Skip to main content
Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

EIN TELERJUzlljy DOSBARTHWYR.

[No title]

'TELERAU AM ITY SBYSI AD A…

M R-FNIY' ! AT EIN GOHEBWYR.…

Wtitltnos.

-""-t:-.., ' Y GW R CLAF,'…

BRAWDLYSOEDD CYMRU.

News
Cite
Share

BRAWDLYSOEDD CYMRU. Bratcdh/,x sir Benfro.—Cyjmaliwyd y brawdlys uchod yn Hwlnbrdd, ger brollSyr W. Fry Chan- iiell, ddydd Gwenei', Groiph. 5. Nid oedd yno ond dau aclios o bwys i'w profi,, Y cyntaf oedd Hugh Maelan, morwr, 18 oed, dan y cyluiddiad o lofruddio George Russell yn Milford, Cliwefror 24aiii,. Goliiiiwyd yr achos o' blegid focl dau o'r tystion, pwysicaf yn absennoL——Yr achos arall oedd libel ar Martha Wliiteside Williams am ryw baragmtf a ymddangosodd yn y JDewsland Ounrd- iaa, -.iv James Grifiiths. Barnwyd fod yr amddi- fiyuydcl wedi rlioddi pob eghirhad gofynol, a rhod'd^-yd y ddeclfryd yn ei ffafr. sir Ahertdfi..—Agorwyd brawdlys sir Aberteifi dydd Mawrth, Gorpli. 9fed, o. flaen Mr. Baron Ghannell. Gohiriwyd hyd dx-iinoeth pan y traddododd y Barnwr ei sittrs i'r prif reitlnvyr. Dywedai fod yn ddrwg ganddo fod rliestr y tros- eddwyr yn fwy na chynrediii, a'r cjdiudcliadau yn y diymacli. Y pwysicaf oedd y cyhuddiacl yn erbyn Mary Anne Rees, o lofruddio ei baban Mai 25, 1867. Y cyntaf a ddygwyd ger broil oedd 1-iobert Hughes, yr hwn oedd allan dan feichiafon. Cyhuddid ef 0 fratliu a ehlwyfo D. Evans, gydag amcan i wneyd ni^'ed corpliorol. Dedfl'yd-Dieuog.Evan Evans, :>8 oed, a gyhuddid o ymosod gyda cliyllell ar Thomas Evans, gydag amcan i wneyd niwed corpliorol. Dedfryd—' Euog, a thri mis o garchar a dialed- waith.Jolm Evans, melinydd, a gyhuddido dori i dy Abraham Lloyd i jewis, a dwyn eiddo gwerth J5. Dedfryd'7' Pcdwal' mis o galed- waitli.——Mary Ann Rees a gvhuddid o lof- ruddio ei phlentyn yn Aberystwyth, Mai 25ain. Rhyddhawydlhi o'r cyhuddiad o lofruddiaeth, ond cafwyd hi yn euog o guddio genedigaeth, a dedfrydwyd hi i bedwar mis o garchar a chaled- waith. Brawdlys sir Gaerfyrddih.— Agorwyd Brawd- lys Caerfyrddin ddydd Iau, Gorph. 18fed, nid oedd ond un achos o drosedd i'w ddwyn gerbron, a llongyfarchai y Barnwt yr Uchel-reithwyr ar hyny; oiid yr oecld, yno amxyw, achogion eyf. reithiol i'w penderfynu. Brawdlys Morganwg.—LLOFRUDDIAETH WIR- FODDOL. Dygwyd gerbron Barnwr Ohinnell, Thomas Watkins, 40, llafurwr, am lofruddio yn wirfoddol Saunders Henderson, yn Dowlais, at y 7fed o'r mis hwn. Mr. Bowen a Mr. B. T. Williams, droa yr erlynydd; a Mr. B.Allen, dros y diffynydd. Mr. Bowen, wrth anerch y rheithwyr a ddywedai, y gallent ddwyn y rheithfarn o ddynladdiad os na welent eu llwybr yn oleu i'w gael yn euog o lofruddiaeth wirfodd- ol, yna gosododd brif bwyntiau y dystiolaeth ger eu bron. Holwyd Ann Murphy, gan Mr. B. T. Williams, yr hon a ddywedai fod Henderson yn llettya gyda hi, a'r carcharor hefyd, erys un mlynedd ar bymtheg. Daeth y trancedig adref nos Sadwrn, y 6ed, ar ol degol r gloch. Yroedd yn lied feddw. Cafodd y ddau swpper gyda eu gilydd, aeth hi allan yn y cyfamser am oddeutu haner awr. Pan y daeth hi i mewn, yr oedd y trancedig yn eistedd yn y gadair, yn ymddang08 yn cysgu, a'r carcharor wedi myned i'rlloiit. Gofynodd i Watkins paham na buasai wedi helpu Henderson i fyned i'r gwely, a dywedai yntau nas gallasai wneud. Aeth hi i'w hystafell wely.