Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

ALLAX O'B WASG. Y Pummed Argraphiad gydag. Attodiad. /^tASGLIAD O HYMNAU wedi eu dospartliu dan wahanol benau, yn ngliyd ag amrywiol o Anthemau. GAN E. GRIFFITHS, ABERTAWT. iEmlJossed Roan, Is, 6c. yr un, (14ynydwsin); Morocco 3s. [1-6] CROMWELL PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John Jones, 32, Castle-street. Mr. Henry turt, Hope-street. Mr. John Robinson, Birkenhead. Mr. John Williams, Lord-street. PRESIDENT—Mr. John Jones, 32, Castle-street. TREASURER.—Joseph Hartley, Commutation-row. COMMITTEE Richard Corish, Laurel Cottage, Smithdown-lane. William Brown, 22, Chapel-street "John Evans, Public Offices, Cornwallis-street, John Jones, 142, Vine-street. Richard Jones, 1, Bridsoir-street. C. Mitchell, jun., Duke's Dock. Joseph Price, James-street. John Reid, 17, Old Hall-street. E. Pierce, 38, North John-street. M. Woodward, 54, Mill-street. The Meetings of this Society are held on the First Monday in each month in the office of the Secretary, from Six to Half-past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end or last year a dividend of 7 per cent. was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of inter- est, payable as may be agreed. Copies of the Rules, Annual Report, and any other information, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary, EDWARD CROSLAND, Accountant, 21, Harrington-street. slifk. AMERICA, SWYD JJ!'A YMFUDOL GYMREIG. SIMON JAMES, 25, UNION STREET, LIVERPOOL; ADDYMUNA ddatgan ei deimladau diolchgar am y gefnogaeth y mae wedi ei gael; hefyd a ddymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau i Bookio gyda'r Ager- a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y clud-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyl'lysio le cyfleus i drin ymborth en hunain, yn nghyda llety cysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw eu luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae ein licnwau isod, yn dymuno cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudwyr, gan gwbl gredu y bydd iddo roddi pob boddlonvwydd i'r cyhoedd. Parchedigion W. Thomas, Liverpool T. E. James, Glynnedd Rees Evans, eto W. Roberts, Blaenau W. Harris, Heolyfelin J. G. Owen, Rhyl Dr.J.E.Jones,ir.A.,Merthyr W. Morgan, D.D., Caergybi E. Evans, Dowlais D. Price, Blaenffos B. James, Pyle J. Lloyd, Merthyr E. Thomas, Casnewydd J. Jones (Mathetes) Rhymni W. Roberts, Penyparc R. A. Jones, Abertawy Gweinidogion y Bedyddwyr. Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidogion uchod, yn gystal a Llythyrau Cymeradwyaeth i dy tawel Mr. James, y mae genyfyr hyfrydwch o'i gymeradwyo i sylw Ymfudwyr o Gymru. THOMAS PRICE, M.A., PH.D., Aberdar. PURE AERATED WATERS. Y,LLIS2S, RUTHIN, SODA WATER. lE-LLIS'S, RUTHIN, POTASS WATER. ELLIS'S, RUTHIN, SELTZER WATER. ELLIS'S, RUTHIN, LEMONADE. ELLIS'S LITMIA AND POTASS WATER. AN EXCELLENT INTERNAL REMEDY FOR GOUT. THE Public are particularly requested to observe that every Cork is branded "R. Ellis and Son, Ruthin -without which none is genuine. May be obtained from all respectable Chemists, Con. fectioners, and Hotel-ke ipers; and Wholesale only, from R. Ellis and Son, Ruthin. North Wales. WATCHES! WATCHES! CLOCKS! CLOCKS! ANTHONY WHITE, Gwueuthurwr Cyfanwerthol Oriorau ac Awrleisiau 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA yn barchus hysbysu y cyhoedd trwy Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gostyngiad dirfawr yn y prisiau arferol yr Oriaduron a'r Awrleisiau canlynol 500 0 WATCHES ARIAN HORIZONTAL, wedi eu f^emu mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwy y lythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn erioed o dan ddau gini, a gwarentir hwy am bum' mlynedd. