Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

ifttttfim QfyttyMtii n PiewtjtWC…

t\\tyddhux Qtyffrtdiuol. tjf…

News
Cite
Share

t\\tyddhux Qtyffrtdiuol. tjf I' ■■■:■: i .'1' 1'. ')/i .I:I[ o ij.i —^ J.ibi::¡JriJI. A-,twiix AR Y REitPFoRDD.—Cyiherodd damwain ddyclirynllyd Ie al: y North London Railway yn. agos i Old Foret Fel yr oedd amryw o Trucks yn cael eu.llwytho o Fricks ar y siding, ac am nad oedd y points wedi eu cau yn briodol, rhedodd goods train, oedd yn dyfod yn ol ugain milldir yr awr, i'r Trucks oedd yn cael eu llenwi o fricks ar y siding. Yr oedd y tarawlad yn ddychrynllyd. Aeth y trucks yn adarnau, ac wedi edrych, cafwyd corph drylliedig un o'r -gweithwyr, ac anafwyd un arall yu fawr. Di- angodd y 'driver.a'r fireniah, ond nid heb eu han- afu yn dost. CWYMPO DYOHRYNLLYD 0 BINACL EGLWYS.— Bu un o'r datnweiniau mwyaf erchyll yn nglyn a chodiacl pinacl eglwys Sion, yn Indianapolis. Fel yr oedd un Mr. Peter Wilson yn myned i I fyny ysgol 115 o droedfeddi oddiwrth y llawr, collodd afael ei droed, ac yr oedd ei gwymp cyn- taf oddeutu 60 o droedfeddi. Ond y mae, yn syndod na laddwydefyn y fan, y mae yn fyw eto, er mai ychydig o obaithsydd am ei adferiad. Torodd ei en isaf mewn pedwar o fanau, dryll- iodd edfel" yn aethus, taflodd bedair neu bump, o'i asenau allan o'i asgwr'n cefn, a thynwvd ei goryn yn llwyr oddiar ei ben yn y fan y taraw- odd y to. Cariwyd ef i'w dy mewn cyflwr anwybodol. Cymro ydyw, oddeutu deg-ar-hu- gain oed, wedi bod yn forwr, ac yn berffaith gyfarwydd a dringo, ac am hyny gosodwyd ef ar waith i godi pinacl dwy eglwys yn flaenorol i hon. <• J FFAIR'.Frsot, Li.AXDYSN,. Oynhaliwyd y Ffair uchod ar y trydydd MaWrth o'r mis fel arferol, sef yr 16eg, ac yr oedd llawnier ac amrywiaeth lied fawr o greaduriaid, a'r dealers. yn lluosog dros ben. Da tewion, a gwartheg, a lloi yn gwerthu yu lied dda; moch tewion a porkers yn fywiog iawn oddeutu 9c. y score, moch stor yn fwy marwaidd defaid tewion. o 3c i 4c y pwys yn fyw, defaid stor yn fwy araf; hwyaid a fowls yn brin a'r prisiau yn uchel. Wrth ystyried sefyllfa a chyfleusderau'r lie, y mae yn amlwg i bawb erbyn hyn fod y Ffair hon i fod yn un o brif Ffeiriau'r Sir. MYNYDU LLAXDEGAT.—Mae rhyw hynodion neu gilydd yn perthyn i bob ardal a chymydogaeth y z, yn Nghymru a'r byd yn gyffredinol, ac felly y mae'r ardal hon yn hynocl am ei thawelwch a gonestrwydd ei thrigohon. Ond nos Fercher, y lOfed cyfisol, daeth lladron heibio, a chlbddiasant drwodd, a lladrasant amryw bethau gwerthfawr, megis pladur o Brynllys dau drousers o Llwybr- main; siaced a gwasgod o Tanybwlch; a blan- qet o Gaergof; a'r cyfan oil mewn un noswaith. main; siaced a gwasgod o Tanybwlch; a blan- Get o Gaergof; a'r cyfan oil mewn un noswaith. Mae yn amlwg i mi bod dau neu dri o honynt gyda eu gilydd, a'u bod wedi codi yn rhywle tua'r dwyrain, a theithio yr. mlaen drwy'r myn- ydd heibio Penbwlch a Chaergof, pa mor bell i'r gorllewin nis gwyddom. Gresyn na ddeuai pob lleidr i'r ddalfa, ac folly y rhai hyn, a gobeithio y deuant, ac y cosbir hwy hyd eithaf y gyfraith, fel ag i'w gwneuthur yn esiampl i eraill.