Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

ANDEEW JOHNSON A'R GYDGYNG-HORFA.

CYFARFODYDD DIFYEWCH AM GEINIOG.

TREULIAU EHWYSG BRENHINOL.

News
Cite
Share

TREULIAU EHWYSG BRENHINOL. Gyda'i gyfrwysdra arferol, taflodd Disraeli awgrym allan am y dymunoldeb o adeiladu palas neilkhiol i groesawu tywysogion tramor, ac i dalu traul eu hymweliadau l'hwysgfawr o bwrs y wlad. Dichon fod y Canglxellydd yn tybio ei fod wedi rhoddi tafell dda i'r werin gyda'r mesur o Ddiwygiad, a bod o bwys iddo wneyd rliyw beth i ennill ffafr y llys a'r bendefigaeth. Ond nid cynt nag y taflodd yr awgiym allan nad oedd Gladstone fel barcut arno. Ehoddodd wers dda iddo yn gyntaf am ei ddull llechwraidd o'i ddwyn i mewn. Os oedd am gynnyg y fath beth, y dylasai ei gynnyg yn deg a gwyneb agored, yn rhestr treidiau arferol y Llywodraeth. Ond rhoddodd ar ddeall iddo ar yr un pryd pe cyn- nygiasid ef y gallasai ddisgwyl ei wrtliwynebiad cryfaf iddo. Fod ei Mawrhydi gyda'i cliyfleus- teran a'i hadnoddan presennol wedi croesawu brenliinoedd ac ymherawdwyr galluocaf Ewrop. Mae treuliau cadwraetli ein brenlxiniaeth ni wedi ei benderfynu ddeng mlynedd ar hugain yn ol, ar esgyniad ein teyrn Victoria i'r orsedd ac yr ydyin yn sicr nad oes awydd yn y wlad i fwy- liau y treuliadau hyny. Mae gan frenhinoedd ac ymherawdwyr ryddid i addurno eu palasau, gwahodd eu cymmydogion, arlwyo gwleddoedd, cynnal dawns-gynnulliadau, ac iun-hyw rialtwch o'r fath, ond iddynt wneyd hyny ar eu traul eu hunain; ond os mynent fyned i bwrs y wlad am arian ychwanegol ar eu cyfer, y mae yn berffaith deg i'r wlad gael rhoddi ei llais pa mor bell y maent i fyned yn y ffordd hono. Nid ydym ni o nifer y bobl sydd yn credu mewn rhwysg a gor- wychder gwastraflRS. Arferai Arglwydd Chester- field ddyweyd fod dynion yn pasio mewn cym- deitlias, nid yn ol yr hyn oeddynt, ond yn ol yr hyn yr ymddangosent. Mae yn debyg fod llyw- odraetliau a chenhedloedd yn barnu yn gyffeIyb. Bernir eu nerth, eu gallu, a'u cyfoeth wrth y rhwysg a ddangosant; acos gwelir llywodraeth yn gynnil a dirodres, cyfrifir hi yn eiddil a dinerth. ly Ond yr hyn ydyw, ac nid yr hyn yr ymddent/ys, ydyw nertlx neu wendid pob llywodraeth. Gall ein llywodraeth fod yn Ham. mor gadarn—ein parch i'n breuhines yn llawn mor ddiragritli— ein dylanwad ar wledydd ereill yn llawn mor bwysig—a'n cyssylltiad a gwledydd eraill yn IlaiN-n iiior dangnefeddus heb roddi yclxwaneg o'r-1 pwrs cyffredin at gynlialiaeth y llys. Nid oes neb fynai weled ein brenliines heb allu darparu ar gyfer ei phlant ieitengaf, a dangos ei liaelioni at achosion elusengar; ond y mae teindad o anfoddlonrwydd ac anesimvytlideryn sicr o ddilmno yn meddwl y geiiecll os cynnygir pi-asgii o cliwys a llafur y gweitliwyr diwyd a gofalus i gynnal i fyny rwysg a gloddest penau coronog. Nid oes dewin a wyr i ba diybini yr aru'einir ni gan t, sor- weinyddiaetli Doryaidd, a Clxanghellydd Trysor- lys uclxelgeisiol y mae ei anrhydedd yn bwj-sicacli yn ei olwg na hawIiau y bobl, a chadernid yr orsedd.

BEDDARGRAFF BABAN.

¿\ttotyghta if Vn$g.

LLINELLAU

.".: MARWNAD