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trymion, am 42s., gwerth 50s., gwarantedig am 5 mlyn- 300 0 PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r gwneuthuriad goreu, wedi eu gemu a'u capio, am d63 10s. eithaf gwerth £ 4 4s., a chyda chauadau huntio dwbl am £ 3 lls. gwerth 94 10s. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- edig am 10 mlyned gyda'r oriorau hyn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ac hefyd yn alarwm, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynygiwyd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy y lly. thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDLWYD 50 MLYNEDD. Gellir cael rhestr o Watches, Clociau, Gemau, &c., yn rhad drwy y Post. Gwerthir yn gyfanwerthol i fas- aachwyr. [1- ] P. ITYAlrB NEW ILLUSTRATED BOOK ON GENERAL ATTIRE, containing 120 Engravings of the prevailing styles in Gentlemen's, Youths' and Boys' Dress, designed by first-rate artists, suitable to every age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Guide for Self-Measurement. Sent post free, or can be had at B. HYAM'S, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. T) HYAM'S NEW 20^ COAT, D. In mixed Meltons. 1sr7 T> HYAM'S NEW 20l COAT, -D. In Fancy Meltons. T) HYAM'S NEW 29^ COAT, -D. In Plain Coatings. T> HYAM'S" NEW 20s. COAT ii50' JD. In Mixed Coatings. T> HYAM'S NEW 20s. COAT, J3. In Fancy Coatings. 10_ T> HYAM'S NEW 20s. COAT, JL>. In Plain Doeskins. ;"D HYAM'S' NEW Us. TROUSERS, 1 13. In all the Newest Materials. TZTTS HYAM'S NEW lis! TROUSERS, .1°. JD. In Diagonal Trouserings. 1RP7 T> HYAM'S NEW Us] TROUSEFS, JD# In Striped Trouserings. ,ftr7 T) HYAM'S NEW Us. TROUSERS, iP0' £ >. In Check Trouserings. 18f7 T) HYAM'S NEW Ms. TROUSERS, JL). In Mixture Trouserings. JTZTT) HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, 1867 B. In all the Fancy Trouserings. HYAM'S NEW 6s. VEST. 1867 B. In all the Newest Materials. 'HYAM'S NEW 6s. VEST, 1867Bo To Match Trousers. 1or_ T) HYAM'S- NEW 6s. VEST, JD. To Match Coat. HYAM'S E C) VEST, 1867B. Made from Mixed Tweeds. HYAlkl'S NEW Gs. VEST, 1867B. Made from Mixed Tweeds. I-IYAM'S NEW Os. VEST, 1867B. Made from Black Cloth. CAUTION.—Be certain you are at the Establish- ment of B. HYAM before you purchase. Ob- serve, the Trade Mark is a Star printed to a ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointment and loss. B. HYAM has only one Establishment in Liver- pool, 97, Lord Street, and 7, Whitechapel; and his Branches are:— MANCHESTER. 86 and 88, Market Street. GLASGOW. 48, Argyle Street. GLASGOW 1, Miller Street. EDINBURGH 124, High Street. EDINBURGH 2, Hunter Square. DUBLIN 80, Dame Street. DUBLIN. 4, Dame Lane. B HYAM'S BUSINESS REGULATIONSAll • Goods are marked in plain figures the lowest selling price, from which no abatement can be made. Any Garment bought and taken away, if not satis- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until when Business is resumed until 11 o'clock. a—52] CAS GWR NI CHARO ift Y WLAD A'l MACCO. EISTEDDFOD GADEIRIOL CYMREIGYDDION BETHESDA. Dymuna Pwyllgor yr Eisteddfod hysbysu y wlad eu bod wedi penderfynu gohirio yr Eisteddfod nesaf o herwydd fod Dydd Gwyl Dewi Sant yn syrthio ar y Sul, ond y rhoddir allan y Testynau am y flwydd- yn ganlynol mor fuan ag y bydd modd. TRAETHODAU, PREGETHAU, AC EGLURIAD. JL AU YSGRYTHYROL, gan J. THOMAS, LIVERPOOL. Gwerthwyd yn agos i 3000 o gyfrolau o'r llyfr uchod mewn amser byr. Mae gan yr Awdwr 50 o gopiau ar law, a gellir eu cael am 4s. y gyfrol ond anfon ato, neu i Swyddfa Y Tysr CYMREIG. tt-3 COFRESTRFA RAD I FORWYNION CYMREIG. C Bydd cyfle bob dydd Iau, o ddau i bedwar o'r gloch, yn Ysgoldy Capel Oliver street, Birkenhead, i Forwynion eisieu lleoedd gyfarfod a Boneddigesau fyddant am eu gwasanaeth. Ymofyner yn mhellach gyda Mrs. DAVIES, 7, Chapel Place. [1-2 riYMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwys C eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- weddar, trwy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mewn tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn barod, a.c anfonirhwynt yn ddidraul gyda'r post am eu gwerth mewn stamps. Rhoddir yr elw arferol i ddos- parthwyr. Pob archebion (orders) a thaliadau i'w cyfeirio i :-Rev. J. Ll. James, Whitchurch, Cardiff. n-] ESTABLISHED 1858. OXTON AND CO., Importers and Exporters of ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 122, BOLD ST., LIVERPOOL. Hand Sewing Machines, Hemmine, ) P, Felling, Tuckings, &c. | 8- Willcox & Gibbs Noiseless Family ) X8. Machines. j NEEDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUIT ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. INVISIBLE WORLDS! THE MICROSCOPE SIMPLIFIED!! INSTRUCTION MADE EASY!! RAE'S NEWLY-INVENTED PRIZE MICROSCOPES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Fine Arts and Industrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal at Leeds Exhibition, 1867. See Opinions of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6,1866, says: In the Front Room (Dudley and Midland Exhibi- tion) we notice a singularly powerful Microscope, ex- hibited by Mr. RAE. of Glasgow. Its magnifying power is 30,000 times and itz cheapness and durability must make it a most desirable objcct for the working classes-who care for scientific pursuits-to obtain possession of." The Dumfries-shire and Galloway Herald and Regis- ter, August 10, 1866, says "We have just had the opportunity of examining one of the beautiful little Microscopes made by Mr. RAE, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhibition. Its astonishing 0 "P small compass., and great magnifying power, combined with complete distinctness, together with its cheapness, are its most prominent properties. It magnifies, we are informed, no less than 30,000 times, and it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such as animalculse, wings and antenro of insects, chemical chrystals, &c., &c. Along with the instrument, Mr. RAE supplies a book of instructions, which will serve as a guide to the observer." The Dudley Guardian, August 15,1866, devotes thirty lines of its valuable space to the praise of RAE'S new Microscope, and ends by saying:—"This admirable Microscope, which is of a high magnifying power, will be found most useful and entertaining and, we may add, that a great variety of experiments may be carried out by using this invaluable vade mecum, the price of which, 2s. 6d., places it within the power of almost the poorest of the working classes." The Yorkshire Gazette, October 6, 1866, in giving a description of the Yorkshire Exhibition, says:—"A great boon to the public has been afforded by maeans of Mr. RAE'S newly-invented Microscope. The latter instrument has until recently only been in the hands of experts or students their complexity of construction and elaborate workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed them out of the reach of a working man, who would Otherwise have delighted to amuse himself and family with those glimpses of the wonderful and invisible world attractive alike to the lettered and unlettered. The Microscopo in question is a very insignificant piece of mechanism, easily ad- justed, simple in its construction, scarcely liable to derangement, and we can truly vouch for their immense magnifying power. A small monad is made to look very large indeed, and the action of the internal organs of the vorticella can be clearly defined. This little instrument rejects all the complexity of rack and pinion, screws, condensers, stages, reflecters, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope; for the spectator has simply to place his object-say a cheese mite-on a round piece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished glass lense, and then the object is perceived, magnified at least 30,000 times. The price in but 2s. 6d, and we can, from actual use of them, strongly recommend them to our readers." The above Instrument may be had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by post for-37 stamps, with Book of Instructions." RAE'S NEW PRIZE ACHROMATIC FIELD GLASS (Binocular), with leather case, complete. Price. 