-Dy n gonest. FFLINT. CynhaliwydTea-party yn Zion, Capel yr Annibynwr yn y lie uchod, ddydd Mawrth, Gorphenaf yr 16eg. Y Tea ar y bwrdd am 4 o'r gloch. Ymgasglodd tyrfa luosog yn nghyd i gyfranogi o'r Tea a'r bara brith. Yr oedd yno y fath ddarpariaeth fel y cafodd pawb. eu boddloni yn gyffredinol. Am 7 yn yr hwyr cawsom Gyngherdd, yn mha un y difyrwyd ni yn fawr. gan gor Rhesycae, a Mr. Barkley a'i gyfeillion. Hefyd Mr. Hugh Hughes, Miss E. Hughes, Miss Anne Lloyd, Mr. Thomas Jones, a Miss Ellen Jones; a Mr. John Williams, o Fflint. Gan fod cymaint o ddyled aryr addoldy y yma, mae y cyfeillion yn gwneuthur ymdrech mawr i'w thynu i lawr; gan mai yr amcan hwn oedd genym wrth wneyd y Tea-party, rhoddodd y cantorion uchod eu gwasanaeth i ni yn rhad Y mae ffyddlondeb y cantorion, yn nghyd a llu- osogrwydd y gwynebau siriol a ddaethant yno i wrando, yn ddigon o amlygrwydd o deimladau da trigolion y dref a'r wlad, at acbos Iesu Grist o fewn i'r capel hwn. Yr ydym yn teimlo yn hynod ddiolchgar i'r cantorion oil am eu mawr ffyddlondeb i ni y tro hwn. Efallai y cawn cyn hir y fraint'o'ch hysbysu y bydd 'Birkenhead Cambrian Choral Society' yn rhoddi Concert yma at yr un amcan,— X.Y.Z, • GWEITHWYR GWAITH ALCAM GLANDWR.- Drwy ymdrech a llafur Mr. Evan Edwards, prif oruchwyliwr y gwaith uchod, erys ychydig flynyddoedd yn ol, sefydlwyd math o gymdeithas gynnorthwyol, fund ei gelwir, i weithwyr y gwaith uchod. Ei hamcan ydyw ychwanegu at gynnorthwyon y Clubiau mewn afiechyd a chaledi. Y prydnawn hwn, yr 20fed, trodd yr holl aelodau, oddeutu cant mewn nifer, allan i J orymdeithio, yn cael eu blaenori gan seindorf. Aethant dtw-N7- Glandwr, i fynu i Dreforris, nes dyfod at dy R. Hughes, Ysw., un o berchenog- ion a phrif lywodraethwr y gwaith wedi cyr- haedd, croesawyd hwynt ar y drws gan Mr. a Mrs. Hughes, a Miss Hughes (Morfudd Glan Tawe). Wedi iddynt ymffurfio yn haner cylch o flaen y ty, anerchodd y boneddwr hwynt yn fyr a siriol, a dywedai fod yn llawen iawn gan- ddo weled cynnifer o'i weithwyr wedi uno a'u gilydd i'r fath amcan daionus, a'u boclyn edrych mor drwsiadus a gweddaidd. Wedi i'r oil roddi tair hwre i Morfudd, dechreuodd y seindorf chwareu, a chychwynodd vr orymdaith ac i fynu i Pentrepoeth, at dy" H. Davies, Ysw., meddyg y gwaith; ac yn of heibio Lan House, preswylfod W. Thomas, Ysw., un arall o'r per- chenogion. Dychwelasant yn ol i'r Station Inn, Glandwr, ac yno y maent pan ydym yn ysgrif- enu, yn mwynhau eu hunain, a'r wledd ddan- teithiol a arlwywyd gan Mr. Davies. Dygir trlml y dydd gal berchenogion y gwaith. Di- olchwn iddynt am eu caredigrwydd a'u hewyllys da i'r .gweithwyr a hyderwn yr ymddyga y .w gweithwyr yn deilwng o'r caredigrwydd a ddaug- osir iddynt,—Gohebydd, -■ GLANTAF.-Dydd Llun, Sorphenaf 15 feci, yn mhlith holl ysgolion Sabbathol y gymydogaeth, cynnaliodd ysgol Glantaf el The Parti'blynydd- of. Bydd holl ysgolion Sabbathol ygymydog- aeth hon yn cynal Te Parti yn ydiwrnod uchod, er mwyn cadw y plant rhag myned i ffair y Comin, ger Pontypridd. Cafwyd digon agwedd- ill o deisen a bara brith rhagorol. Wedi cael te, aeth y rhan fwyaf i gae cyfagos i ddifyru eu hunain gyda chwareuau diniwed. Yn yr hwyr, aed i'r capel, ac wedi i weinidog y lie gymeryd y gadair, arhoddi anerchiad agoriadol, cafwyd canu, adroddiadau, ac anerchiadau barddonol a rhyddieithol gan wahanol bersonau. Cafwyd cyfarfod d-,l iawn.-Boddiad.