Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

2 articles on this Page

ifttttfim QfyttyMtii n PiewtjtWC…

News
Cite
Share

ifttttfim QfyttyMtii n PiewtjtWC (' ¡'. L tl J;i, iwi., lu-iih rn /u y I YSTRAD' FEFLOXDDA.— Urddiaii.—kx yr 8fed a'r 9fed o'r mis hwn, neillduwyd Mr. Lewis Probert, o Goleg Aberhonddu, i fod yri woinidog yr eglwys Annibynol a vmgyferfydd yn y He uchod. Nos Lun, dechreuwyd' trwy weddi gan Mr. G. Edwards, o Goleg Aberhonddu. Preg- -ethwyd gan y Parch ti. D. Lewis, Brynmcnyn; J. Davies, Zoar, Aberdar; ac E. Watkins, Llan- gattwg. AmlO dranocth, gweddi odd y Parch. H. Puntan, Cymmer. Pregethodd Proff. Roberts, Aberhonddu, ar Natur Eglwys Crist.' Holwyd y gofyniadau gan y Parch. E. Watkins: dyrch- afwyd yr urdd-weddi gan y Parc|i.D. Richards, Caerphili; pregethwyd i'r gweinidog ieuangc .gan y Parch. J., Davies, Caerdydd; ac i'r eglwys gan y Parch. H. Oliver, B.A., Casnewydd* Am, ,2, dechreuwyd gan yParch. J. Davies, Swindon. Pregethodd y Parchn. J. M. Jones, Brynmawr, a W. Edwards, Aberdar. Am 6, dechreuwyd gan y Parbh. E. G. Jones, Treorci. Pregethodd y Parchn. J. Davies., Taihirion; D. Price, Aber- dar; a W. Williams, Hirwaun; Y Sabbath blaenorol, Cynnaliwyd Jubili yn yr un lie, pryd y pregethwyd gan y Parchn. W., Isaac Morris, Llanelli, Biycheiniog; J. Griffiths, Glantaf; a J. Rees, Treherbert. Penderfvnodd yr eglwys weithgar yn y lie uchod gael addoldy diddyled i groesawu eu gweinidog newydd, a chyrhaeddas- ant y nod; gwnaethant yn dda. Mae hyn yn ilawer gwell na dewis gweinidog, i'w vru ar hyd y wlad i gasglu, tra y byddo pobl ei ofal gartref a'u holl egni yn gwneud dim. Llongyfarchwh eglwys yr Ystrad ar ei *T, mor alluog. .w. 0 ° BETHEL, LLAJV SAMLET.—Peth teilwng i'w efel- ychu ydyw gwneud pob ymdrech i gefnogi a chynnorthwyo brodyr ieuaingc cymmhwys fydd- ontyn meddwl am y weinidogaeth. Ar ddy- chweliad brawd ieuangc o'r enw W. Davies, o'r eglwys uchod, i Goleg y Bala, wedi Gwyliau y oulgwyn'eleni, gwnaed casgliad-yn y gymmyd- ogaeth iddq o ]2p. Gs. ,10c.- Dymunwn hefyd trwy gyfrwng y IYST ddiolcli yn barchus dros y urawd ieuangc i bawb o wahanol enwadau yn y Sy^inydogaeth a gyfranasant i'r casgliad. Yr oedd hwn yn ail.gasgliad i'r brawd. Gwnaed cyflolyb. mewn swm iddo er ys. misoedd yn ol. 2i. ■, II MXDDFAI.-TT-KOJS Lun, yr 8fed cyfisol, traddod- Wyd darlith ragorol yn y lIe uchod gan Miss S. Cranogwen Rees. Y testyn oedd, Pethau clixvithig. Cymmerwyd y gada'ir ar yr achlysur gan y Parch. W. Morgan, gweinidog y lie, yr t, .00 hwn, ar ol anerthiad byr pwrpasol a synwyrlawn, a alwodd ar Miss llees,, i draddodi eijdarlitli. Parhaodd i siarad am ddwy awr o ainser, gan di-m *ei pliin-iie pwys a'r symlrwydd liyny aga barai argraif ddyladwy ar y gwrandnyyr. Wedi talu diolchgarwch i'r ddarlithvddes a'r cadenydd, ymaclawoclcl pawb wedi eu Ilivyr fodd, I.oni.-If-(Ilis GELLIDEG, MERXIIYJA.—O gylch milldir i'r gorllewiri 0 Ferthyr Tydfil yr oedd gan eglwys Bethesda ysgol Sabbathol yn cael ei. chynnal o dy i dy er ys amryw flynyddoedd. 