Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

:' v!" 't" 'K0EDil^^s^i.w…

[No title]

[No title]

.IIIV . ! :•■;! •![„„<• ij…

News
Cite
Share

.IIIV :•■ •![„„<• ij HANES TOROALONUS. i 'rrt!t: Deffrowyd meddyg ieuanc yn nghymmydog- aeth Llundain, yn ddiweddar, trwy ganiad uchel cloch ei dy, oddeutu un o'r gloch y boreu. Aeth i lawr y grisiau; ac wedi agor y drws, cafodd un o'r golygfeydd mwyaf trueaus. Dyna lie yr oedd rhyw druanes yu cydio yn y railings, wedi ei gorchuddio a, charpiau, ac yn crynu fel y ddeilen drwyddi, fel yr oedd y gwynt oer yn chwythu ac i ychwanegu at ei thrueni yr oedd yn lied feddw. Wrth siarad a hi, mwmiai ryw- beth nad ellid ei deall; ac wrth ollwng ei gafael, syrthiodd i lawr ar y palmant. Cododd yntau hi i fyny yn union, ac aeth a hi i'r ty, a gosod- odd hi ar y_ sofa, a chynhygiodd roi y feddygin- iaeth adferiadol arferol iddi, ond gwrthodai ei gymmeryd; ennynodd y briw ar ei phen, a bu farw boreu dranoeth yn yr un cyflwr anghenfil- aidd ac y daeth i mewn ynddo. Pwy ydoedd drilan ? Nid fel hyn y magwyd hi. Wrth graffu ar ei gwedd, daeth i gof y meddyg iddo ei gweled yn ei bentref genedigol. Fanny R- ydoedd ei henw; yr oedd yn anwylyd ei rhieni, ac ymffrost y pentref. Nodai mamau hi allan fel esiampl i'w plant. Gwelid hi bob nos Sab- bath yn arwain ei rhieni oedranus i'r eglwys. Aeth blynyddoedd heibio, a thyfodd i oedran gwraig; bu ei rhieni farw, a chladdwyd hwy yn yr hen gladdfa, a phriododd hithau a gwr ieuanc parchus. Ymgasglodd teulu bach cyn hir o'u deutu, ac yr oeddynt yn ddedwydd iawn. Ond un gauaf, aeth y gwaith yn brin, a gorfu arni hi fyned allan i weithio i deuluoedd pLti-chus y gymmydogaeth, a ymofynent am dani. Fel yr oedd un diwrnod, ynghyd a golchiad trwm, gryn bellder o'i thy, ar ddiwrnod oer iawn, barnai y boneddigesau y rhai oeddynt yn rhai crefyddol a charedig iawn, y gwnaethai glasied o wirod ddaioni mawr iddi. Gwrthodai hi ar y cyntaf; ond yr oeddynt hwy mor daer fel y cymmerodd ef. Daeth cyn hir i'w hoffit ac i ddysgwyl am dano, ac ni fedrai yn y diwedd wneyd hebddo. Beth fu y canlyniad? Esgeulusodd ei theulu, ac anghysurodd ei chartref. Addawai ddiwygio, ond ni wnaeth. Bu ei gwr farw wedi tori ei galon cymmerwyd ei phlant i'r tlotty, ac aeth hithau i grwydro o le i le; a dyma ei diwedd truenus.

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

DIENYDDIAD BACHGEN.

LLUNDAIN.—NOSON YN Y TY.