Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

ANDEEW JOHNSON A'R GYDGYNG-HORFA.

CYFARFODYDD DIFYEWCH AM GEINIOG.

News
Cite
Share

CYFARFODYDD DIFYEWCH AM GEINIOG. Yx mhen ychydig o wytlmosau eto, bydd y cyfarfodydd hyn yn ail gychwyn trwy Loegr a Chymru, a charem cyn hyny roi ychyclig o awgrymiadau mewn pertliynas iddynt. Yr ydym yn credu y gallant wneyd lies mawr ond eu hiawn drefnu. Gellir ymdrin a gwahanol fater- ion moesol a chymdeithasol ynddynt, nad ellil- yn rliwydd iawn gael y fatli gyfleusdra i wneyd ,,y mewn un ffordd arall. Yr ydym yn fawr dros cliwerthin, a cliwerthin eitliaf iaclius, ond yr ydym yn dyn iawn yn erbyn ysgafnder. Cofier fod gwahaniaetli dirfawr rliwng diiyrwch ae ysgafnder. Er cadw o fewn terfynau difyrwdli priodol, gofaler am gadw allan bob caneuon ac Z, Z7!1 areitliiau gwagsaw. Ymgeisier. at y buddiol a'r difyr. Detlioler pynciau llesol i areitliio arnynt, darnau byrion bywiog i'w liadrodd, a chaneuon coetliedig a difyrus i'w canu. Myner digon o amrywiaetli, a thyner allan bob math o dalent. Cadwer golwg ar y rhai o'r 12 i'r 18 oed. Eliodder gofyniadau cyfaddas iddynt i'w^hateb. Ceisier ymgodi at ddarllen yn dda.. Darllen yw y prif waith yn nghyfarfodydd y Seison. 'Penny Readings' y:igalivaiit hwy; ond un o'r pethau mwyaf anlllhoblogaidd yn y cyfarfodydd Cymreig ydyw darllen. 'A helpo y darllenwr,' meddai pawb; nid yw yn cael dim euro traed, na chlapio dwylaw, ond o ddiolch iddo am dewi. Nid yw hyn yn beth i'w ryfeddu gymmaint ychwaith, oblegid yn gyffrediii iawn darllen yn liynod o wael a wneir, neu detholir dernyn trwm a liollol ammliriodol i'w ddarllen. Celfyddyd ardderchog yw darllen, a dylai ieuenctid Cymru ymroi at fod yn fwy liyddysg ynddi. Cly wsom fachgen bychan yn nglianol mynyddoedd Cymrn, yn darllen Gwedcli Plentyn amddifad ar y plwyf,' nes tynu dagrau o lygaid pawb yn y t5-. Y mae yn gof genym glywed yr lien Enoch Evans jai darllen ymdaeriad y ddwy fenyw am y plentyn ger bron Solomon, ilcs yr oedd pawb yn attal eu hanadl gan bryder, yn union fel pe buasaent yn y llys ar y pryd. Darllenwyd can, Deio Bacli," mewn cyfariod lie yr oedd lluaws o ieuenctid, a brath- odd gydwybod amryw i gofio yn sylweddol am eu rhieni oedranus. Anfonodd geneth o Fon, o un or trefydd Seisonig, goron i'w mam dranoetli ar ol clywed darlleniad 'Llytliyr mham at ei mherch y noson. o'r blaen. Y mae dylanwad rliyfeddol gan ddaiileniad da. Meddylier am hyn gogyfer a'r cyfarfodydd clyfoclol.

TREULIAU EHWYSG BRENHINOL.

BEDDARGRAFF BABAN.

¿\ttotyghta if Vn$g.

LLINELLAU

.".: MARWNAD