Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

YR HEN DEILIWR. LLYTHYR III.

LLYTHYR Y PARCH. S. ROBERTS.

LIVERPOOL A'I HELYNTION.

j AT OLYGWYR Y TYST CYMREIG."

News
Cite
Share

AT OLYGWYR Y TYST CYMREIG." Foneddigion,-A fyddwch chwi mor hynaws a gadael yr hanes byr canlynol i ymddangos yn eich Newyddiadur. Y mae yn arferiad yn yr ardal hon er ys blynyddoedd i gymydogion helpu eu gilydd i gael y gwair i mewn. Ac o gylch amser swper ceir gweled dauneu dri o'r teulu perthynol i'r gwair yn rhanu y bobl yn ddau ddosparth, y dosparth mwyaf anrhydeddus yw dospartb y te, a chaiff ei alw i'r ystafell oreu yn y ty i gyfranogi o hono. Y dos- parth arall yw dosparth y bara a'r llaeth, neu gawl 1 llaeth, neu gaws a maidd fel y gelwir ef genym ni, a chaiff ei alw i ystafell arall dipyn mwy cyferedin, ond eithaf da, ar ymborth mor dda a hyny; ond di- wedd y stori y mae dosparh y llaeth yn dal gwg at bobl y te yn debyg fel yr oedd meibion Jacob at eu brawd Joseph yn herwydd y siaced fraith, y maent mor boeth fel yr ofnwn yn wir y gwnant roi pen coch i rai personau cyn gorphwys. Y maent yn fwy ffyrnig i benau teuluoedd na phobl y te. Ac mewn gwirionedd os oes bai, wrthlddrws y pen teulu yr erys, ouide nid pen mo hono, oblegid pa drosedd ydyw yfed te os ceir cynyg arno. Ond eu dadl hwy ydyw gan eu bod yn gweithio yr un gwaith y dylcnt gael cyfranogi o'r un danteithion. Ac yn wir, o'm rhan i, yr wyf yn gweled cryn gysondeb yn yr hyn a ddywedant, ac yn eithaf boddlawn i'r rheol. Bydded hysbys i'r ddau ddosparth yn gystal a holl ddarllenwyr y TYST ein bod ni yn yr ardal hon wedi penderfynu yn hollol i ddatod y mur hwn, ac y caiff pawb o hyn allan gyfranogi o'r un ymborth, bydded wych neu wael, oblegyd yr ydym wedi cael digon ar y fath ffrwgwd. Gan hyny, anwyl Olygwyr, gadaw- er i'r hysbysiad hwn i ymddangos gan hyderu y bydd yn fendithiol i rwymo y ddaw ddosparth, a phob teulu trwy yr ardal yn rhwymyn cariad. Gil)-hedyn. TANGNEFEDDWR.

AT OLYGWYR Y " TYST CYMREIG."

AT Y PARCH. H. GRIFFITHS,…

LLUNDAIN.—NOSON YN Y TY.