Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

A.LLAN. O'l? WASG. Y Pummed Argraphiad gydag Attodiad. CASGLIAD 0 HYMN2-U wedi eu dospartliu dau wahanol benau, yn nghyd ag amrywiol o Anthemau. GAN E. GRIFFITHS, ABERTAWIT. EmbossedRoan Is. 6c. yr un, (14 yn y dwsin); Morocco 3s. n—«j p ROM WELL PERMANENT BENEFIT BUILDING SOCIETY. TRUSTEES. Mr. John Jone". 32, Castle-street. Mr. Henry "-tiwt, Hope-street. Mr. Jolin Ilobinson, Birkenhead. Mr. John Williams, Lord-street. PRESIDENT.—Mr. John Jones, 32, Castle-street. TREASURER.—Joseph Hartley, Commutation-row. COMMITTEE Richard Oorish, Laurel Cottage, ,Smitbdotn-lanci s William Brown, 22, Chapet-stroot. James Collinson, 126, Bold-street. John Evans, Public Offices, Cornwallis-street, John Jones, 142, Vine-street. L fa>ha.rd Jones.BridiiQn-straat. *■—"C. Mitchell, jun., Duke's Dock. Joseph Price, James-street. John Beid, 17, Old Hall-street. ;—North John-street. • ———————— M. Woodward, 54, Mill-street. The Meetings of this Society are held on the First Monday in each month in the office of the Secretary, from Six to Half-past Six o'clock in the evening. Withdrawals promptly paid. Dividends payable on the first Monday in July. At the end or last year a dividend of 7 per cent. was paid. Preference- Shares granted at a fixed rate of inter- est, payable as may be agreed. Copies of the Rules, Annual Report, and any other information, may he obtained, and shares taken, on application to the Secretary j EDWARD CROPLAND, Accountant, 21, Harrington-street. 'j >;0. SiIr ;:t"I, All ERICA. SWYD A YMFUDOL GYMitBIG. SnIO: .TA¥1<;i3, 25, UNION STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA ddatgan ei deimladau diolchgar am y gefnogaeth y mae wedi ei gael; hefyd a ddymuna wneuthur yn hysbys ei fod yn parhau i Bookio gyda'r Ager. a'r Hwyl-longau i America, Awstralia, &c., am y prisoedd.iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y clud-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyllilsio le cyfleus i drin ymborth eu kcunain, yn nghyda llety cysurus, am yprisiau iselafyn Liverpool. Hefyd, lie i gadw eu luggage yn rhad. Yr ydym ni y rhai y mae em henwau isod, yn dymano cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Yftiftidw. gangwbl gredu y bydd iddo roddi pob bo'Ti'nrw/dd rr cyhoedd. Parchedigion W. Thomas, Liverpool Rees "Evans, eto W. Harris, Heolyfelin Dr. J.E.Jones,>r.A.,Merthyr E. Evans, Dowlais B. James, Pyle E. Thomas, Casnewydd W. Roberts, Penyparc T» E. James,^Glyanedd W. Roberts', Blaenau J. G. Owen, Rhyl W. Morgan, D.V., Caergybi D. Price, DTLenffos J. Lloyd, Merthyr J. Jones (Matlietes)Rliymni R. A. Jones, Abertawy Gweinidogiou y Bedyddwyr. Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidogion uchod, yn .gystal a Llythyrau Cyrneradwyaeth i dy tawel Mr. James, y mae genyf yr hyfrydwch o'i gymeradwyo i sylw Ymfndwyr o Gymru. THOMAS PRICE, PII.D., Aberdar. PURE AERATED WATE RS. ELLTS'S', RUTITTN, SODA WATER. LLIS'S, RUTII [N, POTASS WATER. ELLIS'S, RUHTI N', SELTZER WATER. ELLIS'S, .RUTHIN, LEMONADE. ELLIS'S LITMIA AND POTASS WATER. AN EXCELLENT IXTr.AL REMEDY FOR GOUT. THE Public are pai-tc ilq,rly requested to observe that JL every Cork is br.T.ndod R. Ellis and Son, Ruthin without,wliicli none is genuine. May be obtained from all respectable Chemists, Con- fectioners, and Hotel-keepers; and.Wholesale only from R. Ellis and Son, Ruthin, North Wales. WATCHESI WA TCHES! CLOCKS! CLOCKS! 7 ANTHONY WHITE, Gwueuthurwr Cyfanwerthol Oriorau ac Awrleisiau 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, ADDYMUNA yn barch-us hysbysu y cyhoedd trwy A. Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gostyngiad dirfawr yn y prisiau arferol yr Oliad-nron a'r Awrleisiau canlynol 500 0 WATCHES ARIAH HORIZONTAL, wedi eu gemu mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwy y fiythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau h\n erioed o dan ddau gini, a gwarentir hwy am bum' mlynedd. 