Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

[No title]

News
Cite
Share

RnOSYMEDRE. Cynnaliwyd ein cyfarfod blynyddol eleni ar y dyddiau Sul a Llun, Gorph. '22, 23. Pregethwyd yn rymus a phwrpasol iawn gan y Parchn, E. Roberts, Coedpoeth, ac E. Evans, Llangollen. Siomwyd ni o'r Parch. R. Thomas, Bangor, ond er hyny, yr oedd Duw gyda ni. A hyderwn y bydd y cyfarfod melus a gafwyd yn fendith i'r eglwys a'r gwrandawyr yn y lie. TROEDYRHIW, MERTHYR.—Cynnaliwyd cyf- 'arfodydd gan yr Annibynwyr yn y lie uchod y Sabbath diweddaf (Gorph. 1), i'r dyben i wneud casgliadau i dalu rhan o'r ddyled sydd ar yr addoldy. Am 10, pregethwyd gan y Parch. J. 'Williams, Castellnewydd Emlyn am 2, gan P. Howells, Merthyr, a J. Williams; am 6, gan Lewis (B), a J. Williams. Hefyd y nos Lun ganlynol, yn yr un lie. traddododd y Parch. J. Williams, Castellnewydd, ei ddarlith ardderchog ar I Ddi,n yn Arglwydd y Greadigaeth,' i tua shwe* chant o wrandawyr. HOREB, CASLLWCHWR.-—Cynnaliodd Annibyn- 'wyr y lie uchod eu cyfarfod blynyddol y "Sabbath a'r Llun diweddaf, sef Gorph. 21 a 22, pryd y pregethwyd yn y gwahanol oedfaon gan y Parchn. Jenkins, Llanybri, Jones, Hermon, D. H. Hugh, Moriah (T.C.), Thomas. Llanfairclud- ogau, Matthews, Castellnedd, a Davies, Cwma- man. Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan y Parchn. Morgans, Penuel (B), Jones, Penclawdd, ac Humphreys, Cadle. Cafwyd cyfarfodydd lluosog a chasgliadau da ynddynt oil, ac ar- wyddion amlwg o wenau yr Arglwydd o'i ddech- reu i'w ddiwedd. Bydded i ddaioni mawr eu canlyn, yw dymuniad yr ysgrifenydd.G. AMAKA, MYNYDD LLANDEGAI.—Cynnaliodd yr Annibynwyr eu cyfarfod blynyddol yn y lie hwn eleni, ar nos Sadwrn a dydd Sul, Gorph. 120, 21. Nos Sadwrn, pregethodd y Parchn.T Johnson, Ebenezer, oddiar Marc xvi. 15, a J. Rowlands, Henryd, oddiar Iago ii, 24. Bore Sabbath, am haner awr wedi naw, pregethodd y Parchn. T. Johns, oddiar Exodus xx, 8, a W. Roberts, Ffestiniog, oddiar Iago i, 28; am ddau, Pregethodd y Parchn. J. Rowlands, oddiar loan 54, a W. Roberts, oddiar Diar. vii, 4; am haner awr wedi pump, pregethodd y Parchn. J. j°v*ands' °ddiar Ephes. iii, 19, a W. Roberts, oddiar Col. ii, 10. Cawsom gyfarfod rhagorol, Y pregethau yn rymus ac effeithiol, a'r pregeth- "Wyr wedi dyfod a chyflawnder bendith Efengyl y tangnefedd gyda hwynt—y gwrando yn astud |-c yn ddifrifol, a phawb yn ymddangos wrth eu bodd.—J, Evans. BRYNMENYN, GEIt PEXYBONT.—Ar ddyddiau Llun a Sul, Gorph. 28, 29, cynnaliwyd cyfarfod oiyiiyddol yn y lie uchod, pryd y traddodwyd .pregethau gan y Parehn. L. Roberts, Bodrin- gallt; J. Stephens, Taibach; J. M. Evans, Caerdydd; J. Mathews, Castellnedd; a D. rice, Aberdare. Arhosed bendith ar y cwbl. AISINIHOSAN.— UrddittA Mr. J. B. Eoberts.—Ar yi- lies a r 12fed o Orphenaf, neillduwyd Mr. J. 1. ltoberts-, (Llanberis,) o goleg Caerfyrddin, i fod yn weinidog i'r eglwys uchod. Dydd Ian am ddau, dechreuwyd gan y Parch. O. Evans, Llan- brynmair, a pliregethodd y Parch. D. Oliver, Llanberis. Am 6, dechreuodd y Parch. R. Jones' Llanidloes, (ewytlir i Mr. Roberts,) a phregetliodd .v i archn. O. Evans, Llanbrynmair, a 11. Thomas, jftii^or. Am 9. dranoetli, dechreuwyd gan y 1 ^'ch- S. Edwards, Machynlleth, a pliregethodd •J, larch. R. Jones, Llanidloes, ar 'Natur Eglwys •J, larch. R. Jones, Llanidloes, ar 'Natur Eglwys pnst- Holwyd y gofyniadau gan y Parch. John itoborts, Conway; dyrcliafwyd yr Urdd-weddi .gall y Parch. J. Jones, Machynlleth; a phregeth- ^yd i'r gweinidog icuanc gan y Parch. 1'roffessor Morgan, Caerfyrddin. Am 2, dechreuwyd <>"an v (B.I, a phregethwyd al- Ddyledswydd yr Eglwys, gan y Parch. 