-Prydnawn dydcl Iau, Gorpl1.18fe.d, fel yr oedd amryw o ddymoii ieuanc yr ardal hon yn yhldroehi yn afon Taf, islaw gwaith tin Treforest, ymaflodd y cramp yn un o hopynt fel y boddodd. Wedi iddo fod yn gorwedd yn ngwaelod pwll tua 12 troedfedd o ddyfnder, cafwyd ef i fynu yn mhen tua haner awr. Yr oedd ein cyfaill ieuanc yn fab i Mr. Williams, Tie-keeper yn y gwaith uchod, ac yn aeiod ffyddlon yn Ebenezer, Glantaf. Yr ydym ya eydymdeimlo a'r rhieni galarus. Miss WALTERS.—Da genym eich hysbysu mews perthynas i Miss Walters, y gantores enwog, yr hon er ys ychydig ddyddiau yn ol a wnaeth ei hymddangosiad am y waith gyntaf mewn cyngherdd ya 6t. George's Hall, Llundain, a chanodd mor effeithiol fel y derbyniodd daran- an. o gymeradwyaeth. Bydd iddi yn ol ei haddewid gynnal cyngherddau mewn gwahanol fanau yn y Deheudir yn amser ei Holidays. Dywed ei hathrawon ei bod yn dringo pinaclau cerddoriaeth gyda, chyiiynidra. Llwyddiant iddi.—Cymro. CEINEWYDD.-Nos Iau, y 18fed o'r mis hwn, cynnaliwyd cyngherdd yn y Tabernacle (capel y Trefnyddion Calfinaidd). Yr oedd yma gryn ddisgwyliad am dano yn gymaint a bod Miss Watts wedi addawrhoddi ei gwasanaeth. Wedi ethol y Parch. J. Jones, (T.C.), i'r gadair, dech- reuwyd ar waith y cyfarfod. Canodd Miss Watts amryw ddarnau, a'r oil o honynt yn wir deilwng o'r gymeradwyaeth uchel a gafodd. Aeth y cor trwy ei orchwyl yn ganmoladwy iawn Chwareuwyd y cymdeithranau gan Miss Evans, Castellnewydd Emlyn. Yr oedd yn wir flin genym i rywbeth neu gilydd atal Miss Evans i chwareu dau Solo ar y piano. Ernktphtrh-aodd y gynghercld ond ychydig dros awr a haner, eto credwyf fod pawb wedi eu llwyr foddloni. Elid i mewn trwy docynau I Os., 5s., 2s. 6ch.,a ls6ch. Yr elw at dalu dyled Capel y Cottage, (T.C.). Wedi talu diplchgarwch i Miss Watts, Miss Evans, y Cadeirydd, y Cor, &c., aeth pawb i'w ffordd.—Gohebydd. GWYNI-'E.—Damwain Angeuol.—Gorphenaf yr 17eg, fel yr oedd John Morgans, ieu., Nant y moch, yn dychwelyd o'r cae lie yr oedd wedi bod a llwyth o galch, yr oedd ei chwaer Susan, merch ieuancgc 17eg oed, yn y cert. Wrth fyned trwy y bwlch a un cae i'r Hall, dymdhwelodd y cert mewn modd sydyn trwy i'r ceffyl blaenaf droigydag ochr yclawdd yn frysiog, tra yr oedd y ceffyl olaf yn y bwlch, a syrthiodd y ferch ieuanc allan o'r cert, yr hon a ddymchwelodd ami gan roddi iddi ergyd marwol ar ei phen, fel na cbafwyd yr un gair ganddi byth. Bu farw yn mhen oddeutu awr a haner. CLiddwyd hi y Sadwrn canlynol yn ymyl Jerusalem, Gwynfe. Siaradwyd oddiwrth Diar. xxvii. 1, gan y Parch. W. Thomas. FFORDD NEWYDD I GAEL AJUAX. -Y mae cym- deithas wedi ei ffurfio yn Munich, i gasglu pen- au cigars. Gwneir apeliad at yr holl ysmocwyr yn Bavaria, i roi penau eu cigars i'r gymdeithas, yn lie eu taflu ymaith, a bwriedir rhoddi y cyn- nyrch o'u gwerthiant at ddilladu plant tiodion. Cyfrifir y geIllr cael uwchlaw 500,000p. y flwy- ddyn trwy y moddion hyn. PABYDDIAETH YX EGLWYS LOIIGII.-Cylioedda y Church Times restr o 150 o eglwysi yn mha rai y gosodir canwyllau yn gyson ar yr allorau. CROESAWIAD I)rui-).-Barna yr Owl y bydd i draul croesawiad y Sultan gostio i gyllid yr In- dia 10,000P. AEI JODAU SENEDDOLNF.V.'YDDIOS.—Mewn canlyn- tad i farwolaeth Mr. Treherne, yr aelod dros Coventry, y mae Mr. Mason Jones yn ymgeis- ydd am y lie ac y rnae Mr. Dixon wedi rhoi ei faeroliaeth i fynu yn Birmingham i ymgeisio at fod yn olynydd i Mr. Scholefield. Y BARDD BREXHISOL.—Y mae Mr. Tennyson wedi prynu etifeddiaeth fechan yn agos i Black- down-Hill, Haslemere, lie hynod o neillduedig. Gan ei fod yn codi ty cyfaddas yno, bernir yr a yno i gartrefn.