0 herwydd y fath annglivfleusdra daeth yr eglwys a'r ardal i'r penderfyniad i gael ysgoldy eang a chvtleus yn y flwyddyn 1861. Oodwyd adeilad gwerth X269 1/s. 11e. Yn ei agoriad bu yn gwasan- aethu y Parchn. R. Lewis, Ty'nycoed, T. Eees, D. D., Abertawe, R. Griffiths, Tabor Cefa, a J. Matthews, Oastellnedd, a sefydlwyd achosrheol- aidd yn y lie fyn benaf dan ofal y Parch. R. Gwesyn Jones. Wedi ymadawiad Mr. Jones, daeth yr eglwys i'r penderfyniad i gael gweinid- og iddynt eu hunain, a rhoddasant alwad un- frydol i'r Parch. J.Evans, diweddar o'r Fochriw, eydsymodd yntau a'u cais, a chymerodd y sef- yaliad le Mai 5ed a'r 6ed. Y Sul, am 11, preg- ethwyd gan y Parch. D. Jones, B.A., Zoar; am 2, dechreuwyd trwy weddi gan y Parch. E. Thomas, Salem, a gofynwyd am arwydd o'r uii- deb gan Mr. Jones, a gofynwyd am fendith gan y Parch. R. Griffiths; Tabor Cefn. a, phregethwyd b γ- gan y Parch. F. Evans, Adulam, a'r Parch. P. Ho wells' Ynysgau; am 6, pregethwyd gan R. Griffiths. Nos Lun am 7, dechreuwyd trwy Weddi gan Mr. Davies, Salem, a phregethwyd gan y Parch. S. Jones, Heolgerrig, Mr Thomas, Salem, a Mr. Howells, Ynysgau. Mae fod Mr. Evans gwedi ei sefydlu yn y lie uchod yn brawf i'r cyhoedd o'r parch sydd iddo yn Merthyr. Efe yw yr hynaf fel pregethwr yn ein hardal. Dechreuodd bregethu yn Soar, Merthyr, yn 1822. Chwefror 28 a'r 29, 1844, urddwyd ef yn &aig y Bargod yn olynydd i'r' Parch. T. Rees,' Abertawe. Cymerodd ofal eglwys Crist yn Llanfabon yn yr un flwyddyn. Yn J858, adeiladwyd Capel Nelson. Oherwydd gwendid ei i-hyd, rhoddodcl i fynu yr eglwys hono yn 1862. TFU rhoddodd i fynu-Craig y Bargod er dechreu achos newydd yn y Fochryw mewn ty annedd, yna caed ty coed, ac er cael ty gwell gwnaethant I'm Party Hydref 9, 1865, a' bu yn gwledda y dydd hwnnw yn y lie mynyddig 1300 yr hyn oedd yn brawf i fod Mr. Evans a'r eglwys yn uchel eu cymenad yn nghyfrif y cyhoedd Y flwyddyn ddiweddaf, ymadawodd a'r eglwys hono ac wele ef yn awr yn Esgob Gellideg. Yn ddiweddar, dywedodd ei fod yn meddwl am fyw i weled cant oed, gobeithio mai felly y bydd, ac y caiff weled yr ardalwyr oil cyn ei farw gwedi eu dwyn at Warodwr. Hyn o galon Yw dymuniad-Jacob. SAXEM, AJJERDARE.—Prydnawn dydd Lluo, Gorphenaf 15ed, cynhaliodd yr eglwys uchod ei chyfarfod cystadleuol yn nghapel y Gadlys. Wedi galw y Parch. D. Davies. (Dewi Dyfde,), i r gadair, cafwyd amryw amryw anerchiadau nraethbert a difyrus gan y beirdd. Y buddugol ar y testun I Gwelecligaetbau y Beibl' oedd John Jones. Y buddugwyr ar y < Gofyniadau Ys- igry.thyrol,, oeddynt Samuel Bowen, a Mary Hopkin. Y buddugol ar y Tri Phenill i Arlun Gwlad Canaan,'oedd Evan AViltia M-s. Cafodd y pennillion hyn uchel gymeradwyaeth. Y budd- ugwyr ar y natiu oeddynt T. Williams a'i gyfeill- ion, a D. Hopkin a'i gwmni. Traethawd ar lawn ymddygiad yn nhy Dduw,' Cydfuddugol, James Thomas a William Jones. Ton i'r Gob-, .eithlu,' buddugol, Goheithlu, Salem. Cafwyd hefyd adroddiadail