14s. 6d; free by parcel, 15s. 6d. RAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achro- matic). Price 4s. 6d. and 6s. 6d carriage Is. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORI- ZONTAL WATCH, £3 10s. Od. GENTLEMAN'S GOLD LEVER, Jewelled in 10 actions, warranted for two; years, 26. 6s. Od. FIRST-CLASS SILVER WATCH, £ 2. 2s. Od, warranted, carriage free and insured. N.B.-All kinds of Optical Instruments at half the ordinary prices. Printed Lists of upwards of One Thousand Testimo- nials may be had by sending stamped and directed envelope. NOTE THE ADDRESS— E A E & CO., MANUFACTURING OPTICIANS, WATCH. MAKERS & JEWELLERS, No. 15, ENGLISH STREET, CARLISLE. ENAINT HOLLOWAY. HEN GLWYFAU, DOLURIAU, A CHORNWYDYDD Mae yr achosion mwyaf ystyfnig o gluniau tost, man- wynion, neu ddoluriau eraill, pe yn 20 mlynedd o aros- iad, yn cael eu gwella trwy gyd-ddefnyddio yr Enaint a'r Peleni. Y mae y rhai hyn drachefn yn rhoddi fynu yn union o dan ddylanwad galluog yr Enaint. Y mae hefyd wedi bod yn nodedig o effeithiol mewn llawer o achosion o'r parly s. CLWY'R MARCHOGION. Gwna yr Enaint hwn wella yr achosion gwaethaf o Glwy'r Marchogion, os defnyddir ef yn ol y cyfarwydd- iadau argraffedig. TORIADAU YN Y CROEN. Mae tarddiadau, blorynod, a phob toriadau drwy y croen yn diflanu ac yn myned o'r golwg wedi defnyddio am ychydig enaint Holloway. Yn yr achosion hyn mae rhwystr cyflym yn anhebgorol. Mae llawer o'r toriadau cyffredin o weithrediad dwbl. Boneddigesau wedi eu hanafu gan glefydau y croen, allant yn rhwydd symud y doluriau ac adfer y croen i wrid a thynerweh naturiol drwy ddefnyddio y gwyrth-weithredydd dyogel a rhag- orol hwn. ANMHUREDD Y GWAED. Yn fynych ddangosir mewn tarddiadau cas, cornwyd, chwyddiadau, manwynion, a doluriau allanol eraill. At yr holl ddoluriau gofidus a pheryglus hyn, mae Enaint Holloway yn berenaint gwellhaol hollol. Mae yn chwalu y materies morbi, neu hadau afiechyd yn y dirgelion mewnol, ae yn gwasgar yr enyniadau. Mae natur yn gwneud y gweddill. Mae profiad pob bod dynol sydd wedi gwneud prawf o'r Enaint yn gyffelyb. Nid yw erioed wedi methu. Dylid defnyddio yr Enaint a'r Peleni yn yr ashosion canlynol:— Cluniau drwg Dwylaw toredig Crydcymalau Bronau drwg Cyrn (meddal) Ysgaldiau Llosgiadau Dafaden wyllt Dolur y gwddf Bysgyrn Cymalau cyfflyd Pendduynod Brathiad y Mos. Elephantiasis Dolur ycroen 't qui oes a'r Fistulas Scurvy Cyllion Gout Crach pen Malaithiau Chwydd yn y gwddf Toriadau mewnol Lloagod Lubag Toriadau allanol Llosg eira Archolliada-u YR AREITHFA GYMREIG, SEF Cyfrol, yn cynnwys 42 o BREGETHAU, gan _Weinidogion yr Annibynwyr. Pris mewn rhwymiad hardd, 5s. 6d.; yn ddidraul gyda'r Post, 6s. Bala: cyhoeddwyd gan GRIFFITH JONES. [1-13 rpHE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE -L is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.— Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. L1— USEFUL BOOKS FOR MINISTERS AND STUDENTS. VAN DOREN'S SUGGESTIVE AND HOMILET. ICAL COMMENTARY ON TJIE GOSPEL BY LUKE. 2 vols., small 8vo, cloth 10s. "This is a Work much after our own heart. It answers well to its name. It is pre-eminently sug- gestive. Its brief critical Notes from our best exegetis, are numerous, lucid, and apt; they strike their light directly on the text. The author's anno- tations ar in the main admirable, they are all pith and point, there is not it waste word, and many of his homiletic points expressed in a sentence or two are suggestive enough to bring up Sermons to fertile souls. We heartily commend the Booli.Tlte Homilist. THE HOMILIST. First Series. Edited bv DR. THOMAS. 