1). M. T? Wy<S: a° i?r ^pnuilleidfa gan y o. ,l" -Lhoinas, Bangor. Am (>, dechreuwyd ^,an y 1 arch, Isaac Thomas, Tywyn, a phregetli- wycl gan y l'archn. Proft'essor' Morgan, a J. ■Uoberts, Conway. Pregethwyd nos Sadwrn a'r rf yn Dyllfe ac Aberhosan gan y Parchn. r Oliver, IJanberis Proft'essor Morgan; a 11. 11 1 a -Jones, Llanidloes. Chwe' blynedd sydd er pan adeiladwyd yr addoldy uchod, ar dir n, roddwyd gan (r. Jones, Ysw., Ce&gwyrgrug, gwr nodedig yn Aberliosan am ei liaelfrydigrwytld at bob achos Jja. Cjaillunydd yr adeilad ydoedd y Parch. T. J-noinas, Glandwr. Cvnnwysa y capel 500 o eistecldleoedd; co-stiodd ;TIOOO neu ragor, ond y ttiae y ddyled wedi ei thalu bob dimeu, liebfyned gam o r ardal. I Fell, done pobl Aberliosan, mae genych yn awr'igapel a thy gweinidog harddaf yn y lad, ac un o r dynion ieuainc mwyaf gobeith- iol yn weinidog. Bydded bendith yr Arglwydd yn arliosol arnocli, yn weinidog ac eglwys. • AHEItTAWEA'nGYJIJ)!YDOGAETH.-Pynciau pwys- a cymmydogaetliau liyn ddechreu yr Avyth- uos oedd^ ymweUad y Parclm. R. Thomas, Ban- V,01' il'«]11ianis, (Hwfa Mon,) Betliesda; a S. -Lvans, Llandegla, a'r dref. Nos Sadwrn yr 20fed f,vehd y hoM y" dylifo i waered tuag Ebenezer, Abertawe, iwrando ar y g^r dieithr yn pre- u- Yr oedd y sou am danynt wedi cyrhaedd yma o'u blaen, a pliawb yn dysg^l petliau nawnon gan Wyr y Gogledd. Declu-euwyd ar- yjo y bwrdd gan Mr. Evans, Llandegla, a Will- Retliesda, ac yr oedd yn liollol atarclnvaeth 11 •J trigolion, yr liyn a brofid yn amlwg yn y cyn- ^dfa^d mawrion a wrandawent drwy y tii '? ^ranoeth. Nos Sabbath, declireuw^'d y °dd yn Siloh, Glandwr; y Parch. R. Williams ya pregetliu mewn modd eglur, argyhoeddiadol, a Jsuriawn, am yr Arglwydd yn ogoniant yn Is lanol yr eglwys. Dranoeth huliwyd y bwrdd ^anteithion yr efengyl, gan y tri wyr liyn,' liyd (jj? J o01*phenodd y Parch. R. Thomas chwy osod yn ben corft yr eglwys ac yn blaenori yn (j 0 peth. Yr oedd y capel yn orlawn o wran- V .Yr gyfiirlbdydd. Cesglid yn vy ^glwjTs at ddiddyledu eu capeli. Hyderir n iddynt wrth iddynt leihau eu dyledion ycliwanegu eu rhinweddau a'u grasusau, mewn canlyniad i'r pregetliu ardderchog a gawsant.-Gohebydd. HAXLEY.—Cynnaliodd yr Annibynwyr eu cyf- arfod blynyddol yn y lie uchod ar yr 2 lain a'r 22ain o Orphenaf. Y cenliadon hedd dros 33duw at Gymru Hanley eleni oeddynt y Parchn. David Roberts ac E. Evans, Caerynarfon.' Nos Sadwrn yr 20fed, traddododd y Parch. D. Roberts ei Ddarlith odidog ar y diweddar Dr. Arthur Jones, Bangor, i gyniiulleidfa luosog. Yr oedd Mr. Roberts 3*11 adgyfodi y Doctor o'i fedd i'w ddang- os i'r gyiiiiiiileidfa. Wedi i'r Cadeirydd (y Parch. E. Evans) yn ei ddull gwefreiddiol ei liun, roddi annercliiad byr ar ddiwedd y cyfarfod, ymwahan- odd y dorf wedi eu llw}rr foddloni yn y Darlith- ydd, y Ddarlith, a'r Cadeirydd. Boreu Sabbath, am haner awr wedi 10, pregethodd y Parch. E. Evans yn rymus ac effeithiol dros ben. Am 2, yn nghapel High-street, (W), pregethodd y Parchn. E. Evans a I). Roberts. Am (;, yn ein teml ein liunain, Mill-street, pregethodd y Parchn. E. Evans a D. Roberts. Am 2 dydd Llun, yn Mill- street, pregethodd y Parch. I). Roberts. Am (i, pregethodd y Parchn. E. Evans a D. Roberts. Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan y Parch. E. Evans, (T.C.), Caer; Mr. E. Pierce, (W.); a Mr. R Jonos, (A.) Fel hyn yterfynwyd un o'r cyfarfodycld goreu a fu erioed yn Hanley; yr ydym yn cael cyfarfodydd da bob tro, a'n barn ni yw mai dal i wellliau a wnant o hyd. Cafwyd digon ° sicrwydd yn ein cyfarfod eleni fod yr Ar- glwydd pi arddel ei weision.—Gohebydd. PAXTTEW cam CAEHFYHDDix.—Mae Mr. John Rogers, lnyfyriwr o Atlirofa Aberlioiiddu, wedi deiiiyn galwad unfrydol oddiwrtli yr eglwys uchod, ac wedi rhoddi attebiad cadarnliaol ei fod yn cvdsynio a'u cais.—J. Da vie*.

[No title]