300 0 WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trymion, am <.t2s., gwerth 50s., gwarantedig am 5 mlyn- 300 0 PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r gwneuthizriad goreu, wedi eu gemu a'u capio, am £ 310s. eithaf gwerth £ 4 4s., a chyda chauadau huntio dwbl am £ 3 lis. gwerth 24 10s. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- Gdig 31m 10 mlyned gyda'r oriorau hvn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ac hefyd yn alarwm, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c., 8s. 6c., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf a goreu a gynygiwyd erioed. Ahfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy y lly. thyrfa ar dderbyniad Post Office, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDLWYD 50 MLYNEDD. Gellir cael rhestr o Watches, Clociau, Gemau, &c., yn rliad drwy y Post, Gwerthir yn gyfanwerthol i fas- aachwyr. [1- B. HYAlrg VTEW ILLUSTRATED BOOK os GENEBAL 1\ ATTIRE, containing 120 Engravings of the prevailing styles in Gentlemen's, Youths' and Boys' Dress, designed by first-rate artists, suitable to every age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Guide for Self-Measurement. Sent post free, or fnri he had at B. HYAM'S, 97, LOUD STREET. LIVERPOOL. 1) 1.1 YAM'S XKW ails. COAT, 180' J>. T.n rr,ix.-<l Moltons. "R lll'AM'S NKW ^0s. COAT, -D. In Fancy Meltons. TZTrS HYAM'S Nliw 29s! COAT^ J), I. In Plain Coatings. iRfi-r "D HYAM'S NEW 20s. COAT Lmi JJ. In Mixed Coatings. TRTT"R HYAM'S NEW 20s. COAT, JD. In Fancy Coatings. i Q/y T> HYAM'S NEW ^SOs! COAT, JD. In Plain Doeskins. 13 HYAM'S NEW TROUSERS, ,4 1867B. In all the Newest Materials. 186'tB HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, 1867 JD. In Diagonal Trouserings. T) HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, JD. In Striped Tro.UjS^ring^ T) HYAMS NEW 14s. TROUSERS, 1 -D. In Check Trouserings. 18f.7 73 HYAM'S .NEW 14s. TROUSERS, J3. In Mixture Trouserings. HYAAI'S NEW 14s. TROUSERS, is67 J3. In all the Fancy Trouserings. 1SR_ TS HYAM'S NEW 6^ VEST T>. In all the Newest .Materials. "HYAM'S NEW 6s. VEST, 1807 To Match Trousers. ^ZTT> HYAM'S NEW 6si VEST, JJ. To Match Coat. ~-p HYAM'S NEW 6s." VEST, -D. Made from Mixed Tweeds. ,„- T)HYAM'S NEW 6s. VEST, 1867 JL). Made from Mixed Tweeds. ,aRV "D HYAM'S NEW 6s! VEST, • -O • Made from Black Cloth. — Y- CAUTION.—Be certain you are at the Establish- C ment of B. HYAM before you purchase. Ob- serve, the Trade Mark is a Star printed to a ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers have bought elsewhere to their great disappointment and loss. B. HYAM has only one Establishment in Liver- pool, 97, Lord Street, and 7, Whitechapel; and his Branches are:— MANCHESTER .•• 86 and 88, Market Street. GLASGOW. 48, Argyle Street. GLASGOW. 1, Miller Street. EDINBURGH 124, High Street. EDINBURGH. 2, Hunter Square. JDUBLIN 30, Dame Street. DUBLIN 4, Dame Lane. B, IIYAM'S BUSINESS REGULATIONSAH • Goods are marked in plain figures the lowest selling price, from which no abatement can be made, Any Garment bought and taken away, if not satis- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment is closed until -Qk when Business is resumed until 11 o'clock. (1-5J SSPECIAL S'ALE OF DRAPERY, FANCY STOCKS, CARPETS. FURNISHING, MILLINERY, BONNETS,< f DRESSING SHAWLS, U SILKS, MANTLES, &c.t, The Whole amounting to over about £ 7000 worth, will be ready forSale ON MONDAY NEXT, THE 22ND INSTANT And for seven days. E. LEWIS & CO., "BAZZAR," 113 and 115, GREAT GEORGE-ST. ONE ENTRANCE. Catalogue of particulars sent free per post to any address. TRAETHODAU, PRECXETHATJ, AC EGLURIAD- AU YSGRYTHYROL, gan J. THOMAS,LIVERPOOL. Gwerthwyd yn agos i 3000 o gyfrolau o'r llyfr uchod mewn amser byr. Mae gan yr Awdwr 50 o gopiau ar law, a gellir eu cael am 4s. y gyfrol ond anfon ato, neu i Swyddfa Y TysT CYXREIG. [1-3 COFRESTRFA RAD I FORWYNION CYMREIG. ei Bydd cyfle bob dydd Iau, o