Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Neioydd ei Gyhoeddi. "ABERTH MOLIANT," s EF. CASGLIAD- 0 SALMAU A HYMNAU o waith gwahanol Awduron hen a diwedd- ar, at wasanaeth addoliad cyboeddus. Dan olygiaeth y Parch. William Rees, Liverpool. Yn rhwym mewn limp roan, gilt edges, pris 2s 6c. Oyfarwydder pob archobion at E. REES, 5, Great George Place, Liverpool. >'ff :,11.] 1'1' "EMMANUEL." v Oyf.' II, pris 5s., i'w gael gan yr awdwr, y Parch. W. Eees, 80, Elizaboth Street, Liverpool. Hefyd, Cyf. I, pris 4s. W NEW DESIGNS FOR 1867. B IN Cabinet Furn^it>iihoist6ry, Bedsteads, Bedding, Glasses, &c., at UK Q U H ART & ADAM SO N S LJ HOUSE-FURNISHING ESTABLISHMENT AND North of England Bedding House, 13 and 15? Bolt-street, Liverpool. FAMILIES'. & PARTIES FURNISHING Are particularly invited, before ordering elsewhere, to inspect URQUHAItT & ADAMSON'S immense assortment of Cabinet Furniture, &c., suitable for Dining and Drawing Rooms, Parlours, Libraries, Bed-rooms, .Halls, Kitchens, Offices, and Ships' Cubiines. IRBN '^RASS BEDSTEADS AND JBEDDINP. URQUHART & ADAMSON, Cabinet-makers, Upholsterers, Bedstead and Bed- ding Manufacturers, 13 AND 15, BOID-STREET, LTVEKPOQL. Workshops:—Church-lane. THE TRADE SUPPLIED. Country orders backed free. Export and Ship- ping orders to any extent promptly executed., J |L'' E- if y FAMILY MOURNING DEPARTMENT D 'rt I<11! J.Li H 'i <j<^iAr&s'1 t Al and carefully selected of FAMILY Am) COMPLIMENTARY MOURNING eTIodnn MATERIALS. Ir. MOtfl^iNG; ^MI^I^IJRY IN iGRjEAT; VARIETY. funerals completely Famished, Arranged, and iecfcmomimfrjF i^dudted-< vr\ 9>iw% :111 I s. ') -<'r[ bL;-f K7.i;'«Lf: aBli -iu, :-rr(55,7r A^N'S. f » 'g'frfc ';11!2,9f £ Et^iioN^oibl -V œ'ÍlE NEW PROVISION WAREHOUSE. f..7 fiilt VLI!.1»1j L'J.f :■■■' W: ILL! A M S 15 R Oft IIKB s, ld:ÁRK-ET RLACE SOUTH, BIRKENHEAD, HÎt FORE16-N. PROVISIONS. J tp .special atdsentio nrty their stock of WILTSHIRE AND CUMBERLAND HAMS1 4 iir T ANi> BACON. v: [Atid alsd to a choice selection of otut6aA Cfloucester, Cheddar, and Cheshire Cheese. 'f l":r\ 'J Family orders promptly attended to. — td2_ ■«: SILK, MEEOEEY Arapery, i!<D MILLINERY ESTABLISHMENT 23 & 25, BRUNSWICK Rj0AI>, LIVERPOOL ,'r,' D;EPpiJIES.IS:. 'VtV. Silks Shawls Mantles Bonnets i Millinery • • Bibb<ms> ■ FloweifcJmi/ ii'iiii Hosiery!f Gloves Underclothing, t J- ^ahfcy''l>resie§ • v i; ,,(Sjuffe tU '• '-3. ■-• Parasols Parasols Furs Umbrellas Linen ?. 11 Calicoes Flannels Smallwares FAMILY AND COMPLIMEXTAl'iY MOURNING. ALL GOODS MARKED IN PTLUX FLDT"RE9. 'I' Parcels s^nt Carriage F.ree t6 all parts of the country. M NBWYDD EI GYIIOEDDI, Pris 13*. Gch. yn Mtanau, Y DEONGLYDD BERNIADOL, SEE EGLURHAD MANWL AR EIRIAU, BRAWDDEGAU, AO ATHRAWIAETHAU DWYFOL Y TESTAMENT NEWYDD, Wedi ei gasglu o WEITHIAU oddeutu 250 o BRIF FEIRNlAIi) Y BYD, er gwasanaeth TEULUOEDD a'r YSGOLION SABBOTHOL. r- ]■■ ■ '■■■.■' — GAN YPAROH. JOHN JONES, (IDRISYN,) I Ficer Llandysilio, Ceredigion, Qolygydd a Chctsglydd yr "Esboniad Berniadol." Cvflwynedig drwy ganiatad, i'r Dysgedig a'r Gwir Barohedig DE. TIIIELWAIA, Ar^lwydd E8g°b ly-ddewi. • Aberystwyth Argiaffedig a Ohyhoeddedig gan PHILIP WILLIAMS gan yr hwn y gellir cael hefyd Y DEONGLYDD AR YR HEN DESTAMENT, yn Rhanau, Pris 42s. 6ch. 1—13 Gwnewch brawf arno u nwaith,a chwi ct'in vastacl, :;i; i jQ f" A ,if.Jfll.a u;I > il-u: i i;J !■ ;.IJJcttJ:P_: ;J; >:i,<1 ;{ "{i,i;UI¡ B RISTOL PACKET T E Å J; .i', r DIM. OND''f I); ■ ■MINI! .28*r. vJP" ¡ < li.. DAU FATH. 1 CHOICE IMPORTED ■ 4s.Y PWYS. Mewn Sypynau 2 wns, chwarteri, Itaner pwysi, a phwysi. BTDD yr Arwydd Masnaehol uchod yn ddigon o warantiad am De o ansawdd da. Y mae i'r ddau fath gryf- neillduol, heb yiiddo ddim ajmymtmol, ac arogl naturiol -rhagorol heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis g ellir cael Te gwell mewn un modd, nac am unrhy;w byis, na'r un a werthir am 4s. y pwys. Gwerthir ef gan ortichwylwyr yn mhob tref. wr CyfiiuwerthwT J. BRYANT, Eodcliff Street, Bristol. IMPORTANT ANNOUNCEMENT <3P SPECIAL ^IRTM^FSES R THOMAS BROTHERS, 91!) •Hud Biilv: Ml]-: 1 M./i 'j! 396, & 400, SCOTLAND ROOT^T v-r.