Hide Articles List

8 articles on this Page

Advertising

EIN TELERJUzlljy DOSBARTHWYR.

[No title]

'TELERAU AM ITY SBYSI AD A…

M R-FNIY' ! AT EIN GOHEBWYR.…

Wtitltnos.

-""-t:-.., ' Y GW R CLAF,'…

News
Cite
Share

-t:- Y GW R CLAF,' A JOHN BULL. 4 Y gwr claf y* galwai y diweddar Nicolas 0 Rwssia ei frawcl ymerodrol o Dwrci, wrth yr hyn y golygai lywodraeth ac awdurdod y Twrc. A gwr claf' ydoedd mewn, gwir-i ionedd, ac.ydyw eto hefyd, ac eglur yw bod; ei glefyd yn anfeddyginiaethol. Cyngor y Dr. Nicolas, yn 1853, oedd taro y claf yn ei ben, o drugaredd arno, i'w dynu o'i boen, ac i'wgymydogion ranu ei feddianau cydrhvng- ddynt iddo ef. Nicolas ei htiii, wrth gwrs, gael rhan y llew o'r ysglyfaeth. Ni chy- tunai y meddygon ereill, L. Napoleon, Pal- merston, & Co., a'r cyngor hwn, mynent hwy adael pob chwarae teg i'v claf i fyw tra. gall- ai fyw, neu i fai-w o fiirwolae th Daturiol beth bynag. Ond ei ladd a fynai Nic. ar bob cyf- rif, ac anfonodd ei weision tuag yno i'r per- wyl hwnw. Fodd bynag, llwyddodd y lleill i atal cyflawniad y bwriad llofruddiog, ac arbedwyd hoedl y claf am ryw hyd. Cynghorodd ei hen feddygon, Ffrainc a Lloegr, y gwr claf' i ddyfoa trosodd atynt ar ymweliad er mwyn ei iechyd ac efe a ddaeth, a chroesaw mawr a gafodd yn Paris, ac y mae yn ei gael eto yn Llundain. Y mae Sioa Bwl, yn ol ei arfer, yn garedig iawn wrtho, yn ei letya yn ei balas brenhinol, ac yn dangos iddo ei holl drysorau a'i ryfedd- odau iddo yn hulio ei fwrdd bob dydd a'r gwleddoedd brasaf, ac yn ei ddyddanu bob nos a chaniadau a dawnsiau. Disgwylia ef y bydd yr ymweliad yn llesol iawn i'r 'gwr claW y bydd dyfod allan o hen awyr afiach u heintlyd Mahometaniaeth, i anadlu am dym- hor yn awyr burach Crist'nogaeth, yn eff- eithiol i'beri cbvvildroad llwyr yn ei gyfan- soddiad, ac iberi adferiad trwyadl iddo. Gallasai Sioa ddeall amgenach pethau ei bod wedi, my ned yn llawer rhy bell ar y claf .b.od, eigyfansoddiad yn bwdr trwyddo, fel nadoesfeddyginiaeth dan y,nefoedd a ddichon ei wella; ond un gwych iawn yw Sion am 6beitbiolr goreu yn wastad. Ond, beth bynag, byddgan y Twrc ryw syniadau newyddion am y byd a'i bethau, ac ar ol yr ymweliad hwn a. Paris a Llundain, rhaid y bydd i'r hyn a welodd ac a glywodd gael rhyw gymaint o effaith a dylanwad ar ei feddwl, dnd nid ydym yn disgwyl y gellir Cristion o hono rmvy hac y gellid bardd o Geiliawgwydd. Ond gallwn ddisgwyl y bydd ganddo feddylieu amgen a thynerach tuag at Grisfi'nogion, ar ol ymgymysgu ych- ydig a hwynt, a derbyn a mwynhau eu car- edigrwydd, nac a fu ganddo erioed o'r blaen, ac y bydd yn burotach ac yn fwy gofalus i amddiffyn rhyddid AC lawnderau y Crist'nog- ion sydd dan ei lywodraeth hefyd. At y cyfan, ymddengys fod y Sultan presenol yn ddyn o feddwl lied rymus ac annibynol, ac o duedd fwy goddefol tuag at Grist'nogion, na nemawr un o'i' ragflaeiioriaid, ond fel y mae swyddogion rhagfarnllyd ei lywodraeth, yn cyfryngu er atal y daioni sydd ynddo oddi- wrthei'ddeilinid: Crist',Ilogpl,yri>llyn a'u cynhyi'fa i wrthryfel|trwy.boll daleithiau yr ymherodrodraeth. Yr oedd raid fod rhyw- beth grymus yn y dyn, pan anturiai ar y daith ymweliadol hon a Ffrainc a Lloegr. Y mae y digwyddiad yn beth newydd yn hanes Mahometaniaeth, ac yn beth newydd ar y ddaear. Y mae pob Sultan Mahometaidd dan rwymau llw ar y Coran nad elo byth i'r tu allan i gylch terfynau tir y prophwydi, ac nad ymgyfrinacho mewn un modd ar cwn Crist 'nogaI.' Y Sultan presenol yw y cyntaf un erioed, a feddaiar y gwrolfrydedd moesol i dori y rhwymau hyn, pob parch iddo am hyny. Ond, druan, troi adref fydd raid iddo yn fuan j a goreu po gyntaf i'r byd y dydd i'r lly wodraeth a'r awdurdod 0 h' d y mae efe yn ben idd.i fyued a'i plien dani, na chyfodo mwy. Y mae Sultan yr Aiift yntau hefyd ar ymweliad a ni yn awr. Gb siabi .mae Sion Bwl wedi ymddwyn tuag ato ef Di allai fforddio rhoddi na bwyd na llety iddo yn ei balas brenhinol, oni buasai i un o'r pendefig- ion, Arglwydd Dudley, yr hwn oedd ei hun wedi derbyn caredigrwydd a chroesaw mawr gan y Sultan, ddyfod yn mlaen i'w wahodd i'w balas, tro,isai Sion ef i dafarndy i letya. Y mae troion pur sal yn Sion weithiau, un nwy dog, tymhestlog iawn ydyw: nid oes fawr o ddal arno nac o ymddiried. Dyn galluog iawn ydyw Sultan yr Aifft, a dylasai Sion gofio ei fod wedi cael rhaicymwynasau gwerthfawr oddiar ei law, a bod ar ei law yn wastad i ganiatau neu wrthod cyfleusderau gwerthfawr iddo, yn ei gysylltiad a thraf- nidiaeth, ac a. meddiannau Sion yn y dwyr- ain, a dylasai er ei fwyn ei hun ddangos mwy o garedigrwydd iddo.. L

BRAWDLYSOEDD CYMRU.