ddau i bedwar o'r gloch, yn Ysgoldy Capel Oliver street, Birkenhead, i Forwynion eisieu lleoedd gyfarfod a Boneddigesau. fyddant am eu gwasanaeth. Ymofyner yn mhellach gyda Mrs. DAVIES, 7, Chapel Place. [1—2 pYMANFAQEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwys c eu hanes à r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- weddar, trwy Dde a Gogledd Cymru, i ymddangos mewn tua 5 Rhan, Swllt y Rhan. Mae y ddwy Ran gyntaf yn barod, ac anfonir hwynt yn ddidraul gyda'r post am eu gwerth mewn stamps. Rhoddir yr elw arferol i ddos- parthwyr. Fob archebion (orders) a thaliadau i'w cyfeirio i ;-Rev. J., Lt. James, Whitckwrch, Cardiff. ti-3, EST.ABLISHED18M. jf í, Ii" ::1..(1 I, 0 X T 0 N AND CO." j Importers and Exporters of ¡"j" I;, ,¡;; ALL KINDS OF ,[ SEWING MACHINES, 122, BOLD ST., LIVERPOOL. H and Sewing Machines, Hemming', ) nA A Felling, Trackings, &c. 6 j i-4. 4s. W illcox & Gibbs Noiseless Family ) Machines. j NEEDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUM ALL MACHINES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. ¡ INVISIBLE WORLDS! THE MICROSCOPE SIMPLIFIED INSTRUCTION MADE EASY!! RAE'S NEWLY-INVENTED PRIZE MICROSCOPES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Fine Arts and Industrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal at Leeds Exhibition, 1867. ø- See Opinions of the Press below. The Birmingham Daily Gazette, August 6,1866, says: In the Front Room (Dudley and Midland Exhibi- tion) we notice a singularly powerful Microscope, ex- hibited by Mr. RAE. of Glasgow. Its magnifying power is 30,000 times and -.tz cheapness and durability must make it a niOst desirable object for the working clasgwho care for scientific pursuits—to obtain possession of." The Dumfries-shire and Galldivay Herald and Regis- ter3 August 10, 1866, says We have just had the opportunity of examining one of the beautiful little Microscopes made by Mr. RAE, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhibition. Its astonishing small compass, and great magnifying power, combined with complete distinctness, together with its cheapness, are its most prominent properties. It magnifies, we are informed, no less than 30,000 times, and it is quite suitable for the examination of the minutest objects, such as animalcute, ~wings and antense' of insects, chemical chrystals, &c., &c. Along with the instrument, Mr. R u; supplies a book of instructions, which will serve as a guide to the observer." The Dudley Guardian, August 15,1866, devotes thirty lines of its Valuable space to the praise of RAE'S new Microscope, and ends by saying: This admirable Microscope, which is of a high magnifying power, will be found most useful and entertaining and, we may add, that a great variety of experiments may be carried out by using this invaluable vade mecum, the price of which, 2s. 6d., places it within the power of almost the poorest of the working classes." The Yorkshire Gazette, October 6, 1866, in giving a description of the Yorkshire Exhibition, says A great boon to the public has been afforded by maeans of Mr. RAE'S newly-invented Microscope. The latter instrument has until recently only been in the hands of experts or students; their complexity of construction and elaborate workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed them out of the reach of a working man, who would otherwise have delighted to amuse himself and family with those glimpses of the wonderful and invisible world attractive alike to the lettered and unlettered. The Microscope in question is a very insignificant piece of mechanism, easily ad- justed, simple in its construction, scarcely liable to derangement, and we can truly vouch for their immense magnifying power. A small monad is made to look very large indeed, and the action of the internal organs of the vorticella can be clearly defined. This little instrument rejects all the complexity of rack and pinion, screws, condensers, stages, reflecters, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope for the spectator has simply to place his object—say a cheese mite—on a round piece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished glass lense, and then the object is perceived, magnified at least 30,000 times. The price in but 2s. 6d, and we can, from actual use of them, strongly recommend them to our readers." 