-s.Fr-o -li.'iJK'/r .1 I' ILoiacnrb irnr. fiv.rnljJYERPG^OIii v,!i ILoiacnrb irnr. fiv.rnljJYERPG^OIii v,!i ';¡" T..I.: Wish respectfully. to iufQ*m'th*'jiumerous fxiends and the public, that they have sucoeded in see wring several linportaat purchases from the Manufacturers, at a large discount from the original cost price, Lot 1. Bought from' Ressis. S. Knbx, & Co., Cheapside, London, at a discount of 351 per cent, off cost. v r, rr«\ 305 Ladifesl ^l&cl< Cloth Jhdkets, vferyi'hindsco^eljj trimmed at lid.,to 9s. f5d., 184 Do^ Black jG^ace & Gro Grain Silk Jackets, at! Cs. lid., to ^ls., most handsomely trimmed. .¡96 PaislypiintM Cashmere Shawls;4s. lie., 8s. (>d., 75 Black Lace Shawls, 3s. lid., 4s. lid., Cs. 6d. 10s. 6d, of the newest design. Newest designs in Paisley Scarf and reversable Sh&wls, 14s., to 8 Gineas. Lot Bought at a discount of 18J per cent frora cost price. 340 Peices of.HoyleEVinow,pi-ints,4id., 51d., &Old., per yard. "130 Peices of good White Shirting Calicoes 3id„ 4|d., 5|d., & 6Jd., per yard.. 93 Peices of Irish Holland.4 ijjd., 6!d"\O 7 !d., per yard. Hundreds of Alhambra, Quilts & Bolton Sheets, from Is, Ildy, tofis., 6d., 24 Pieces of Sheeting Cahcoes, 2 yards wide, 8^1., werth Is:, Lot 3.. £ 145. 8s. 9d., worth of Fancy Dress Materi- als, bought at a discount of 48 per cent off, cost price, and are now selling at 3s. lid., to 12s. Gd„ per dress, or nearly half the original price, 26 Pieces of all Wool Lamas in all shades at 10jd., worth Is. (id., per yard. J: Lot 4. 75 doz. of Leghorn & Straw Hats & Bon-. nets, at a discount of 36 J, per cent off cost, to which we will call particular attention as they are all new and in good condition, and will be found the cheap- est lot of goods ever offered in Liverpool. Lot 5. 46 Pieces of Black Silk in Glace, Gro Grain, Drap de France, Ducape, Drape de Lyons, &c.front Is. lid., to 7s. 9d., per yard, worth from 2s. M., to 15s. Cd., patterns sent on application free of charge to any part of the town or country. all thp other departniehts itie proiucely stij*- Fwa.vith new goods, desparately cheap.— IEBMAS BROTHERS. WHOLESALE & RETAIL DRAPERS* j 396,& 400, SCOTLAND ROAD, [,,rr'|; LIVERPOOL. ;1 ;;1 :JJ • MEDDYGINIAETII RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLO WAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogaethau gwaethaf o ddyoddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd Iron heb wybod "am foddion gwellliad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gymeryd ycbydig flychan o'r Peleni hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddolur- lau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad dynol drwy eu cy- meiydi' CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYF- NEWIDIAD BYWYD. Mae hwn y cyfnod mwyaf peryglua yn,mywyd benyw; niae yn diaystrio miloedd. Maeyr holl wlybyrwch tew yn gasglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn am- serol ac effeithiol. Y feddyginiaeth fwyaf sicr at yr ar- wyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfog- edig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf h^rn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefni gyf- lawn iecliyd. Mae y Peleni hyn yn gyfartal effeithiol yja holl i,chtwyniadau begywaidd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer! o filoedd a^ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ac