Hide Articles List

7 articles on this Page

:' v!" 't" 'K0EDil^^s^i.w…

[No title]

News
Cite
Share

DIGWYDDIAD RHYFEDD.—Ychydig flynydd- oedd yn ol, yr oedd teulu. yn byw yn LI 1, yn cynwys rhieni a phump o blant. Nid oeddynt ond cyffredirt o ran en hamgj-Ichiadau. Byddai y teulu yn gwrando yn rheolaidd ar y Wesley- aid, ac y mae un o'r plant yn weinidog gyda yr enwad hwnw erys rhai blynyddoedd. Un boreu anfonwyd un o'r lodesii'r shop i nol haner pwye o siwgwr, a swllt ganddi i dalu am dano. Daeth y lodes yn ol efo'r siwgwr a'r newid, ac aeth y boreufwyd trosodd. Wedi iddynt ddarfod bwyta aeth y wraig i edrych a oedd y newid yn gyf- lawn; yr oedd y pres yn eu lie, ond y chwech gwyn ar ol. Yr oedd yn ddigon sicr iddi weled y lodes yn rhoddi chwech gwyn a phres ar y bwrdd. Chwiliwyd am dano ar ac o gylch y bwrdd yn fanwl iawn, ond yn hollol ofer. Aeth diwrnod ar ol diwrnod heibio, a'r hen chwech ar goll. Yn mhen tair wythnos yr oedd y Wesley- aid yn cynnal eu cyfarfod cenhadol. Y boreu hwnw yr oedd y gwr a'i- wraig yn ddwys iawn eu teimladau yn ngwyneb bod y cyfarfod cen- hadolr a hwythau yn digwydd bod ar ypryd heb ganddynt yr hyn fyddent yn arferol o gyfranu at yr achos hwnw, sef 6c. Byddai y Wesleyaid yn arfer galw wrth ddrws pawb trwy y dref; ond yr oedd y teulu nwn yn brudd iawn yn codi gan nad allent estyn eu rhodd arferol at y genhad- aeth. Ond aeth boreufwyd heiblQ y diwrnod hwnw fel pob diwrnOd er pan oeddynt efo eu, gilydd, ond yn unig eu bod yn brudd iawn wrth feddwl am yr adeg ydeuai ycasglyddion heibio. Wedi i'r plant gael eu digoni, aeth y fam i glirio y pethau oddiar y bwrdd ond er ei syndod, wedi iddi godi y bowl siwgwr, dyma y chwech a gollwyd yn disgyn oddiwrth ei gwaelod. A hyn sydd yn rhyfedd, bod y bowl ar y bwrdd ddwy waith bob dydd yn rheolaidd erys tair wythnos, a'r chwech yu llechu o dano yn ddystaw a dio-" gel hyd tiea y byddai gwir angen am dano. Cyn pen y dwy awr yr oedd yr hen chwechyn yn cael ei roddi at yr achos cenhadol, at yr hwn achos yn ddiammeuycadwyd ef mor ddiogel am dair wythnos gan Ragluniaeth.—Hiwko Mdn.

[No title]

.IIIV . ! :•■;! •![„„<• ij…

YR EISTEDDFOD GENEDLAETHOL.

DIENYDDIAD BACHGEN.

LLUNDAIN.—NOSON YN Y TY.