Skip to main content
Hide Articles List

7 articles on this Page

:' v!" 't" 'K0EDil^^s^i.w…

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

Y mae Smith, Elder, a'u cyf. yn addaw ey- hoeddi yn fuan Dyddiau boreuol y Tywysog Albert," dan arolygiad neb Uai na'n hanwyl Frenhines. Y mae Mame a'i Fab, o Tours, cylioeddwyr a gadwant 2000 o weithwyr, wedi ennill un o'r Grand Prices yn yr Arddangos fawr eleni, am harddwch ac ardaerchawgrwydd eu llyfrau a'r brif gyfrol a arddangosid ganddynt oedd copi o'r Wblwedi ei argraffu ar vellum. Yn mhlith y gwahanol gyfrolau a ddangosir gan wahanol genhedloedd y mae copi hardd o Bregethau Spurgeon wedi eu cyfieithu i'r Ital- aeg! Gwlad y Pab yn lionisio yr ymosodwr llymaf a'r mwyaf Puritanaidd. Y mae'r diafol yn hoffi. cysondeb. Y mae rhai o gyhoeddwyr America wedi am- ddiffyn eu hunain yn erbyn yr awgrymiad eu bod wedi cyhoeddi gweithiau Charles Dickens heb ei gydnabod. Dywed Harper Brothers eu bod hwy wedi anfon iddo Y,31250 mewil aur am ei dri llyfr diweddaf yn unig.-Go lew, oddiwrth un ty, ae allan o, gyrhaedd y copyright hefyd.- Y mae y clychau yn canu yn ddibaid o flaen dau Fagazine sydd ar wneuthur eihymddangos- iad. Cyhoeddir y cyntaf, The Broadway, gan Routledge; y mae prif ysgrifenwyr Lloegr ac America yn rohlith y .staff, a'r oil gyda darluniau am 6 c. Tinslcifs Magazine y gel wir y llall, acy mae Dr. Eussell, ygohebydd galluocaf yn ybyd otd Pobman—gohebydd mawr y Times,, i ysgrifenu ffugchwedl id^ l,gollant Edmund Yates. i //■r. ,1 Deallwn fod Llyfr llymnau a Thonau Cym- reig arall yn y wasg,—y tonau a'r Hymnau ar yr un tudalen. Y Casgliad dan arolygiaeth. 'Tanymarian.' Y mae yn debyg fod enillwr y wobr eistedd- fodol ar Lenyddiaeth Cymru, G-wilym Teilo, yr hwn oedd yn pregethu efo'r Methodistiaid, wedi troi yn offeiriad. Y mae Esgob Llandaf— noddwr y cloffion a'r gweiniaid—wedi cyfiwyno curadiaeth Abercarn iddo. Yr ydym, yn deall fod 12,000 o draethodau crefyddol yn cael eu gwasgar bob dydd i'r ym- welwyr a'r Exhibition, ac fod dros 800,000- o ranau,o'r Bibl wedi eu eu gwasgaru er pan.,ei hagorwyd, ac fod dros .25,000 o filwyr Ffrainc wedi cael rhyw ran o Air Duw yn y modd hwn. Pwy all dayweyd pa fifrwyth a ddwg cymmaint o had da o dir mor newydd! Galwodd Oymro wrth y Bible-stand am gyfran o'r Gair Sanctaidd yn 9ymraeg, ond nid oedd i'w gael; yr oedd agos yn mhob, iaith arall yno, ond teimlai y Fibl Gymdeithas yn sicr i chwi fod yr hen lyfr mor adnabyddus yn ngwlad y bryniau fel nad oedd eisiau dwyn yr un copi i Paris i' w wasgar^, Hysbysir ni fod ein cyfaill Mr. J. Bees' (Rhys Meirion), Wyddgrug. yn bwriadu dwyn allan argraffiad newydd diwygiedig o'r llyfr rhagorol hwnw a elwir Meddyhau Neillduol ar Grefydd,' gan yr anfarwol W. Beveridge, D.D., gynt Ar- glwydd Esgob Llanelwy. Hyderwn y caiff gefnbgaeth ddigonol, drwy anfon enwau am dano, gan na bydd ei bris ond swllt, er mwyn ei ddigolledu yn yr anturiaeth bwysig. Llyfr da sydd gyfaill cywir, ac awdwr doeth sydd 'gym- mwynaswr cyhoeddus. ;1 !i ft:- '<

.IIIV . ! :•■;! •![„„<• ij…

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

DIENYDDIAD BACHGEN.

LLUNDAIN.—NOSON YN Y TY.