i bob p.eth o'u hamgylch, heb wybod beth rydd rydd- ha:d i'w' dyoddefiadau. I'r cyfrywmae Peleni Holloway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddefnyddiadcyson o'r Peleni anmhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, darostyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd y feddyniaeth nerthol hon, daw cyfansoddiad nwamal yr ymenydd yn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ei ieuenctyd. Peleni Holloway ydyntyfeddyginiaeth oreu a adnabyddvr at y. doluriwu ccmlynol: Cryd Croendoriad Darfodedig aeth Dolur pen yr Afu Gyddfau aeth Dolur pen yr Afu Gyddfau poenus Gwendidau oddiwrth bob achos Caethder Ymysgaroedd Dyfrglwyf Anhwylderau Menywod Enyniadau Clwy'r Ataliad dwfr Y Gareg a'r Gareg Anhwylderau YGeri Rhwymiad yr Ymysgaroedd Twymynau o bob math Clwyf melyn Marchogion Clwy'r brenhin Ail arwyddion Cornwydydd Diffyg treuliad Dolur Colig Dolur rhydd Llewygon Troedwst Llymvst Y Gymalwst Gwendid Y Ddanodd Dirgel-gwd &c. Gyerthir- yn sefydhad y Professor Holloway, 246, Straji*}, (near Temple Bar,) London, ac 80, Maiden-st., ,Ne<Sr York. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiae'thau- drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau carilynel :-is. 28. 6c., 4s. 6c., lis., 22s„ a 33s. y blv'ch. • l Mae cryri arbed trwy gylii)eifd y rhai mwyaf. r D.S.—Mae eyofrwyddiadau I hyfforddi ycystadleuwyr D I yn mhob JioJur-yn gysylltiedig a phob blwch. WANTED an APPRENTICE to the PRINTING Business. Also a Turnover. Apply to J. Morris, 21, Chapel Walks, Liverpool. BARGAIN DDA A R G 0 E D (Sprews) yn Abergolau ger Brechfa, bob dydd Mawrth. Am hysbysiad pellach ymofynor a Mr. John Jones, Agent to OROSS BROTHERS, at Gwernogle, neu i'r Swyddfa yn Llandilo. -4] L E w I s MORRIS, CLOTHIER AND OUTFITTER 37, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. "10 u J is largely supplied with the most Fashionable Materials for the present Seasofi, in Fancy Coatings, Trowserings, Vestings, c.: Yorkshire and West of England Black Broada and Doeskins. _f ,í,¡,i'J1I 37, SCOTLAND ROAD. [1-6 JOSEPH B. O'NIEL. General Broker, PACKER AND REMOVER OF FURNITURE, BY SPIUNG VANS AND^WAGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR A SYMUDIR POB MATH 0 DDODREFN gyda'r gofal mwyaf i unrhyw barth. Cash advanced and Furniture Warehoused. PRYNIR NEU NEWIDIR POB MATH o DDODREFN. Conioay Street, Birkenhead. IT 77 <r FLINT GRAND EISTEDDFOD AND MUSICAL FESTIVAL. THIS EISTEDDFOD will be held within the Walls J. of the ancient Castle of Flint on the 13th and 14th of August next. Cheap trains will run on the occas. ion. H R. D. ROBERTS, (MWEOG.) Secretary. 5-8 TAI AR WERTH. SAITH _TY '(Fi-eeliold) ar Werth, ger Mill-street, t0 Toxteth Park. Pris £660. Ymofyner a Mr- William Williams, 77, Mill Street, .Toxteth Park,. Liverpool. SECOND STANDARD BENEFIT BUILDING SOCIETY. (SEFYDVWYD TACHWEDD, 1864.) YMDDIRIEDOL WYR- T Mr. W, C. Miller. „ Timothy Ryan. I Mr. Robert Price. J „ William Hood. LLYWYDD—Mr. seth Bennett. TRYSORYDD-Mr. J. E. A. Rogers. ,er ÂnCHWILYDD-Mr. B. J. Owens. ÚYFREITHlwR-Mr. James Rowe. PWYLLFTOR. Mr. Edward Parkin. „ John Morris. „ Thomas Bullock. „ David Jones. I Mr. George Owens. „ Thomas Roberts I„ Charles Smith. „ John Heap. Mr. James bmith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn mhob mis, o haner awr wedi saith i haner awr wedi wyth ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn fly- nyddol yn mis Tachwedd. Y mae holl Gyfarwyddwyr y Gymdeithas hon yn hollol adnabyddus, ac yn brofedig fel Cyfarwyddwyr- Building Societies. Gellir cymmeryd shares newyddion, a chael pob gwybodaeth angenrheidiol trwy ymofyn a WILLIAM WILLIAMS A'I FAB, Ysgrifenyddion, 77, Mill St., Toxteth Park, LIYERPOOLr