Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

YR HEN DEILIWR. LLYTHYR III.

LLYTHYR Y PARCH. S. ROBERTS.

LIVERPOOL A'I HELYNTION.

j AT OLYGWYR Y TYST CYMREIG."

AT OLYGWYR Y " TYST CYMREIG."

News
Cite
Share

AT OLYGWYR Y TYST CYMREIG." Foneddigion,—Un o bobl y snisin ydw' i, ym mhob ystyr o'r gair ac yr wyf yn sicr fy mod yn y dosbarth lliosocaf o ddigon, a'r lliaws a fedr ddal papur newydd i fynu. Pengamiaid rhith-grefyddol, ae anwybodus i raddau pell o wir natur papur a ne- wydd. sy'n llefain arnoch am gadw digon o yspryd a thon grefyddol ynddo. Llyfr Gurnal sy'n gweddu i'r cyfryw frodyr gweiniaid,' ac nid Papur Nevnjdd. Ton wladol sydd i fod yn hwn, a gadael y don gre- fyddol' i'r Dysgedydd, y Drysorfa, a thaclau diflas cyffelyb. Os bydd arnaf fi eisiau ton grefyddol,' i'r Beibl, neu Fuller, neu Howe, neu'r Dr. Williams, neu'r Dr. Owen, neuJHall, neu Jonathan Edwards, a byddaf fi'n troi, ac nid i Bapur Newydd, yn eno synwyr cyffredin beth bynag ydi hwnw. Na, na1! erthyclau'r snisin sy raid eu cael i bapur newydd sy'n meddwl byiv-y Deial, a chant o'r fath, yn dystion. Ac nid oes dim possibl rhoi snisin mewn pytiau diffrwyth, cyd a bys; ac am htny, rhaid cael mwy o lythyrenfan yn y TYST. Am y rhai sydd yn erbyn Nofelau, y mae'n debyg na wyddant hwy, druain gwerin, fod gryn un ran o dair o'r Beibl p natur nofelaidd. Byddai'n werth i'r cyfryw phari- seaid ddarllen Reed's Defence to his No-Fiction. Hefyd, os ydych am i rywun heblaw sentar sych dderbyn eich papur, rhaid i chwi ollwng dadleuon ar wahanol bynciau i mewn. Ni leiciwn i ddim i chwi oddef taclau difoes ddywedyd wrth eu gilydd, fel y dywedwyd mewn seiatis cyn hyn,' Celwydd yn dy ddanedd cau dy geg, yr hen ysglyfaeth budyr 1' Ond dadl deg; ac wrth ddadleu'n ddoniol, rhaid i ddyn gael cynhesu tipyn, wyddoch. Ni dda gen i ddim dadl, mwy nag ysgrif, lugoer, fel diod mochyn. Wel, wel, fel y mynoch y gwnewch, mi wn, bobol bach ac fe fydd hyny cystal. am wn i, Am danaf fy hun, ymddengys na bydd genyf fi amser i ddarllen ond ychydig arno, chwaethach ysgrifenu fawr iddo, tae fater am hyny, wel tase;' ond mi dreiaf gael ceiniog i'w brynu. Bich gwasr-G.

AT Y PARCH. H. GRIFFITHS,…

LLUNDAIN.—NOSON YN Y TY.