'The above Instrument may be had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by post for 37 stamps, with Book of Instructions." RAITS NEW PRIZE ACHROMATIC FIELD GLASS (Binocular)' with leather case, complete. Price. 14s. 6d; free by parcel, 15s. 6d. RAE'S NEW TOURIST'S TELESCOPE (Achro- matte). Price 4s. Bd. uud Cs. 6d carriage Is. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORI- ZONTAL WATCH, t3 10s. Od. i GENTLEMAN'S GOLD' LEVER, Jewelled in 10 actions, warranted for two: years, 26. 6s. Od. FIRST-CLASS SILVER WATCH, 92. 2s. Od, warranted, carriage free and insured. T i N.B.—All kinds of Optical Instruments at half the ordinary prices, ordinary prices, i Printed Lists of upwards of One Thousand Testimo- nials may be had hy sending stamped and directed envelope. NOTE THE ADDRESS— ,R-,A E & CO., MANUFACTURING OPTICIANS, WATCH. MAKERS A; JEWELLERS, No. I5', ^NGLTTSFI STREET, CARLISLE. 1 ENAINT HOLLOWAY. HEN GLWYFAU, DOLURIAU, A CHORNWYDYDD Mae yr achosijon mwyaf ystyfnig o gluniau tost, man- wynion, neu ddoluriau eraill, pe yn 20 mlynedd o aros- iad, yn cael eu gwella trwy gyd-ddefnyddio yr Enaint a'r Peleni. Y mae y rhai hyn drachefn yn rhoddi fynu yn union o dan ddylanwad galluog yr Enaint. Y mae hefyd wedi bod yn nodedig o effeithiol mewn llawer o achosion o'r parlys. CLWY'R MARCHOGION. Gwna yr Enaint hwa wella yr achosion gwaethaf o Glwy'r Marchogion, 6s defnyddir ef yn.ol y cyfarwydd- iadau ar^raffedig.. ,V "V j i- TORtADAtJ rsr Y'CRdM.' Maetarddiadau, blorynod, a phob toriadau drwy y croen yn diflanu ac yn myned o'r golwg wedi defnyddio am ychydig enaint Holloway, Yn yr achosion hyn mae rhwystr cyflym yn unliebgorol.' Mae llawer o'r toriadau cyffredin o weithrediad dwbl. Boneddigesau wedi eu hanafu gan glefydau y croen, allaht yn rhwydd symud y doluriau ac adfer y croen i wrid a thyuerwch naturiol drwy ddefnyddto y gwyrth-weithredydd dyogel a rhag- orol hwn. ANMHUREDD Y GWAED. Yn fynych ddangosir mewn tarddiadau cas, corn wyd, chwyddiadau, manWynion, a doluriau allanol oraill. At yr holl ddoluriau gofidus a pheryglus hyn, mae Enaint Holloway yn berenaint gwellhaol hollol. Mae yn chwalu y materies morli, neu hadau afieehyd yn y dirgelion mewnol, ac yn gwasgar yr enyniadau. Mae natur yn gwneud y gweddill. Mae profiad pob bod dynol sydd wedi gwneud prawf o'r Enaintyn gyffelyb. Nid yw' erioed wedi methu. Dylid defnyddio yr Enaint a'1' Peleni yn yr achosion amlvnol •— Clunian drwg Bronau drwg Llosgiadau Bysgyrn Brathiad y Mos- quitoes a.'r Cyllion Malaithiau Lloagod Llosg eira Dwylaw tore dig Cyrn (meddal) Dafaden wyllt Cymalau eyfflyd Elephantiasis Fistulas Gout Chwydd yn y gwddf Lubag Crydeymalau Y sgaldiau Dolur y gwddf Pendduynod Dolur ycroen Scurvy Crach pen Toriadau mewnol Toriadau alllitnol Archolliadau YR AREITHFA GYMREIG, SEF Cyfrol, yn cynnwys 42 o BREGETHAU, gaa Weinidogion yr Annibynwyr. Pris mewn rhwymiad hardd, 5s. 6d.; yn ddidraul gyda'r Post, 6s. Bala cyhoeddwyd gan GRIFFITH JONES. [1-13 THE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.— Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street. [1— USBFUL BOOKS FOR MINISTERS AND STUDENTS. VAN DOREN'S SUGGESTIVE AND HOMILET- ICAL COMMENTARY ON THE GOSPEL BY LUKE. 2 vols., small 8vo, cloth 10s. This; is a Work much after our own heart. It answers well to its name. It is pre-eminently sug- gestive. Its brief critical Notes from our best exegetis, are numerous, lucid, and apt; they strike their light directly on the text. The author's anno- tations ar in the main admirable, they are all pith and point, there is not a waste word, and many of his homiletic points expressed in a sentence or two are suggeative enough to bring up Sermons to fertile souls. We heartily commend the Book.The Homilist. THE HOMILIST. First Series. Edited by DR. THOMAS. 