Hide Articles List

7 articles on this Page

CYFLWYNXAD TYSTEB Y PARCH.…

dntMghut y ntig. ■i

[No title]

[No title]

CYMANFA MYNWY.

NODI ON CREFYDDOL HWNT AC…

News
Cite
Share

NODI ON CREFYDDOL HWNT AC YMA. GAN "ESGOB BIRKENHEAD." Goddefer ini ofyn i ddarllenwyr Y TYST ddyfod gyda ni am wibdaith i Ffrainc, Y mae llawer o deithio yno y dyddiau hyn, ond nid yr un ffordd yr ydym ni am fyned, ac nid yn hollol i'r un diben. Carem gael treui ar Sefyllfa Brotestan- atdd y wlad hyfryd a phwysig hon. Yr ydym wedi arfer meddwl mai Pabyddiaeth yw y brif grefydd, ac fod Auffyddiaetji yn lied uchel ei Y ¡ ben yno, ond y mae arnom dipya o bryder am wybod beth y mae Protestaniaeth yn ei wneyd yno. Gwyddom fod yno un blaid yn dwyn yr enw mawreddog Eglwys Wladwriaethol Ddi- wygiedig, ac fod llawer o eisiau diwygio arni eto. Modd bynag y mae yn llawenydd mawr ini ddeall fod Protestaniaeth wedi cynhyddu yn ddirfawr y blynyddoedd diweddaf. Nid oedd yn Lyons-un o'r dinasoedd mwyaf, yn 1886, ond un Eglwys Wladwriaethol Ddiwygiedig, ac un gynnuileidfa o Brotestaniaid Efengylaidd, yn ymgyfarfod mewn ystafell fechan, ond erbyn hyn y mae y fechan hono wedi myned yn fawr, ac yn rhifo 1200 o aelodau. Heblaw yr eglwys lewyrchus hon, y mae yno bump o addoldai erailllle y pregethir yr efengyl yn ei phurdeb. Y mae cynydd cyffelyb wedi cymeryd lie yn Paris. Nid oedd yno yn 1827, a chymeryd i mewn gynnulleidfaoedd Germanaidd, Seisonig, a Ffrengaidd, ddim dros bump neu chwech o eglwysi Protestanaidd, ond erbyn 1861, yr oedd yno bymtheg-ar-hugain. Y mae yno gannoedd a fagwyd yn Babyddion wedi eu dychwelyd. Dygwyd y cynhydd yma oddiamgylch trwy foddion distaw. Ond y mae moddion mwy cyhoeddus yn cael eu defnyddio yn yr Arddang- osfa yn Paris, i ddwyn syiw at y Bibl, a llyfrau da eraill, er chwalu niwl dudew Pabyddiaeth ac ofergoeliaeth oddiar y wlad' hyfryd a phwysig I y hon, yn gystal a gwledydd eraill. Y mae y gwahanol Gymdeithasau Cenhadol wedi cymeryd adran iddynt eu hunain, lie y danghosir budd- ugoliaethau gwirionedd dros y byd, ac y mae y Fibl Gymdeithas wedi cymeryd gorsaf neillduol yno. Y mae gwawl-lun ohoni yn awr ger ein bron, ymddengys yn debyg iawn i gwehgwenyn mawreddog, ac y mae yno ddiwydrwydd mawr o'i fewn. Wrth un ffenestr y mae Allmaenwr ieuanc, ac wrth y nesaf Sais o fri, ac wrth y drydedd Ffrengwr mwy prysur na'r un, wrth y nesaf un o Rwssia, ac wedi byny un o Itali, a thrachefn un o Yspaen-hen gydgarcharor a Matamoros, ddyoddefodd yn galed am ddarllen Gair Duw, ac yna un hyddysg yn ieithoedd y Dwyrain, ac wedi hyny un o'r luddewon, yn ceisio tynu sylw y rhai a gawsant ymadroddion Duw gyntaf. Lledaenir yno ranau o'r Testa- ment N ewydd mown pymtheg o wahanol ieith- oedd. Ar ddydd cyntaf yr agoriad, daeth oddoutu mil o filwyr a'u swyddogion i ymofyn eu cyfran, a rhoddwyrd yn ystod y saifch wythnos cyntaf o'r Arddanghosfa 389,700 o lyfrau da allan, o'r rhai hyri yr oodd da-u cJ,n' mil yn rnanau 0 Air Duw. Gwariwyd eisoes dros saith mil o bunnau at yr amcan daionus yma. Rhoddir rhai miloedd o lyfrau bob dydd. Ber- nir yn briodol ar hyn o bryd gelu enwau y rhai sydd yn eu derbyn, ond y mae yn ddagenym ddeall fod personau mewn swyddau uchel mewn gwahanol wledydd yn eu cael, ac amryw offeir- iaid yn yr Eglwys Babaidd yn galw i'w hymofyn yr ail wath. Y iiiae-yno hefyd ynyr adran yma fath o gapel i bregethu yr efengyi, fel y gall y gwahanol genhedloedd glywed yn eu hiaith eu hunain, yn yr hon eu ganed, fawrion weithred- oedd Duw.

Y PARCH. WILLIAM JONES, OEK"…