liui diweddaf ca\ysom yr hyfrydwcli 0 glyw- ed y Parch. S. Roberts yn darlitiiio yn y lie uchod ar Gynnydd America. Daeth nifer lied dda yn nghvd, ac ystyried y rhybudd byr a'r tywydd gwlyb. Wedi i weinidog y lie roddi Emyn allan i ganu, dywedodd ei fod yn credit fod y platform yn ddigon cadarn, trwy fod dyn, a dynes, a theil- iwr wedi cyfodi yn foreu i'w osod. (Chwerthin.) Yr oedd yn dda. ganddo hysbysu fod y darlithydd wedi dod, a'i fod yn dal yn ei berffeithrwydd fel hen lane, ac annogai ef i ymofyn gwraig, ac ni wyddai am neb gwell nag un 0 ferched Birken- head. (Cymmeradwyaeth.) Dywedai fod Mr. Roberts yn teimlo dipyn yn anmharod, ond nid oedd ef yn dysgwyl rhyw ddarlith gaboledig, ond un liollol deuluaidd. Cynnygiai, eiliai, ceihogai, a phasiai yn unfrydol, fod y Parch. J. Thomas, Liverpool i gymmeryd y gadair, yr liyn a gadarn- hawyd trwy gymmeradwyaeth galonog y gyn- nulleidfa. Dywedodd y Cadeirydd fod yn dda ganddo eu cyfarfod oil, yn enwedig cyfarfod Mr. Roberts, y Darlitliydd. (Cymmeradwyaeth.) Iddo ei gyf- arfod y diwrnod y glaniodd, ac er hyny ei fod wedi ei weled agos bob dydd, ac chael llawer o'i gymdeithas. Y gwyddant oil fod Mr. Roberts ac ,y 0 yntau yn gwahaniaethu cryn lawer yn eu golyg- 0 iadau ar lawer 0 gwestiynau yn nglyn a'r wlad hon ac America, ond Had oedd yn gweled fod aclxos i wahaniaeth barn ar gwestiynau cylioedd- us beri dnvgdeimlad personol. (Cymmeradwy- aeth.) lYIai eneidiau bychain, culion, sydd yn teimlo felly. Eu bod ill dau yn Annibynwyr, ac yn Annibynwyr pur Aimibynol, heb ofn cyhoeddi a daclleu dros y peth a gredant. Dywedai ei fod yn hoffi gweled dynion o ddifrif gydn. pha beth bynag yr ymaflant ynddo—os areitlxio, areitliio bywiog—os pregethu, pregethu yn wresog—ac os daclleu, twymno yn iawn ati. (Chwerthin.) Fod Mr. Henry Vincent yn dweyd fod areithwyr yr America yn yr etholiadau, nid yn unig yn gwneud eu goreu i ddirymu rhesymiadau eu gwrthwyneb- wyr, ond eu bod yn gwneud eu goreu i ddifodi eu gwrthwynebwyr hetyd, ond eu bod dranoeth i'r etholiacl yn gymmaintifiyndiau ac erioed; 'it w our only way of doing things,' meddant; a bod tipyn o'r yspryd Americanaidd hwnw yn Mr. Roberts ac yntau. Yna galwodd ar y Parch. Samuel Roberts i gyfarch y gynnulleidfa gyda, sirioldeb ,Y ranwr. Cyfeiriodd y Darlithydd at ddarganfyddiad America, ei cliymiydd dirfawr mewn poblogaeth, masnach, celfyddyd, a dylanwad gwleidyddol. Barnai y byddai y boblogaeth yn mhen can mlynecld eto yn bum can miliwn—dros banner poblogaeth y byd. Cyfeiriodd at sefyllfa urddasol 0 y Cymry yn y wlad hono-fod rhai 0 honynt yn ben ar wcithfeydd glo a liaiarn, ac fod rhai o honynt yn brif adeiladwyr, megys y Griffithsiaid, yn Cincinnatti, meibion