Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

---------.."nniu. .......,…

.,.JwMflLi

[No title]

__-----irnUOf.

News
Cite
Share

irnUOf. YMDDENGYS nad oes yiyun newydd wedi dyfod erys amryw ddyddiau oddiwrth M. Dano, gwei- nidog Ffrainc yn Mexico, ac y mae hyny wedi peri cryn anesmwythder yn ei gyleh, a dechreuir taenu y son etto ei fod wedi ei osod i farwelaeth neu yn y carchar mewn perygl am ei fywyd. -—-Derb.yniwyd yneyvydd fod mintai o Gari- baldiaid, 600 mfewn rhifedi, ar derfyriau Talaeth- ati y Pab, ond iddynt gael eu hattal gan' filwyr Itali rhng gwrtmxd un rhuthrgyreh" Y mae y colera yn parhau yn Rhufain, bu 22 farw yr un diwrnod. Y mae Biliau tra phw3'sig wedi eu dwyn i'r Ty Isaf yn senedd Austria. Gwna un o'r rhai hyn welliant mawr yn y gyfraith gospawl; rheoleiddia y llall briodasau Pabyddion, a dyga i mewn briodasau gwladol; a dadgysyllta y trydydd yr ysgolion oddiwrth yr eglwys, gan osod pob crefydd yn gyfartal yn ngwyneb y gyf- raith. Dygir y newydd gofidus gyda llythyr- god India, China, a Japan, fod y gair wedi cyr- haedd Bombay fod un rhagor o'r carchiarorion A.byssiniaidd wedi marw.-N,id yw y newyddl am y newyn yn Orissa yn foddhaol. Ymddcng- ys fod 1500 o blant wedi cael eu gadael yn am- ddifaid, tuag at ba rai y cyfodir trysorfa benod- ol. -Y mae yrymherodres Charlotte, o Mexico, i gael ei symmud 0 Miramar i Laeken. Dis- gwylir y gwna cyfncwidiad awyr ddaioni iddi. Bydd brenhines y Belgiaid yn gwmni iddi. Gadawodd Y LlyngesyddTegethoff ywlad hon am America ddydd Sadwrn, ar ei daithi Mexico, wedi cael ei anfon gan lywodraeth Awstria i hawlio corff Maximilian. Taenir yn amryw 0 newyddiaduron Paris, fod Ffrainc, er y cytundeb a wnaed yn N ghynnadlodd Llundain yn achos Luxemburg, yn parottoi cymmaint ag erioed gogyfer a rhyfel, acfod yr amddiffynfeydd oddeu- tu y brifddpas yn cael eu cadarnhan. Tynir sylw hefyd at y lleihad parhaus sydd yn cyiji- meryd lie yn nghyllid Ffrainc. Y mae y treulr iau i groesawu y gwahanol benau coronog wedi bod yn ddirfawr—oddeutu dwy filiwn o bunnau. Parha y gwrthryfel mewn rhan o'r Yspaen. Y mae holl Catalonia mewn gwrthryfel, ac y mae y gwrthryfelwyr yn drechaf yn Tortosa a Vinarosa. Priodolir y gwrthryfel yn benaf i sefyllfa druenus o isel y dosbarth gweithiol. Y mae y llywodraeth yn teimlo yn dra hyderus y gall ei ddarostwng yn fuan iawn.——Parha y ddadl ar Ysgrif Eiddo yr Eglwys yn senedd Italic Teimla rhai o'r blaid offeiriadol ynffyrn- ig iawn.-—;Cyrhiieddodd Gwirfoddolwyr Bel- gium i Antwerp ddydd Mawrth, a chawsant dderbyniad hynodo. ^roesawgar.——Y mae llythyrgod y Oape wedi cyrhaedd. Oyn ym- adawiad yr agerlong Saxon, yr oedd yn dyb gyffredin fod Dr. Livingstone yn Íyw" ond ni ddywedir ar ba sail y ffurfid y dybiaeth. Parha y newyddion o'r America yn hynod ffafriol am y cnydau yd agos yn mhob parth o'r wlad. Dywedir fod y cynnyrch yn Cali- fornia yn fwy toreithiog nag aiawa un cyfnod, ac fod rhy fach o longau i gludo yi yd. wledydd tramor.

------_------.;; 'ðrddonintth.…

OAPfiL YB ANNIBYNWYR, WYDDGSUQL

EXGLYN I'R "TYST GYMREIG."

TRYSORAU Y BEIBL.,,r,. ....--\tI"j

[No title]

-' arthtnntottttt yr ythtut.…

• ; A IN

.NAID ;i.. ! r r '" ¡If I…

[No title]

'-J, MARCHNAD ANIFEILIAID…

Family Notices