Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

13 articles on this Page

mtnniott.

News
Cite
Share

mtnniott. Ar ol i ryw offeiriad briodi cwpl o'r Quakers, gofynai i'r gwr am y tal arferol o goron am wein- yddu y gwasanaeth. Dymunai y Quaker gael gwybod a fedrai brofi cyfreithlondeb y till o'r Ysgrythyr. 0 gallaf,' meddai yr offeiriad, y mae Solomon yn ei Ddiarliebion yn dywedyd fed Gwraig yn !Ioron i'w gwr.' ;n 0 Gofynai hen weinidog i lengcyn lied fawr lieb fod yn hollol gyflawn o synwyr, 'Wei, Joliii Hughes, shwt y mae dy adnod diAtebai yniau yn eithaf difrifol, Y mae hi yn reit iach, Mr. Jones, bach.' v Camnolai yrun llengcyn fylyriwr ar ol iddo ddyfod i lawr o'r pulpud am bregethu yn dda. Gofynai yntau iddo, Yn m'lile yr oedd fy nliestyn i John Hughes?' pan yr attebwyd ef yn foesgar iawn, Yn y nawfed bennod o'r D!f8[Jcdydrl, onite, Mr. W. bach.' ] < Fel yr oedd gwr o'r Amwythig" yn sefyll wrth ] bont Aberhonddu, gofynai i ryw lID oedd yn j myned heibio, 'Beth yr y'cli yn galw yr afon lion?' 'Ei galw,' ebai y dnl alwais i ami, ac ni clilywais erioed neb arall yn galw ami, y ] mae hi bob amser yn d'od lieb* ei galw.' A adtcaenoch ehwi lam .1—Y dyn na all bytli ] roddi attebiad yn dyner, na chaniatau dymuuiad yn llawen-ua all byth fyned heibio y camgym- < meriad lleiaf heb geryddu yn cliwerw, na gwobr- wyo giveitlired rinweddol a'i wenau siriol,—ua, all i byth lefaru ond yn llym a gwaliarddiadol—na chynghori ond mewn tyinmer arw a chvffrous— 1 na all byth fyned i mewn i un ymddiddan es- ] mwytli t ,i wraig, na gwahodd ei biant i fwynhau addysg ac aelloniant-IU1 all bytli ddangos ar- wycldion o gymmeradwyaeth pan amcanant ei foddhau, nac attal ystorin a drwg auwydau os digwydd rliywbetli i groesi y cyfryw ddyn, pa i faint bynag ofnir arno, nis gall gael ei barclm; 1 er y gall gael ei arswydo, nis gall gael ei garu. c Yr ufudd-dod a dderbynia, nid trwv ei roddi y 1 bvdd, ond trwy ei dynu allan. Yll gyffelyo i'r t addoliad y dywedir fod rhai o'r Paganiaid yn ei roddi i'r diafol; nid mewn gobaith y gwna efe dda iddvnt, ond oddi ar ofn y gwna ddrwg. ] ■•"9" ■ Camgifinmeridd el yr oedd dau lenor ieuange yn croesi dros fynydd iinwaitliar ddiwrnod -gwlav/og; ac Wedi"gwisgo am danynt bob un ei ■mA-chintosh coat loyw, y fatli ag a wisgid yn gy- ffredin y dyddiau li) iiy; ymddiddanent am erth- yglau o'u lieiddo oedd newydd ymddangos mewn cyhoeddiad trimisol. Gan mai eu herthyglau cyntaf mmyn cjdioeddiad o'r fatli oeddynt, teimlent yn falch o lionynt; a llongyfarcliant eu gilydd ar eu llwyddiant. Yn syclyn wrth fyned heibio iodyn galch, clywsant lais yn dywedyd, 'Mae genocli chwi bob o drtiole da.' Safai y ddau yn syn, a gofynai y lleiaf o lionynt yn siriol, 'A welsoch chwi yr gan enwi y llyfr lie yr oedd yr erthyglau wedi ymddangos. 0 na pob o goat dda at y gwlaw oeddwn i yn ei feddwl,' meddai y dyn, nes peri i'r ddau frawd fytred i'w ffordd yn glust-lipa iawn.

[No title]

' - : f ■" i 'PENILLION

FFARWEL I'M GWLAD.

TRI PHENILL I'R GOEDWIG.

HIR A THODDAID

[No title]

MARCHNAD LLUNDAIN.

MARCHNAD LIVERPOOL.

[No title]

MAECHNAD ANIFEILIAID SMITHFIELD.

Family Notices

CYMANFA MYNWY.