7 vols, 18s. 6d., b £ 2 8s., only"a few sets left of this highly important Work. ——————————— Second Series. 4 thick vols., cloth (a few sheets in vols. 1 & 2 wanting) price 18s., pub. at ZI 12s. THE GENIUS OF THE GOSPEL; A HOMILET- ICAL COMMENTARY ON ST. MATTHEW, by REV, DR. THOMAS. Thick vol. 8vo., 6s. 6d., pub. 15s. SECKER'S NONSUCH PROFFESSOR AND THE WEDDING RING, 18mo., cloth 2s. Gd. A most precious little Book. STURTEVANT'S PREACHER'S MANUAL, Fourth Edition. With an Introductory Essay by REV. A. M. HENDERSON, large 8vo vol. 9s. The best and most complete Work on the subject. TRAPP'S COMMENTORY ON THE OLD TESTAMENT, vol. 1. containing Genesis to; 2 Chronicles. Price 12s. 6d. to Subscribers. R. O. DICKINSON, 92, FARRINGDON STREET,' LONDON. {1-6) JOHN TH O M A S, v Photographer, 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address 120 Breck Road.) Cymerir 3 Carte de Visite am 2s., 6d., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, bs. Am gopio Carte de Visite is. y dwsin. • Cyhoeddir Carte de Visite o'r Gweinidogion Cym- reig 6c. yr un; hefyd y darluniau mawr16 modfedd wrth 12-pris 2s, He., yn ddiogel a didraul drwy y Post ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un o'r darluniau hyn, wrth weled yr eisteddiad naturiol, bywiogi-wydd yr edrychiad, a chanfod y perfEaith debygrwydd, yr hyn sydd anhebgorol i sicrhan gwir ddelw ac ennill eymmeradivyaeth. Adolvgiad y Wasg arnyntYr ydym ar air a chydwybod yn gallu tystio na welsopa enghredfftiau rhagorach yn y gangen lion o gèlfÿdÇld erioed yn ein by wyd."—Y Faner. Ni welsom eu rhagorach, os eu cystal eriQe'd."rt- Yr Herald Cymraeg. i94 J Gellir cael rhastr o'r enwau ynghyd 'a'r telerau ohd anfon at J. THOMAS, St., Liverpool. T" ■■ l :.1.1 :• d CHATHAM PERMANENT BTLLDING SOCIETY. Established December 12, 1862. > > j TBITsW-fca Mr. J. B. Melladew, Mr. William Parry, j Mr. John Roberta, t Mr. Chas. W. Bnotfl. PRESIDENT—Mr. John Roberts; 61, Hope^street:A TREASURER—Mr. Henry Williams, 190, Breck^road. The Soeiety was established-fouryears last Christmas and has always paid Seven per Cent. dividend. of.^thfi Socieiy as per last Report was amouiit outstanding on Mortgages £ 3129,680. F The balance of Profit, after paying the dividend and all expenses, wasjei^889,: and the financial. position of the society improved during the year 21,277. Subscriptions received from Christmas to May 3rd, £ 32,000. Amount advanje^d on. Mortgagas during ths seme period, £ 34,195. • '■ ? In addition to the ordinary shares, preference shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of fiv, ,and a half per cent. Copies of report and prospectus may .be had, qjid shares taken at any time, on application to the Sec- retary. -'i\i i'u J: LLOYD JONES,; Accountant, 6, Lord-stareet. YI SWYDDFA'YM'FU'DOL GYMREIG. Y SWYDDFA YMFUDOL GYMREIG. BYDDED hysbys i'r Cymry a fwr- iadant ymfudo i America neu Awstralia, ein bod yn bookio am y prisiau isalaf yn Lerpwl gydag ager a hwyl-longau: sran hyny, gofelwch na thaloch eich blaendal i oruchwylwyr yn Nghymru. Os gwnewch, pwy sydd i ofalu am danoch pan yn Lerpwl, He y mae llawer yn byw ar yr hyn a ys- peiliant? Cewch: bob hysbysrwydd trwy ddanfon llythyr a postage stamp at L,¡ ¡" LAMB & EDWARDS, alvui.'H J^rojcers, aler/rii.' 41. Union-street, Liveipool. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr o Gymru ymddiried eu gofal i'r boneddigioatuchod, am y gwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu gofal. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt p Aberdar, Gweinidog y Methodistiaid. JAMES OWENS, Liverpool, gynt 0 Aberdar, Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt 0 Sirhowy, Gweinidog yr Annibynwyr.