Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

6 articles on this Page

.,YR HEN DEILIWR.

,,CYEARFOD YSGOL YN ARFON.

AT OLYGWYii Y TYST CYMREIG.'

PORTHMADOG A'R CYFFINlAU.

News
Cite
Share

PORTHMADOG A'R CYFFINlAU. FONEDDIGION. ;■ Nid y lleiaf pwysig yn dymorol a chrefyddol yw y parthan hyn o Wynedd a byddal. cyhoeddus- rwydd o heiyntion tir a mor o'r cyfeiriad yma, yn ddyddorol i luaws o ddarllenwyr y TYST: Mae rhai o honom wedi sylwi yn fanwl ar ym- rwymiadau y TYST ar ei gychwyniad, a thegweh tu ag at ein hymwelydd siriol a' dewr, yw amlygu ein bwriadau ato yntau. Yr ydym yn bwriadu derbyn y -Ti'ST, a hyny yn g-yson, pa un bynag a fydd efe ar bob aingylchiad yn ateb i'n disgwyliad a'i peidio cyfeillion diwerth yw y neb a daflo newyddiadur o amcan ac egwydd- orion y TYST CYMBEIG heibio, ar ben eh warter, am yr esgus fod gormod o hyn, a bychan o'r llallynddo dichon mai y rhifynfyddyn liai dyddoroli un, fydd at chwaeth un arall; a digon posibl maiyr ysgrif y teimlwn i ddigon o bleser i'w darllen ddengwaith drosodd, fyddai yn ddigon sychlyd gan fy nghyrn- ydog nesaf i'w thaflu heibio ar ei haner oblegid "'Mewn. einioes raae yn aniSdd Werthu i bawb wrth eu bodd." Gan hyny, dymunol fyddai i ni aberthu teimlad per- sonol, os na bydd ryw egwyddor mewn perygl; er mwyn lies yr achos, mewn symudiad o'r, natur yma. Hefyd, yr ydym yn bwriadu talu am dano, yn onest, ac yn brydlon; un o'r pethau mwyaf diflas ar y ddaear, yw y cwynion diderfyn gan gyhoeddwyr yn nghylch olddyledion; a buom yn synn at amyn- edd llawer argraffydd a chyhoeddwr, fod yn peidio arfer cyfraithy wind i godi eu harian fyddai mor gyfiawrn iddynt ag unrhyw arian mewn masnacli. Pa synwyr yw meddwl y gall y bobl sydd yn treulio eu hamser, a'u peirianau, i gyfi awni y wlad a gwyb- odaeth, fyw heb yr hyn sy ddyledus iddynt mwy na masnachwyr ereill gan hyny gofaled holl dderbyn- wyr a dosbarthwyr y TYST, am dalu yn llawn ac yn brydlawn, fel na byddo y gwyn warthus hono yn llychwino ei ddalenau. Creadur rhyfedd fyddai y dyn hwnw na theimlai ryw fath 0 ldycldorçleb mewn papur newydd, bydded y peth y byddo; mae yr holl amrywiaeth sy'n gwneud i fynu ei gynnwysiad yn darawiadol iawn buom yn bwrw golwg gyda difyrwch neillduol ar ddaleii yr Advertisements fel y mae gwrthrychau mor wahanol yn dilyn eu gilydd, acyn tynu ein sylw. Ar clop y ddalen dichon mai Ilyfr hymnau, lieli es- boniad, neu bregethau, a gyhoeddir; yn ymyl.mae dannedd gosod: wecli hyny llong i Awstralia; yna Pills, wedi hyny Cofiant rhyw hen Gristion ffydd- lon; n'r golofri nesaf gwair, neu adladd, ar werth wedi hyny gwr yn ei Nivraig ddyledog, &c.; mae darllen cynifer o bethau mor anhebyg i'w gil- ydd, a hyny yn ymyl eu gilydd wedi bod cystal a dose o physic, i adloni ysbryd y pruddglwyfus lawer gwaith yn debyg i 1111 bachgen ieuanc a adwaenem yn dda, oedd wedi rhoi ei fryd ar fodyn bregethwr yr oedd yn hollol ddiffygiol o acldysg, ac ychydig is. law synwyr eyffredin ond nid oecld dwy farn yn yr ardal am ei dduwioldeb cynghcrwyd ef gan ryw frawd i brynu Dictionary i ddechreu, y byddai hyny yn help mawr iddo: prynodd un am dri swllt a clnyeclieimog, ond cafodd yr hen ffrynd siomedig- aeth ddirfawr wrrh geisio darllen hwnw; nid oedd yn cael synwyr yn y byd yn y fath lyfr, oblegid yr oedd ef yn disgwyi mai pregethau parod oedd Dic- tionary,a dyna y tri a chwecli mwya diwerth a, wariodd yn ei oes; rhywbeth tebyg 0 ran style i'r Dictionary i'r. cyfaill hwirw, yw dalen yr Advertis- ments mewn papur newydcl: er hyny y mne yn fuddiol i'r naill, ac yn elw i'r llall. Nid llai dydd. orol yw ;amrywiaeth ysgrifau newyddiadur; cawn ysgrif dda ar addysg; ac ar ei hoi hanes mochyn wedi pwyso rhyw lawer iawn yn y golofn g-anlvnol cawn benillion todcledig ar ol gweinidog efengyl enwog; a dilynir hwy ag englyn i'r chwanen codwn I u' ein llygaid i fynn cawn yn y golofn nesaf areithiau, ag enwau prit enwogiany clclau dy seneddoL; ac ar en hoi gyfarfod cystadleuol, ae enwau gryn bum' dwsin o blent bach, na wycldai neb ond eu mamau trwy yr holl fyd eu bod wedi eu geni ac eto rhaid cydnabod mai goods fel yna yw nwyddau newyddiadur i fod; rhaid i'r cvhoeddwyr wneud eu hunain yn bob peth i bawb, ac yn y diwedd, gael eu herlid a bod mewn colled hefyd.. mewn colled hefyd.. .Byddwch yn bwyllog, Mr: Golygydd, wrth ffurfio barn am danaf fi fel gohebydd, serch fy mod wedi digw'ydd colli ly nhestyn y tro yma; ryw ragymadr- odd yw yr ysgrif gyntaf hon i hanesion a sylwadau, ,r a phynciau, fydcl yn ddigon i swyno y gwledydd wrth eu darllen, a rhai a elinveli eu disgwyi yn ach- lysurol fel y digwyddont. Un o'r pethau mwyaf diflas yn y parthau hyn er's yn agos i llwyddyn yw, yr oediad colledus o agoriad y Railway pe 11a buasai wedi ei gwneud trwy y wlad, ni buasai neb yn ei clisgwyl, odd fel Ayliaid yr ydym, o'r naill fis i'r Hall, a neb yn gwybod ddim gwell na'u gilydd pa bryd y daw hyny o gwmpas. Mae achos crefydd mor fiodeuog a llwyddianus yn y parthau hyn yn ei holl gysylltiadau, ag mewn un- rhyw fan yn y wlad; y cynnulleidfaoedd yn lliosog, yr eglwysi, dam arwyddion boddhaol 0 wir argy- hoeddiad. Llwyddiant laawr fydtlo ir TYST CYMREIG, a "JJJvlj.J l' ( i""tl' .,i chaffed y dywysogaeth deimlo ei ddylanwad fel y Newyddiadur ag yr oeddym mewn gwir angen am. dano. Yr Eiddoch, (fcc.. c f /)? ft'ir.b r 1(1 r

AT OLYGWYR Y "TYST CYMREIG."

Y PARCH. WILLIAM JONES, OEK"…