Skip to main content
Hide Articles List

6 articles on this Page

[No title]

[No title]

News
Cite
Share

LLOSGIAD MELIN GOTWM.-Boreu Iau di- weddaf, torodd allan un o'r tanau mwyaf di- nystriol a fu erioed yn mwrdeisdref Wigan, mewn Hielin gotwm berthynol i Mr. William Brown. Ll vvyr losgwyd hi mewn llai na tLaic awr. Yr oed<| yn.; ^lin lied newydd, yti jTf hdii [y gweithiai oddeutu 3b0. 'Cyffiffr y gollfed £ 6B,000j oiid gwneir y rhan f" af o'r swm mawr hwn i fynu t.iwy yswiriant. TAN E10 YN ST. HELEN'S.—Yr un boreu di- nystriwyd gwerth £ 3000 o eiddo, mewn gwaith glo yn Sutton, ger St. Helen's. Ni chafodd yr un o'r gweithwyr niwed, ond teflir llawer o honynt allan o waith nes adgyfanu pethau. Y mae y cwmni wedi yswirio am swm y g-olled. YNAD SIROL AR FFO.-Y mao W. S. O. Stand- ish, Ysw., o Duxbury Hall, ger Chorley, ar ffo, gan ei fodyn cael ei gyhuddo o saethu at amryw bersonau gyda y bwriad o'u lladd. Ystyrir fod rhyw wendid ar ei synwyrau ar adegau. CAERFYRDDIX.—Mae y dref ar gymmydogaeth 171.y hon wedi cael eu tailu i gryn ddychryn yn ddi- weddar oblegid y damweiniau gaiarus sydd wedi cymeryd lie, un o ba rai a ddygwyddodd yn y gwaith alcam yn y dref, ac a fu yn aclios o farw- olaeth gweithiwr o'r enw John Evans. Yr oedd y trancedig yn nghyd ag eraill yn darpam He i osod olwyn newydd mewn cysylltiad a'r gwaith, ond syrtliiodd darn o ddaear yn ddisymmwtli, a chladdAAyd ef dan y pridd. Pan ddeuwyd o liyd iddo yn mlien haner awr wedi y ddamwain, yr oedd pob arwyddion o fyAAyd wedi ymadael. Boddiad.-Dydd Iau, yr lleg o'r mis hwn, daeth dyn ieuanc 16 oed i'w farwrolaeth trwy foddi yn yr afon Tywi. Ei enw oedd John Gillieland, yr hwn oedd egwyddonvas yn SAAyddfa y Welshman. Aeth ef ac un arall o'r swyddfa i ymdrochi yn yr afon, ond gan nad oedd yr ymadawedig yn nofied- o ydd, ac iddo fyned i bwil dyfnach nag a dybiodd, methodd gyi'haedd y lan, a bu foddi yn union- gyrchol. Yr oedd yn fab ieuanc gobeithiol, 0 ymddygiadau da, ac yn barchus gan bawb o'i gydnabod. Cyngherdd Owain Alaw.—Cynal- iodd y cerddor niedrus, Owain Alaw, gyngherdd anrhydeddus yn yr Ystafelloedd Cyhoeddus yn y dref hon nos 1-nn diweddaf, yn cael ei gynorthwyo gan brif gantorion y dref. Yr oedd yr organydd yn ei hwjdiau goreu, a'i ddarnan cerddorol yn ddetholion o weithiau yr aAvduron medmsaf. Rhoddodd foddlonnvydd cyffredinol i'r gwran- dawyr, ac hyderir i'r achos yr ymdrechid drosto gael ei lesoli yn fawr. MON.—Ystorm, 0 Fellt a Tharanau.—DdA'dd Gwener diAveddaf tarawyrd tair 0 Avartheg 0 eiddo Mr. John Jones, Cors-yr-eira, ger Llanerchymedd, yn gelaneddau meirwon gan fellten. Yr oedd y tair mewn cyfeiriad 0 tua deuddeg Hath oddiwrth eu gilydd, ac oeddynt yn gorwedd neu yn sefvll ar ganol cae, ar ddull triangle, neu dri throed trybedd, fel y dywedir. A dyna oedd yn rhyfedd, eu bod oil wedi eu taro gan yr un fellten. —Ond mae holl weithredoedd DUAV yn rhyfedd ac yn ofnadAAy, ac yn rhoddi ffordd i'r inellt a'r taranau. LLANFAIR-CLYDOGAU, CEREDIGIOX.—CynlialiAvyd arholiad ar blant yr ysgol ddyddiol yn yr ysgoldy ger capel yr Annibynwyr ar yr wythfed o'r mis hwn. CynorthAyyAAyd yn yr arholiad gan y Parch. T. Thomas, gweinidog y lie; Mr. Lloyd, yr ysgol- feistr; a Mr. D. Worthington, o Goleg Caer- fyrddin. Pasiodd y plant eu harholiad yn dda, ac y mae Mr. Lloyd yn deilwng o barcli am ei lafur gyda hwy. Ar ol yr arholiad aeth y plant i'r capel i fwynhau gwledd dda 0 de. Y mae y cyfeillesau canlynol yn liaeddu clod am baiotoi y wledd:-Afrs. Morgans, Parkneuadd; Mrs. Evans, y Shop; Mrs. Davies, Llanfair fawr; Mr. Wal- ters, Teifi Cottage; Mrs. Williams, Pentrelan; Miss Davies, Llanfair; a Miss Richards, Penlan: a Mr. W. Abel, Silver Mines. TreuliAAyd pryd- nawn dedwydd. LlAAyrddiant mawr i egwyddori y plant. Mae Mr. W. C. Leng, golygydd y Sheffield Telegraph,wedi derbyn amryw 0 lythyrau bygyth- ,,y iol 0 herwydd y rhan y mae yn gymeryd yn ei bapyr er dynoethi Undebau y GweitliAAyr. Mae yn rlioi rhybudd i bawb yperthyn iddynt ei fod yn u eysgu bob nos a llaAv-ddryll dan ei obenydd. t, Dywed y Manchester Examiner y bydd ym- chAviliad manwl i Aveitlirediadau Undebau y Gweithwyr yn cymeryd lie yn fuan yn Man- chester, Stockport, a'r lleoedd cylchynol. Bu farw Mr. Sclioleifeld, A. S. (h-os Birii-iingliam, yn bur ddisymwtli. Bu yn cynrychioli bwrdeis- dref Birmingham er 1847, ac yr oedd yn uchel ei barch gan bob dosbarth o'r etholwyr. Nid oedd ond prin wedi cyrhaedd ond 60 oed.

MARWOLAETH Y PARCH. JOSEPH…

ABERTAWE A'R GYMYDOGAETH.

LLOFRUDDIAETH FRA WYOHUS,…

tw!Jddion ramgt.c