Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

4 articles on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

THE WELSH NEWSPAPER COMPANY, LIMITED. (Registered under the Joint Stock Company's Act, 1862.) CAPITAL, X1000, IN 200 SHARES OF £ O EACH. £ 2 10s, to be paid on ctpplication and allotment; the remainder to be called lp when required. PROVISIONAL DIRECTORS: REV. WILLIAM BEES, D.D., Liverpool, Chairman. THOMAS WILLIAMS, ESQ.. Merthyr Tydfil. llEV. ROBERT THOMAS, Bangor. EEV. JOSHUA LEWIS, Henllan. C. R. JONES, ESQ., Llanfyllin. REV. ELLIS HUGHES, Penmain, Newport. ELLIS PUGH, ESQ., Manchester. REV. W. EVANS, Aberaeron. REV. JOHN DAVIES, Cardiff. J I, SOLICITORS: MESSRS. RICHARDSON, OLIVER JONES, & BILL- SON, 10 Cook Street, Liverpool. HONORARY SECRETARY: REV. J. THOMAS, 11, The Willows, Liverpool. AUDITOR: P. M. WILLIAMS, ESQ., Manchester. TREASURER: EBENEZER REES, ESQ., North and South Wales Bank, 5, Great George Place, Liverpool. Application for Shares should be immediately made to the Secretary. EIN TELERATJ A'N DOSBARTHWYR. Anfonir 4, 8,12, yn ddidraitz tt-wyj tliost, gan ycyhoedd- wyr, i unrhyw le yn ol Ceiniog yr un. Bydcbwn yn elm diolchgar i'n holl Ddosbo/rthwyr sydd, yn derbyn eu sypynau trwy y Post, am drefnu eu ho/fchebion yn y modd mwyaf digolled. Gellir anfon 4 am geiniog, 8 am ddwj i geiniog, 12 am dair ceiniog, ac felly yn mlaen; and y mae pob rhifedji cyd-rhwng y nifer tichod yn draul ychwanegol i'w hanfon. Ychydig o ymdrech o du ein cyfeillion a godai y 5 i 8, a'r 9 i r 12. Yr ydym am anfon y sypynau hyd y gelUr gyda'r Rail, oblegid ei bod gymmwint yn rhatach; ac yr ydym yn cael ein dosbarthwyr yn mhob man yn garedig iawn yn ein cynnorthwyo i berffeithio ein trefniadau. Trefnir i gael Ooruchwyliwr (Agent) yn mhob tref a phentref o bwys, a gellir cael ganddo ef unrhyio nifer. fir Anfonodd amryw flaendal i ni am chwarter; ac y mae llawer o'n Dosbarthwyr wedi anfon y tal ar ddiwedd y mis. Yr ydym yn ddiolchgar i'r cyfeill- ion caredig hyny am eu gofal. Mae tal misol yn ddiogelach, yn enwedig o'r lleoedd y mae nifer fawr yn myned-ond bob chwarter y disgwyliwn i batch lwyr wastadhau eu cyfrifon. Er arbed pob camgymmeriad, dymunir na byddo yr archebion yn cael eu gyru i'r argraphydd, ond yn ol y cyfarwyddyd i-Rev. H. E. Thomas, 19 Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. TELERAU AM HYSBYSIADAU. Chive' Zlinell a than hyny Is. 6c. y tro. Am bob llinell ychwanegol 3c. Jlysbysiadau am chwarter blwyddyn a throsodd, am brisiau Uawer is. AT EIN GOHEBWYR. Derbyniasom yn ddiogel y gohebiaethau a ganlyn, sef eiddo J. Jones, Ieuan Mon, Dewi Glan Dulais, B., J. W. J., Morwr, loan Cybi, Dewi Medi, Rhedynog, T. D., Gwilym Amgoed, Glancafros, Gwilym Alltwon, Y Fran Wen, Dewi Byrnach, Teithiwr. Gair o Caernarfon—Gresyn na ehyrhaeddasai ni yn gynt. Yr oedd dalen ein gohebiaethau yn llawn pan ddaeth. Daw yn y nesaf. Tysteb y Parch. E. C. Jenkins.-Oblogid meithder yr adroddiad, bu raid i ni ei ohirio hyd yr wythnos nesaf. Hen Wr.—Mae y peth dan sylw, ond i ni gael egwl i hyny. T. Roberts.-Bydd yn dda genym gael yr hanes yn ddioed. Cadwn i chwi golofn hyd foreu Llun. Teithiwr.—Yn rhy ddiweddar i'r rhifyn hwn. L. R., Corwen:—Gwna Postage Stamps y tro am sym- iau o dan 10s., a P. O. Order am bob swm uwch law hyny. CZ,- ) Rbaid i ni erfyn ar ein Gohebwyr i ysgrifenu yn fwy dealladwy. Gwelir fod rhai gwallau pwysig wedi dianc yn y rhifyn hwn, ac nid yw hyny yn rhyfedd genym. Nid ydym yn esgusodi y cyssodwyrna darllen- wr y prawflelli; gallant, a dylent fod yn llawer mwy gofalus ond y mae rhai ysgrifau mor annealladwy, fel nad yw yn bossibl gwneud allan eu meddwl. Ysgrifener yn fyrach, a,c vn eglurach. Yr unig ffordd sicr i oheb- iaeth gael ymddangos yn ddioed, fel y mae pob ysgrif- enydd yn dymuno, ydyw iddi fod yn for, ac wedi ei hysgrii'enu yn eglur. Mae llawer ysgrif dda yn cael ei thaflu heibio hyd ryw amser cyfaddas, oblegid ei meith- der a'i haneglurder. GLAXIAD Y PARCH. S. ROBERTS. Cyrhaeddodd y Parch. Sanmel Roberts, gynt o Lan- brynmair, yn ddiogel i Liverpool, gyda'r City of Paris, •ddydd Mawrth, tua -3 o'r gloch. Wedi aros ycliydigyn nhy Mr. George Owens, aeth i dy Mr. Davies, 51. Catherine Street, 110 yr erys tra yn y dref. Gafodd fordaith gj-stirus a chyflym. Edrycha yn lied dda ar y cyfan er o bosibl y gwel ei hen gydtiabyddion gryn gyfnevv-idiad ynddo. Arhosa yn Liverpool dros y Sabbath nesa.f, a phregetha y bore yn Grove Street, y prydnawn yn Bethel, a'r hwyr yn y Tabernacle. Bu- asai yn ysgrifenu gair ei hun at ei gyfciliion, oni buasai ei fod yn teinilo braidd yn lluddedig ar ol y fordaith a'i lafur cyn cychwyn. Dichon y bydd ganddo air i'w dweyd yn y rhifyn nesaf,

ICARWBIAETH Y FRENHINES.

BRAWDLYS SIR DDINBYCH.

fv Wutfow.7