Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

MARWOLAETH Y PARCH. JOSEPH…

ABERTAWE A'R GYMYDOGAETH.

News
Cite
Share

ABERTAWE A'R GYMYDOGAETH. Caplan 1 r Oweithdy.—Y mae y pwnc hwn wedi tynu cryn sylw yn y dref hon a'r CAvmpas- oedd yn ystod yr AAythnosau diiveddaf. Er rhoddi rhyw ddrychfeddwl am sefyllfa pethau, a'r hyn a gododd y pwnc i sylw, rliaid i mi ddweycl fod holl weinidogion y dref, 0 bob enwad crefyddol, wedi bod yn gwasanaethu mewn pethau crefyddol i'r tylodion ar gylch—pob un yn ei dro—heb dder- b^ai, na gofyn, na disgAvyl tAl; yr eglwysA\yr a'r ymneillduAAyr yr un modd. Ond yn ddiweddar anfonodd yr otfeiriad rybudd i Fwrdd y Gwar- cheidwaid nas gallent roddi eu gwasalUteth yn liAyy,_ ac am^hyny y dylasai yr. Tjiideb gyflogi Caplan i'r Gweithdy. Yr wytlmos cyn y ddiweddaf gAvelais bapurau wedi eu gosod yn y ffenestri ac t, hyd oclirau yr heolydd, yii hysbysu fod Mr. John Glassbrook (un o'r gwarclieidwaid dros blAAyf maAAT ymneil duol Llallyfelach, yr hwn sydd un cynwys rliyAA" AAytli capel am bob eglwys, a rhai o'r capeli yn ddigon maAAT i gynwys CArnnulleidfa tair eglwys,) yn myned i gynyg fod Caplan i gael ei gyflogi. Yn unol a'i fwriad daeth INIr. Glassbrook. a plian gafodd amser cyfaddas rhoddodd ei gynyg- iad ger bron. Dywedodd y buasai yn dda gan- ddo pe buasai yr achos wedi syrthio i well dwy- laAv. Ei resAvm ef dros ddAAyn ei gynygiad yn mlaen oedd fod capel wedi cael ei adeiladu yn nglyn a'r GAveitlidy, a hyny cyn cwhl orplien y Gweithdy ei hun, ac fel y tyhiai ef gyda'r bwi-iad 0 Caj^lan iddo (na, 11a); Avel, nis gAAyddai ef paham yr adeiladwyd yn y fl'urf hono os nad ar gyfer gAveinidog perthynol i Eghvys Loegr, (cliAverthin). Y mae yn amhll i'r offeiriaicl was- anaethu yn y Tyloty, ac AT oedd yn galed i gyn- null cynnifer 0 dylodion yerthynol i'r eglAAys i'r GAveitlidy' heb ddarpar iddynt addysg grefyddol; tybiai ef eu bod mor haeddianol o hyn ac oedd- ynt i gael bAvyd a dillad. Yna aeth" 3-11 mlaen i n ddangos fod y gweinidogion 3Tmneillduol gymaint yn lluosocacli nac eiddo'r eglAAysAvyr. Hyd y gallai efgyfrif, yr oedd 23 o'r blaenaf yll y dref, tra nad oedd ond 2 o'r olaf; a bod un gweinidog 3anneillduol yn, ei ardal ef wedi cael cynyg llawer mwy o dai nag'oedd un o offeiriaid Abertawe yn ei gael. Yr oedd ef gan hyny 3m cynyg— 'Fod Caplan i\v gyflogi am dai heb fod dros .= £ 40 y flwychfyn.' Mr. O. G. Williams a ddywedai nas gallai ef gyduno a hyny, ei fod ef yn rhoddi mwy na hyny i'w was, (chwerthin). M3riiai rhai benderfynu 3- pwnc yn gynataf a gyflogid Caplan, ond eraill a fynent gael 3- Caplan a'i g3rflog i tynu yr un piyd. Cyfuewidiodd "ilfr. Glassbrook ei gvnygiad driiy roddi £ 50 yn lie £ 40, ond ni chafodd neb i eilio ei gynygiad. Yna cododcl Mr. Brock i fynu, a dyAvedai fod ei adnabyddiaeth ef o'r Undeb yn rhoddi iddo gystal cyíie i farnu ar 3* pwnc hwn ac un o'r aelodau, yr oedd efe gan lyny yn cynyg- Fod y GAvarcheidAvaid o'r farn ei fod yn an- fuddiol ac annymunol i nodi Caplan cyflogedig i'r Gweithdy, a'u bod 3-11 sicr pe byddai y General Poor Law Board yn ymwybodol 0 farn a theini- lad cyffredinol yr Undeb mewn cysylltiad a'r mater na byddai iddo gymeradwyo y cyfryw gyn- ygiad, a bod copi o'r penderfyniad hwn i'w anfon i'r General Board. Eiliwyd gan T. Phillips, Ysw., Maer y,.(h-ef. Mr. W" Gilbertson a gArfodai i fynu i gynyg fel ,gwelliaiit,- 'Fod Caplan i gael ei ddewis mewn c dff-Lirf- z;1 iaeth a cliymeradAAyaeth y BAATdd Cyfiredinol.' EiliAvyd gan Mr. O. G. Williams. Siaradodd amryw dros ac yn erbvii yr ap- pwyntiad. Gosodwyd y mater i fynu, pryd y cafwyd dros y cynygiad 18, sef Mri. Pliillips, Brock, Powell, Z. Evans, J. Jones, T. Harry, J. D. Rees, Isaac Jones, Col. Morgan, J. Walters, P. Roger, J. Rees, W. Morgan, J. M. Ellery, Harries, R. Hughes, Daniel, a P. Evans. Z, Y, ii erbyn y cynygiad, a thros y Caplan, 10, sef y Cadeirydd, Mri. G. Nancarrow-, Gilbert- son, O. G. Williams, Parch. E. B. Squire, J. C. Richardson, T. Gasbrook, S. R. Dawe, D. Jones, ac E. F. Daniel. Ni phleidleisiodd Mr. Glassbrook, ac felly gwrthodwyd y Caplan gan fAAyafrif 0 8.-Gohebydd.

LLOFRUDDIAETH FRA WYOHUS,…

tw!Jddion ramgt.c