^yr hon oedd ar yr un llawr a'r gegin,. ac aeth i'w gwely. Daeth: Henderson i mewn i'w hystafell, a dywedoddeifod amgael eysgugyda hi trwy y nos, a daeth i'r gwely ati. Cyfododd hi i fynu, a chlywodd y carcharor yn dyfod i lawr y grisiau. Yr oedd wedi rhoi peth o'i dillad. am dani, ac yr oedd ar fynedallan, olr ystafell pan y ewrddodd a'r carcharor wrth y drws, a tharawodd hi i lawr. Oeisiorld lusgo i'r pantry, ac aeth y carcharor i'r ystafell-wely. Ni chlywodd hi ddim ar ol i'r carcharor fyned yno, ond gwelodd ef yn dyfod allan yn mhen rhyw bum' munyd wedi hyn. Ni welodd ddim yn ei law pan y daeth allan o'r ystafell. Pan y daeth i lawr, y, grisiau yr oedd ganddo Vocer yn ei law —yr oedd hyny cyn iddo fyned i'r ystafell-wely. Adnabyddai y tyst y pocer a ddangosid yn awr iddi, yr hwn oedd yn llaw y carcharor, nid oedd wedi ei garnu, fel yn awr. Nid oedd yc;t.'anced. ig wedi bod erioed o'r blaen yn ei gwely, ond yr oeddarno eisiau cael dod y nos Wener flaen- orol. Nis gallai ddweyd pa un a glywodd y carcharor hi yn dweyd wrth y trancedig am fyned i ffordd nos Wener., Siaradodd mar uchel wrth Henderson fel y gallasai ei chlywed. 0 ddeutu mis yn flaenorol, dywedai y carcharor ei fod yn tybio fod Henderson yn rhy gyfeillgar gyda hi. Croeshplwyd hi gan Mr. Allen: dy- wedai y carcharot wrthi ar y pryd yr ymddidd- anai ddiweddaf amy peth, ei fod yn teimlo fel mab iddi. Yr oedd wedi bod yn llettya gyda hi am un mlynedd ar bymtheg. Yr oedd yr ystafell lie y cysgai y carcharor, y trancedig, a dyn o'r enw Silk, dros y gegin a'i hystafell hi. Yr oedd dau wely yn yr ystafell uwch ben y grisiau, cysgai y carcharor a Silk yn yr un gwely, a Henderson yn y Hall. Tarawodd y carcharor hi i lawr gyda ei ddwrn. Holwyd amryw dyst- ion ereill, yna anerchwyd y rheithwyr gan Mr. Bowen, a gwnaeth nodiadauar brif bwyntiau y tystiolaethau, a chyfedodcl Mr. Allen, i anerch y rheithwyr dros y carcharor, Dadleuai mai teimlo dros wraig y ty, gyda yr hon y bu yn llettya cyhyd, yr oedd y carcharor, iddo godi yn union pan y clywodd hi yn gwaeddi. Awgrymai fod yn debygol iawn i'r trancedig yn ei ddiod ac yn ei ddychryn geisio neidio o'r gwely, ac iddo syrthio fel y dywedai y carcharor. Symiwyd y cwbl i fynu gan y Barnwr, ac wedi i'r rheithwyr ymneillduo am dri chwarter awr, dychwelasant gyda y rheithfarn o Euog. Yna cyhoeddodd y Barnwr y ddedfryd yn y modll mwyaf difrifol, a rhybuddiodd y carcharor i beidio disgwyl ys- gafnhad yn y ddedfryd. Derbyniodd y car- charor ei ddedfryd gyda yr un tawelwch ag a ddangosodd trwy ei brawf.