y diweddar Barch. Mr. Griffiths, 0 Horeb. Yr oedd wedi gweled llawer o weinidogion a fu yn llafuiio yn Nghymru, ac yr oedd yn dcla ganddo ddweyd eu bod yn gysur- us iawn. Bu gycla y Parch. D. Price, gynt 0 Ddinbycli, yn ddiweddar iawn, ac yr oedd yn ediycli gystal ag erioed, ac yn peri iddo ddweyd ei fod yntau am dalu ymweliad a Cliymru y flwyddyn nesaf. (Mawr gymmeradwyaeth). Cafodd y Darlitliydd y gwrandawiad mwyaf siriol ac astud, ac yr oedd pawb yn llawen o'i weled ar ol bod am dros ddeng mlynedd o'i wlad. Cyfododd y Parch. J. Roberts, Conwy, a dy- wedodd ei fod o'r un farn a'r Cadeirydd, y gellid It mewn barn, heb aimgliyttuno yn ber- sonol—nid oedd yr un dau wyneb yr un fath, ac yr oedd hyny yn well o lawer. Yr oedd yn dcla ganddo fod yn y cyfarfod. Y1 cynnygiwyd cliolchgarwch i'r Daiiithydd gan y Parch. N. Stephens, yr liwn a ddywedodd -«- fod yn llawen ganddo weled Mr. Roberts yn. ym- ddangos mor dda, ac yn teimlo mor siriol, a bod yn dda ganddo 'feddwl am y cyneusderau cyn- hyddol sydd gan bobl y wlad hon i wybod am America. Mae cyssylltiad agos rhwng y wlad I1011 a'r wlad bono, a phan y mae hon yn myngd yn I'hy lami;, y mae yn gysiu- i ni wybod fod digon o le yn y wlad fawr a thoreithiog hono. Dy- huuiai i Mr. Roberts daith ddymiuiol yn Nghymra gwlad ei dadau. (Cymmeradwyaetli.) Eiliwyd y. cynnygiad gan Mr. C" R. Jones, yr hwn a ddatganai ei lawenydd.Q wejUji.a gwrando y Darlitliydd ar yr achlystir preseiwL Yr oedd ef wedi ei gyfarfod ar fwrdd y City (of Pee)-is. Ae er Bad oedd efe yn cydweled a Mr. Roberts aif lawer 0 gwestiynau cyhoeddus. eto iii(I oedd hyny pi im attalfa iddo efei -gyfarfod a'i dderbyn yn siriol a gonest ar dir oyfeillgarwch cyffredinol. Sonid llawer heno am wraig i Mr. Roberts, deallai ei fod wedi yso;rifeiiti,.a da(Ueii llawer ar gymmysgiad yr achaudr i'r dyn du briodi dynes wen, a dynes ddu briodi dyn gwyn—a phan y gwnai hyn unwaitllmewn cwrdd cylioeddus yn Cincinnati, cododd Mr. Price, diweddar o Ddin- bycli, a dywedodd fod yn dda ganddo fod Mr. Roberts yn wr sengl,a'i fod.yn'gobeiiiuo ei weled ryw ddiwrnod a chluben o -ddyaes ddii wrth ei oclir. (Chwerthin.) ;Nicl oedtF.efe yn sicr y buasai efe yn licio gweled Mr. p,J)oorts yn briod gyda dynes ddu Dymunai iddo liir oes a llawer o gysur. Eiliai'r cynnygiad. Wedi cynnyg diolchgarwch i'r Cadeir^'dd gan y Parch. H. E. Thomas, yr hwn a eili^vyd gan y Parch. J. Roberts^ Conwy, ymadawvd.

:.ARTHUR,

RIR A THODDAID - .:::

DAU ENGLYN

Y BABAN YN GLANIO YN Y NEF.

LIVERPOOL NI HAMGYLCHOEDD,

mtanint\.

,".rth.nutnta(t yr WythttO.…

MAECHNAD LLUNDAIN.

MARCHiiAD LIVERPOÓr::'"ri'…

[No title]

YR EISTEDDFOD .GENHEDLAETHOL.

Family Notices

CLADDEDIGAETH Y PARCH. W.…