Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

ANDEEW JOHNSON A'R GYDGYNG-HORFA.

News
Cite
Share

ANDEEW JOHNSON A'R GYDGYNG- HORFA. Pob ffol a fyn ymyraeth,"—ni wirwyd hyny yn amlycach erioed nac yn ymyraeth ddiddi- wedd Andrew Johnson a gweithrediadau y JJongnss. Y mae Dr. Thompson o New York, mewn llythyr a ysgrifenodd i'r English Independent, yn gosod pethau allan mewn goleu clir iawn. A phan y mae dyn sydd yn deall unrhyw gwestiwn, yn siarad neu ysgrifenu arno, mae yn werth i bawb wrando. Mae y cwbl a geisia y Gynghor- fa yn deg a rhesymol. Wedi myned i'r fath draul fawr i ddiogelu yr undeb a dileu caethiwed ni ddylid derbyn y taleithiau gwrthryfelgar yn ol heb gael gwarantiad digonol oddiwrthynt am eu hufudd-dod rhagllaw, ac yr estynir i'r Neg- roaid rhyddedig eu hawliau. Gwyddom yn dda nad oedd y Negro yn. cael y parch priodol hyd yn nod yn y Gogledd; ond gwyddom hefyd mai yn y Gogledd yr oedd hyny o deimlad caredig feddai America .tuag ato a phob peth wnaed er ei ddyrchafiad a'i ryddid,gan y Gogleddwyr y bu hyny. Ni wnaeth y De erioed ond ei sathru dan draed, a hyny a wnant yn awr oni bai fod Llyw- odraeth filwrol y Gogledd yn amddiffyn ei iawnderau. Yn eisteddiad diweddaf y Gynghorfa pasiwyd cyfraith yn rhanu y De i wahanol ddosparthiad- au milwrol. Rhoddwyd awdurdod i lywyddion y dosparthiadau hyny i gario yn mlaen y llyw- odraeth, a rhoddi i lawr bob cythryfwl a gyfodai, i aros adferiad y Taleithiau i'w sefyllfa flaenorol yn yr Undeb. Yr oedd yr un ddeddf yn darbodi ar gyfer cofrestriad yr etholwyr yn mhob Tal- aeth, a hyny heb wahaniaethu du na gwyn; ond yn unig cau allan wrthryfelwyr neillduol o'r t, etholfraint. Yr oedd yr etholwyr hyny i alw cynnadledd i ffurfio cyfansoddiad y Dalaeth. A phan y ffurfid Jy cyfansoddiad gan unrhyw Dal- aeth yn cynwys cyhoeddiad caethwasiaetli yn anghyfreithlon—estyniad yr etholfraint i'r holl ddynion nad oeddynt wedi difreinio eu hunain trwy wrthryfel-a datganiado'u hymlyniad wrth gyfansoddiad yr Unol Daleithiau; yna adferid y Dalaeth hono i'w lie a'i breintiau blaenorol yn yr Undeb. Gwrthododd y Llvwydd selio yr Ys- grif; ond trwy i ddwy ran o dair o'r Congress ei basio dros ei ben daeth yn ddeddf. Gwnaed cynyg i'w droi o'r neilldu fel mesur anghyfansoddiadol gan yr Uchel-lys; ond bu hyny yn aflwyddianus. Dechreuai y De gydffurfio a, darbodion y ddeddf fel yr unig ffordd i adenill eu safle. Gwelai ar- weinwyr y gwrthryfel nad oedd dim. i'w wneud ond derbyn y telerau. Yr oedd lie cryf i obeithio y buasai pedair neu bump o'r Taleithiau Deheuol wedi dychwelyd i'r Undeb yn nghorff y flwyddyn hon, Ond yn yr adeg dyner yma pan yr oedd y gofal a'r gwyliadwriaeth Jmwyaf yn ofynol, dechreuodd y Llywydd ymyraeth yn ol ei arfer, rhoddodd gyfarwyddiadau i swyddogion y gwahanol ddosparthiadau milwrol i helaethu amodau y cofrestriad fel ag i gynhwys llawer o'r gwrthryfelwyr a ddifreinid gan y ddeddf. Tar- awodd yr ymyriad yma y cynyg i adffurfio y Taleithiau a mallder-ad-ddeffrodd obeithion y gwrthryfelwyr, a chynhyrfodd o newydd yspryd y Gogledd yn erbyn y De yr hwn oedd i raddau mawr wedi lliniaru. Yr oedd yn amlwg fod yn rhaid i'r Congress ddyfod yn nghyd yn nghanol gwres mawr mis Gorphenaf i gymeryd gofal y Hong oedd wedi ei clriltio gan y Llywydd cyndyn a dallbleidiol i for cynhyrfus pleidiau gwlad- yddol. Mae pobl America wedi dangos amynedd mawr tuag at yr ymyrwr bradwrus sydd wrth lyw y llywodraeth. Pleidleisiai pobl New England bron fel un gwr yn ei erbyn, ped elai yn etholiad yforu. Edrychant arno fel yrhwystr mwyaf i bob peth sydd dda a gobeithiol yn y genedl; eto yn ei ymweliad diweddar a Boston derbyniwyd ef gyda moes oedd yn gweddu i'w swydd. Nid oedd parch ymddangosiadol pobl Paris i'w hymwelwyr digroesaw o Petersburgh a Berlin yn ddim mwy nag eiddo pobl New Eng- land at Ly wydd a hollol ddirmygid ganddynt. A gadael or neilldu ychydig o benboethiad, nid oes neb yn gwasgu am ei ddwyn i'w brawf. Y cwbl y mae y bobl yn ei ddymuno ydyw i ad- ffurfiad y Taleithiau i fyned yn mlaen yn ddiogel ar y seiliau presenol; a gadael i'r Llywydd fyned rhagddo yn nghildynrwydd ei galon' i orphen ei dymmor mewn gwaith. Pa raid myned trwy y ffurf i brofi dyn sydd eisioes wedi crogi ei hun; ac y bydd raid iddo yn fuan fyned i'w le ei hun.

CYFARFODYDD DIFYEWCH AM GEINIOG.

TREULIAU EHWYSG BRENHINOL.

BEDDARGRAFF BABAN.

¿\ttotyghta if Vn$g.

LLINELLAU

.".: MARWNAD