dwysiou a dyddorol dros ben, a dygwyd y cyfarfod i derfyniad gydag arddang- y 9 osjiad, fod; pawb wedi eu llwyr foddloni. Beirn- iad y Traethodau, y F-arddoaiaeth, a'r Adrodd- iadau, && oedd Mr. Jonah Thomas (Gwynfead), Ebenezer, Aberdare; y Gerddoriaeth, Mr. David Davies, Siloa, y rhai a wnaethant eu gorchwylion feddyliwn, heb dderbyn wyneb neb. Dymuna 'Eglwys Ainibynol Salem gydnabod yn ddiolch- gar yr elglwys yn y Gadlys am fenthyg ei hadd- oldy ar yr achlysur. Gobeithio na byddir yn faith cyn cael cyfarfod cyffelyb etto.—Gohebydd Salem. PENERE.—Cynnaliodd yr Anuibynwyr eucyf- arfod blynyddol ar y Sul a'r Llun, y 14eg a'r 15eg o'r mls hwii. 'Am 10, bore Sul, dechreuwyd gan Mr. T. Williams, Llanybri, a phregethwyd gan Meistri D. Davies, Swindon, a J. Williams, Trelech. Am 2, dechreuwyd gan Mr. W. Jones Rehoboth, a phregethwyd gan, Meistri T. Will- iams, Llanybri, a T. Davies, Llandilo. Am 6, dechreuwyd gan' Mr. Davies, Swindon, a phre- gethwyd gan Jleistri Williams, Trelech, a Davies Llandeilo. Am 7, nos Lun, pregethwyd gan Meistri Williams, Llanybri, a jT. Davies, Llan- dilo. Cawsorn gyfarfodydd hyn,od o dda. o'r dechreu i'r diwedd, a chasgliadau yn ol yr angen. COLEG ABEE.HOKDDU.-Y mae Richard James', myfyriwr o'r .Coleg hyn, genedigol o Trefdraeth, Penfro, wedi myned yn llwyddianus trwy arhol- iad y rrudriciilatioii, yn Mhrif Ysgol Llundain, a hyny yn y dosparth blaenaf. cadarnhaol y Parch. J. Rowlands, Honryd, i alwad unfrydol yr eglwys luosog hon i ddyfod atynt i'w bugeilio, a bwriada ymsefydlll yno oddeutu dechreu y flwyddyn. BLAKXAKOX.—Ar yr Heg cyfisol, "goSodwyd careg sylfaen capel Annibynol Seisiiig1 yn y lie uchod gan H. 0, Wills, Ysw., Bristol. Ymffurf- iodd y gweinidogion a boneddigion eraill yn or- yindaitli yn ymyl y Town Hall, a syimnudwyd yn araf at y fan lie yr adeiladir y capel newydd —cougl Lion St. a High St. PJxoddwtyd emyn i'w ganu gan y. Parch. J. Jenkins, Pontypool; gwedd- iodd y Parch. J. Stafford, Bristol; darllenwyd anerciiiad i H. O. Wills, Ysw., gan y Parch. D. Evans;; gweinidog y gynnulleidla i'r hou-yr adeiladir. y cpel. 1-ilioddwyd y Noitt-onformut (y papyr llewydd), ac amrai fan fatliodau yn y gareg gan Miss Thomas, mercli y Parch, ll. Thomas, Hanover, Gosododd y boneddwr y gareg yn ddeheuig, fel y gellid deall fod y fath waith yn gyniielin iddo. Anerchwyd y gynnull- eidfa gan y Parclm. P. W. Darnton, B.A., Cas- newydd; H. Oliver, B.A., o'r nnllo; J. Davies, Caerdydd; a -It. Thomas, Hanover. Ciniawyd yn yWhite Hart Hotel. Llywyddwyd ar ben uchaf y bwrdd gan H. O. Wills, Ysw", ac ar y pen isaf gan W. Graham, Ysw., maer Casnewydd. Yr oedd Mrs. Britton wedi parotoi ciniaw teilwng o'r ymwelwyr ar yr achlysur. Cynnwysa y capel 450 o eisteddleoedd costia 900p., a bydd yn gapel hardd a syml yn y Gothic style. Cyn- iluti.ydd-y Parch. T. Thomas, Glandwr; adeil- adydd-D. Jenkins, Merthyr. Maey tanysgrif- iadau canlynol eisoes wedi ou gwneyd 8.1 Morley, lOOp.; Mr. Wills, 20p.; Mr. Graham, lOp. Mr. Graham (o Cheltenham), op. Mr. Gharles Lewis, op.; Mr. J. Edwards, 5p.Mr. J. Daniel, Abersych^iu, 3p.; boneddiges heb l'odcU:ei henw, 2p.; Mr. D. R. Steel, meddyg, lp.; Mr. J. Jones, Pantygoitre, 1 p. Mr. T. F. Harries, 10s.; y South IVales Association, oQp. Y mae hefyd syiniau llai, y rhai nis gellir yn awr eu croniclo bob yn un ac un. Ymae pob peth yn arwyddocau fad gan y. -Iweiuidog-Mr* Evans, a phobi ei ofal, galea: i weithio. Llwyddiant ivawr iddynt. ABKRTAWE A'R (RRIIXIVDOGAEIH.:—Blodau'r Oes. —Y mae cryn dipyn llai o dwrw gyda'r cym- deithasau hyn nac a fu. Buycymmydogaethau hyn ya cael eu lloni a'u bywiogi yn fawr gan donau swynel a lleisiau peraidd plant Blodau 'r Oes. Cydunai hanner dwsin neu ychwaneg o honynti gynnal cyfarfodydd bob pythefnos ar gylch, a flurfient oil yn orymdaith i fyned i a dyfod o'r cvfarfodydd, yn mha rhai yr areithid yn rhagorol gan weithwyr o bob galwedigaeth. Carem yn fawr weled ail gyfodiad o'r cynllun etto er ceisio dehu meddwon oddi wrth y ddiod, ac i rodio llwybrau sobrwydd. Ond er nad yw fel y bu, y mae BIodeu 'r'Oes etto yn fyw yn yr ardaloedd. Nos Sadwrn diweddaf, ymwelodd Cymdeithasau Treforris, dan arweiniad Mr. John Watkins, a Plasmarl, dan, arweiniad Mr.. D. Thomas a'r cyfeillion yn Llangyfelach. Hyder- wn y bydd canu ac adroddiadau y plant, ynghyd a'r areithiau a gafwyd yn lies i breswylwyr y Llan, i oehel eu pi-ofedigaethau -Ilaosoc, Cranoywen yn Nfjhlandwr. —Y mae pawb agos ynadnabyddus ag enw y foneddiges hon. Y mae ganddi hawl i boblogrwydd ar gyfrif ei thalentau dysglaer a choethedig. Bu yn dar- lithio yn nghapel Silo yny lie hwn nos Fawrth. yr 16eg o'r mis hwn, ar Elfenau Dedwyddwch.' Triniodd ei phwnc yn athronyddol, dyddorol, ac eghlr iawn, a theimlai pawb yn wir ddedwydd wrth wraudaw am Elfenau Dedwyddwch. Llyw- yddwyd gan y Parch. T. Thomas, gweinidogy lie. ltl-toddwyd y diolchiadau cyffredin gan y Parch. Moses Thomas, Glandwr, Cranognven, &e. Yr elw at leihau dyled y Tabernacl, capel y Methodistiaid, -Ebenezer.—Nos Wener, cyn- nalhvyd math o social meeting yn ysgoldy y capel uchod gan weinidogion, diaconiaid, ac aelodau capeli Annibynol y dref a'r cwmpas- oedd. Amcan hwn ydyw i'r eglwysi gael deall eu gilydd yn well, fel y gallont gydweithio yn fwy rheolaidd gyda mudiadau yremmd yn y lie. ■ MoRlAH, AMAN.—Y mae Mr. John Evans, o Goleg Caerfyrddin, wedi ateb yn gadarnhaol yr alwad oddi wrth yr eglwys yny. lie hwd. SARN, GER NEWMARKET.—Nos Iau, y 18fed cyfisol, cynnaliwyd cyfarfod y Darlleiiiadau Ceiniog, yn Nghapel yr Annibynwyr, pryd y llywyddwydd gan Mr. T. Parry, o Goleg Caer- fyrddin. Adroddwyd darllenwyd a chanwyd amryw ddarnan dyddorol a buddiol dros ben. Gwnaeth p awb a gymerasant ran yn y cyfarfod eug-waithifoddlondebmawr ynifr luosog oedd y 0 wedi dyfod yn nghyd. Cafwyd anerchiadau byrion a phwrpasol gan y Parch. J. Jones, a'r llywydd;. ac ymadawodd pawb mewn llawn awydd am gael cyffelyb gyfarfod yn fuan eto.- 31 z,.Y Gohebydd. •

t\\tyddhux Qtyffrtdiuol. tjf…