7 vols, 18s. 6d., pub. £2 8s., only" a few sets left of this highly important Work. Second Series. 4 thick vols., cioth (a few sheets in vols. 1 & 2 wanting) price 18s., pub. at TI 12s. THE GENIUS OF THE GOSPEL; A HOMILET- ICAL COMMENTARY ON ST. MATTHEW, by REV, DR. THOMAS. Thick vol. 8vo., 6s. 6d., pub. 15s. SECKER'S NONSUCH PROFFESSOR AND THE WEDDING RING, 18mo., cloth 2s. 6d. A most precious little Book. STURTEVANT'S PREACHER'S MANUAL, Fourth Edition. With an Introductory Essay by REV. A. M. HENDERSON, large 8vo vol. 9s. The best and most complete Work on the subject. TRAPP'S COMMENTORY ON THE OLD TESTAMENT, vol. 1. containing Genesis to 2 Chronicles. Price 12s. 6d. to Subscribers. R. O. DICKINSON, 92, FARRINGDON STREET, LONDON. (1-6) JOHN THOMAS, Photographer, 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address 120 Breck Road.) Cymerir 3 Carte de Visite am 2s. Gd., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. Am gopio Carte de Visite 4s. y dwsin. Cyhoeddir Carte deVisite o'r Gweinidogion Cym- reig 6c. yr un hefyd y darluniau mawr-16 modfedd wrth 12-pris 2s, tic., yn ddiogel a didraul drwy y Post ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un o'r darluniau hyn, wrth weled yr eisteddiad naturiol, bywiogrwydd yr edrychiad, a chanfod y perffaith debygrwydd, yr hyn sydd anhebgorol i sicrhan gwir ddelw ac ennill cymmeradwyaeth. Adolygiad y Wasg arnynt:—" Yr ydym ar air a chydwybod yn gallu tystio na welsom enghreifftiau rhagorach yn y gangen hon o gelfyddyd erioed yn ein bywyd.—Y Faner. Ni welsom eu rhagorach, os eu cystal erioed. Yr Herald Cymraeg. Gellir cael rhestr o'r enwau ynghyd a'r telerau ond anfon at J. THOMAS, 53, St. Anne St., Liverpool. [1-52] CHATHAM PERMANENT BUILDING c SOCIETY. Established December 12, 1862. TRUSTFES. ™r" w-iv Melladew> I Mr- John Roberts, Mr. William Parry, | Mr. Chas. W. Boote. PRESIDENT—Mr. John Roberts, 61, Hope-street. TREASURER—Mr. Henry Williams, 190, Breck-road. The Society was established four years last Christmas and has always paid Seven per Cent. dividend. The Capital of the Society as per last Report was ZeII6,467; and amoujdt outstanding on Mortgages 2129,680. K s The balance of Profit, after paying the dividend and all expenses, was £10,889, and the financial position of the society improved during the year £ 1,277. Subscriptions received from Christmas to May 3rd, £ 32,000. Amount advanced on Mortgages during th6 -same period, 234,195. In addition to the ordinary shares, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of fiv; and a half per cent. Copies of report and prospectus may be had, and shares taken at any time, on application to the SeOo retary. J. LLOYD JONES, Accountant, 6, Lord-street. [1-13] Y SWY -1k DDFA YMFUDOL GYMREIG. BYDDED hysbys i'r Cymry a fwr- -L' iadant ymfudo i America neu Awstralia, ein bod yn bookio am y > prisiau isalaf yn Lerpwl gydag ager a hwyl-longau; gan liyny, gofehveh na thaloch eich blaendal i oruchwylwyr yn Nghymru. Os gwnewch, pwy sydd i ofalu am danoch pan yn Lerpwl, lie y mae llawer yn byw ar yr hyn a ys- peiliant? Cewch bob hysbysrwydd trwy ddanfon llythyr a postage stamp at LAMB & EDWARDS, Brokers, 41, Union-street, Liverpool. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gymru ymddiried eu gofal i'r boneddigion uchod, am y gwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu gofal. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o Aberdar, T Gweinidog y Methodistiaid. JAMES OWENS, Liverpool, gynt. o Aberdar, „ Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr.