Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

.,YR HEN DEILIWR.

,,CYEARFOD YSGOL YN ARFON.

AT OLYGWYii Y TYST CYMREIG.'

News
Cite
Share

AT OLYGWYii Y TYST CYMREIG.' Foiiedcligioia,-)-r oeddwn yn meddwl pe buasai pob papur newydd wedi cymmeryd enw aderyn arno ei hun, a'r enw hwnw yn cyfleu natur y papur, y buasai enwau digon rhyf'edd ar newyddiaduron Cymru. Y mae yna bapur tua Llundain. yn galw ei hun yn Ddallhuan,' onid oes ? Wei, y mae genym ninnau un y buasai yr enw Cigfran' yn briodol iawn iddo. Y mae genym un arall nad allai fab- wysiadu enw gwell nag 'Ystlyni' iddo ei hun. Y mae genym 'Wenol' hefyd, a'i hymweliadau yn siriol weithiau, heb son am liaws o Adat y to.' Ond dyfalii yr oeddwn pa enw a. wnelai y tro i chwi. Y Gog V Na,, Di thai hwnw ddim er ei fod yn fath o dyst o agoshad yr liaf. Y mae yspaid ei hymwel- '1"' H i: ii'j •. iad a ni yn rhy fyr.—' Robyn Goch T na, y mae hwnw yn enw rhy hwnw.—Yr I Eos?' na, yn wir, ymaehwnyn nacan myned i ltivr ryws,ut.-Wel, yr Uchhedydd?' wel,—hwn—y mae hwn yn Thyw- beth; ond, na, yn wir, prin y gwna hwn ychwaith, —Y Dryw ?' na ehaiff yn wir ddim gwisgo yr enw hwnw, beth bynag.—Yr 'Aderyn du?' Du, onide; gwell rhyw enw arall—Y 'Ceiliog bronfraith?' Dyna rywbeth yn dyfod i'r golwg o'r diwedd. Gad- ewch chwi iddo fod yn foddlawn ar ddim ond un enw eto, tra maeyn yr oedyma, nid drwg fyddai. Y',Ceiliog.' Gwnewch 0 yn geiliog o bapur. Y mae yr enw yna yn eithaf awgrymiadol i Dyst.' Pa ham nad ydyw ? Y mae y ceiliog yn tystio fod y dydd yn agoshau y mae yn tystio bob amser i'r gwirionedd y mae yn dvst ac y mae yn dda gan bawb, ond y drwg a'r lleidr glywed ei dystiolaeth. Yn wir, gadewch iddo fod yn Geiliog.' Gadewch iddo ganu yn brydlawn, fel y mae wedi dechreu,— yn hyglyw, nes y clywo yr holl wlad ef,—yn effeith- iol, nes galw pawb allan at eu gwaith. Y mae y wlad yn cysgu yn drwm'etto, cofiweh chwi, heb ond ychydig iawn wecli codi at eu gwaith, ac y mae y dydd )n tori. Bydd yma etholiadaucyffreclinol drwy y gwledydd. Bydcl dadleuon pwysig o flaOn y senedd yn fuan bellach. Bycld yma ymdrech deg i'w gwneud yn erbyn Pabyddiaeth yn, ac allan o'r Eglwys Wladol. Y mae eisiau rhyw geiliog i gana y wlad i fyny at ei gwaith. Llwyddiant i chwi. BRYTHON.

PORTHMADOG A'R CYFFINlAU.

AT OLYGWYR Y "TYST CYMREIG."

Y PARCH. WILLIAM JONES, OEK"…