Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

7 articles on this Page

CYFLWYNXAD TYSTEB Y PARCH.…

News
Cite
Share

CYFLWYNXAD TYSTEB Y PARCH. HUGH T, PUGH, MOSTYN. GDBmItODD cyflwyniad y dysteb uchod le yn ysgoldy eang Llandrillo, Edeyrnion, am 2 o'r glocb yr ail ddydd o Orplienaf, piyd y cymerwyd y gadair gan y Parch. H, Ellis, gweinidog y lie Dywedodd y Uadeirydt. na bu cyfarfod fel liwn yn Llandrillo o'r blaen, er's cliwarter caarif, g;llwodcl ar y Parchn. J. Jones, Llangiwc; J. Lewis Corwen; Pi. Thomas, Llamiwchll^ n; E. T! Abergele a Meistri "W. Davies, Bethel; n. P. KoDerts Kiydyclien; D. 0. Davies, Liver- pool ac E. Thomas, Diubycli; i siarad, y rliri a <1reithiasant yn hynod bwrpasol, a buasai yn liaweii genym roi lie iddynt yn Y TYST pe yr au- fOllasicllnvy J l GTllt i'r swyddfa. Yna gab,vyd a:cy Parch. 1\1. J). Jones, Bala i ■udaiilen yr anercbiad canlynol i Mr, Pugh, oddi wrth bwvllgor y dysteb, yn lighyda lluaws o gyf- '^illion a charedigion ereili:— ANWYL A PHAECITEOIG SYR,- Y mae yn llawen genym gael cyfleusdra ar yr achlysur hwn i auilygu ein parch a'n serch tuag atoch, mewn cyiiwyniad o rodd fechan i chwi, fel cycmabyddiaeth o'ch llafur a'ch ffyddlondeb yn ein haadysgu yn egwvddoiion efengyi a theyrnas Iesu yn ystod y blynydoedd y buoch yn gweinidog- aethii yn y cylehoedd hyn. Er fod ysbaid mwy n a cliwarter canrif wedi myned iieibio er pan ymadawsoch oddi wrthym, a bod y vml °eddynt" n ddisgyblion i chwi gan mwyaf wedi vr u'-a llawer 0 bonynt wedi myned i ffordd yr had oes ara11 wedi cyfodi, etto y mae {. laùgvrth'awr a hanasoch yn pa1'hau, clan fen- Clitl-i cl:h',yfolt: dyfu a ffrwytho yn ein plith. arphydig o r ,aaau sydd yn 8ros byd awr hon; ^th weied yr ogvvyddoncm a ddysgasoch iddyn ,iwy, yrhai a gytntia vn beresi beryglU8 vn vdydd- ^au Uyny gan y vhan Iwyaf yn em gwlad-. 0\er. wydd pa rai y ch gwavaawydclid, ac y dywedid pob drygair am danoch—wrtli weled yr egwyddorion hyny meddwn, wedi dwyn eu bipTl yn mron i gyflawn fuddugoliaetli yn ein gwlad, ac yn y siewydd a deimlwn nad yw bell ydydcl pan y gorfydd i senedd :<), Uywodraeth Prydain Fawr, a holl lywodraetbau y byd, eu cyduabod, ac ymostwng i awdurdod eu ■gwirionedd. Ein gweddi 1111 dymuniad yw ar ryngu bodd i lien Mawr yr eghvys eich helaeth fendithio, yn üllhryclnawnddydd eich bywyd, ar fod hwnw yn brydnawn hir a tbawel, a'i ddiwedd yn dangnefedd a llawenydcl tragywyddol. odi i Jlr. Jones gyfeirio yn mhellach at lafur ilr. Pugh, traddodwyd ai'ae^h garedig gan Mr. 1 honias l^avies, Llandrillo, Tiysorydd y Dysteb, vr hwu liefyd a gyflwynodd bwrs i Mr. Pugh ac ynddo tua chan gtni; yna cododd Derfel i adrodd llinellau byrfyfjT ar yr achlysur. Ac wedi cael distawrwydd dywedodd Mr. Pugh ei fod mewn amgylcliiad yr oedd yn anbawdd ganddo siarad, ac yn anbawdd ganddo dewi. Mewn rliyw fath o amgylchiad lleferydd ucliaf teimlad ydoedd distawiivydd. Teimlai ef yn ddwys iawn, ond ni siaradai ond ychydig. Yr oedd rhagov nag ttn a deugain o flynyddoedd wedi myned lieibio er pan ddaeth i'r cymmydogaethau hyny i lafurio. Bu yno am un mlynedd ar ddeg yn cydweithio a'r Parch. Mi- chael Jones, oXanuwclillyn, a hyfrydwch mawr oedd ganddo adgofio na bu yn ystod y blynyddau hyny ddim cymmaint ag un achlysur o annghyd- welediad, nac un gair croes liiyngddynt. Yr oedd rhagor na deg ar bugain o flynyddoedd wedi myned heibio er pan syimnudodd oddiyiio i Fostyn, a mawr oedd y cyfnewicliad mewn byd ac eglwys yn hyny o amser. Deugain mlynedd i heddyw neu yfory y cafodd ei ordeinio yn Llandrillo i gyflawn waith y weinidogaeth, yn ystod yr amser y n yna, am allai ef gofio yn amgen ar y pryd, nad oedd penau teuluoecld Llandrillo a'r plwyf wedi myned i ffordd yr lioll ddaear; yr unig rai allai ef goiio yn fyw oedd Mr. Robert Hughes, Ty'n y groes]; Mr.'Peter Wynn, Lion gynt; a Mrs. Jones, Post office. Nid oedd deuj^tn mlynedd, nieddai, ond adeg fer yn oes y byd, ond yr oedd yn adeg faith yn oes dpi. Y pethau oedd yn cael eu cablu y pryd hwnw, ac yntau yn cael ei gablu o herwydd en taenu, sydd yn awr yn brif bethau yr oes. Dy- wedodd y byddai ganddo ef gryn ivrtliin-vilebiad i fyned yn ol i'r peth oedd y wlad yn gyffredin y pryd hwnw, ond nid oedd ganddo y gwrthwyneb- iad i fyned yn nilaen i'r peth oedd ef y pryd hwnw, a'rpetli ydyw yn bresenol. Sylwodd liefyd fod egwyddofifon da bob amser yn rhyw hir iawn yn gweithioeuffordcl ac yn enill tir, ac na roddai ef yr mi pen pin am unrliyw beth- a gai ei dder- byn gan y byd ar ei ymddangliosiad cyntaf, ac os felly ei derbyn id, fod rhywbeth ynddo yn cyd- fyned a chwaeth ac a llygredigaetli y byd. Gyda In golwg ar y dysteb, dywedai nad oedd yn un fawr mewn cyferbyniad i lawer tysteb, ond yr oedd yn fwy ac yr oedd yn fwy o'r lianer, na dim oedd ef yn ei ddisgwyl. Gwneicl hi i fynu gan mwyaf o symiau bychain, a theimlai ef raclcl iiiaiit o fodd- lonryycld yn hyny. Nid oedd un penadur ac wyth haner coron ond yr un faint, ond ni amlygai rliodd o benadur ond teimlad un person, tra yr oedd rhoddion o wycli o haner coronan yn amlyg- iad o deimlad. YJyth o bersonau. Grallai ddywecl- yd liefyd nad oedd arno angen am dysteb o ran eisiau. Yr oedd Rhagluniaetb. wedi darparu yn diiion am dano yn nyddiau ei henaint, fel yr oedd' ganddo ddigon rhyxigddo ag eisiau bara tra y byddai efe byw, 03 na ddygwyddai rhywbeth rhy- fedd iawnnc os dygwydd-ai y rhywbeth rhyfecld byny, gadawai i'w blant yr un Iiliagluniaeth i ofalu am danynt ac a, gafodd efe ei bun. Der- byniai ef y dysteb fel y bwriadai ei gyfeillion ei k" ii ;),I ciiyflwyno iddo, nid fel eluseni ddymnewn caledi, ond fel prawf o garedignvydd a pharcli. Yr oedd yn lijdiydwch mawr ganddo ei bod yn dyfod i'w law yn berffaith anrhydeddus. Nid oedd dim gwthio 11a llusgo, nac unrliyw foddion isel wedi cael eu liarfer; dim ond ei tliaflu ger bron, a gadael i'r cynyg weitliio ei ffordd. Ni wnaetliai of erioed yr un cais-ni thaflodd erioecl un aw- Iryiii iii lefarodd erioed yr iiii gair ae ni ys- grifenodd erioed yr un linell ar y mater. Y peth cyntaf a welodd ef ar y PWllC oedd llythyr y Dr. Pees yn y Dysgedj/dd. Dywedodd na liu mewn cyfarfod fel hyn erioed o'r blaen, ac nad oes arno ofn myned i'r un eto. Teimlai yn ddiolcligar i'r sawl a gychwynodd y symudiacl, i'r sawl a'i car- iodd yn mlaen mewirgweithred, ac i'r sawl a gyf- ranasant ato; ac er nad oedd can gini yn SWIll i'w ddiystyru, eto gwertlifawrogai deimlad caredig ei gyfeillion tuag ato yn fil m\\ y na'r arian. Wedi i Mr. Pugh eistedd i lawr, dangosodd y gyiuiulleidta y gy^eradwyaetli fWltf brwdfrydig iddo ef sylwadau oedd wedi er. traddodi. Siaradwyd yn mbellrch gtui y Parchn. R. Wil- liams, (Hirfa 1.11011); a W. Rees, D.D.; ac wedi talu y diolchgarwch ari'erol ymwasgarwyd. t', o Yr oedd y wlad mewn hi), ddyledion—i'r Parch. Mr. Pugh o ddigon; Llwyr haeddaw o well rhoddion, Ydyw Pugh na'r dysteb hon. lOAN MACHNO.

dntMghut y ntig. ■i

[No title]

[No title]

CYMANFA MYNWY.

NODI ON CREFYDDOL HWNT AC…

Y PARCH. WILLIAM JONES, OEK"…