Skip to main content
Hide Articles List

9 articles on this Page

TELE RATI AM HYSBYSIADAU.

HELBULON GOLYGWYR.

METHIANT RHEILFFYRDD.

"> • •• C CYKROL 0 BREGKT1IAU.;'

." CYMANFA BEDAIR-SIROL DEHEUDIR…

News
Cite
Share

CYMANFA BEDAIR-SIROL DEHEUDIR •; n, CYMRU. }A <. CYNALIWYD Cymanfa Siroedd Morganwg, Mynwy, Brycheiniog, a Maesyfeci eleni yn Bethania, Cwmavon, ar y dyddiau Mercher a lau, Gorph. y lOfed a'r lleg. Am 11 o'r gloch dydd Mercher, cynaliwyd cynnadledd, pryd yr oedd nifer luosog o weinidogion, myfyrwyr, pregethwyr cynorthwy- ol, a diaconiaid yn bresenol. Wedi neillduo y Parch. T. Rees, D.D., Abertawe, yn Gadeirydd, a'r Parch. J. Roberts, Castellnedd, yn Ysgrifenydd, gweddiodd y Parch. H. Evans, Pembre, am wen. au yr Arglwydd ar y gymanfa. Cafwyd ychydig o ymddiddan pwrpasol a theimladwy ar seyllfa. crefydd yn yr eglwysi o fewn cylch y gymanfa ar yr adeg bresenol. Cwynid fod diffyg archwaeth at ranau mwyaf ysprydol gwaith yr Arglwydd i'w weIeel yn bur gyffredin fod y cynntiUiadau yn y cyfarfodydd gweddio a'r cyfeillachau eg- lwysig yn amlyn fychain iawn. Ond ar y llaW arall canmolid gweitligarwch yr Ysgolion Sab- bathol, y rhai ydynt yn lluosog a llafurus iawn mewn amrywiol fanau. Dygwyd hefyd dystiol- aeth galonog am haelioni yr eglwysi at amgylch- iadau arianol yr aclios yn ein plith. Yna penderfynwyd:—■ I.-Ar gais cynes a charedig eglwys Rehoboth, Brynmawr, fod y Gymanfa Bedair-Sirol am 1868 i fod yno. Wedi gwrando ar anercliiad dyddorol, difrifol, gwresog, a llawn o dan, gan y Parch. J. Row- lands, Henley-on-Thames, y dirprwywr droS Gymdeithas Genhadol Llundain; penderfyn- wycl 2.—Fod y gynadledd hon ar ol gwrando anerch- iad grymus ac effeithiol y Parch. J. Rowlands, Hen- ley-on-Thames, o berthynas i hawliau a theilyngdod, yn nghyd a aefy IIfa bresenol Cymdeithas Genhadol Llundain, yn dymuno cyflwyno iddo ein diolchgar- weh gwresocaf am ei ymweliad, ac hefyd gymera- dwyo i sylw caredig a haelionus yr eglwysi y Gym- deithas werthfawr ac anrhydeddus hon, gan ett hanog yn y modd taeraf a difrifolaf i wneyd eu rhan mewn cyfranu ati, er ei chynorthwyo i efengyleiddio y byd. Yn nesaf galwyd ar T. Williams, Ysw., Mer- thyr, i anerch y gynadledd ar ran Tiysorfa ft Hen Weinidogion, yr hyn a wnaeth mewn araetb gynhyrfus a bywiog; a phenderiynwyd:— 0 3.-Fod y gynadledd hon yn teimlo rhwymedid, aeth arbenig i T. Wiliams, Ysw., Gotire; a D. Williams, Ysw., Hirwaun; am eu hymdrech hunaill ymwadol a'u hymweliadau a'n hamrywiol Gymal" faoedd yr haf hwn, o blaid Trysorfa y GweinidogioP, Hen a Methedig ac yn unfrydol yn ymrwymo osod yr achos teilwng hwn o flaen ein heghvysi a'P cynnulleidfaoedd, a gyru y cyfraniadau at y Drf sorfa yn ddioed i law T. Williams, Ysw., Goitre Merthyr Tydvil, fel Trysorydd y Dywysogaeth. Yn nesaf cafwyd anerchiad doddedig gan Parch. L. Evans, Newport, ar ran Trysorfa t Gweddwon; a phenderfynwyd:— 4.-Fod y gynadledd hon yn dymuno yn garedtf ar yr eglwysi yn holl gylch y Gymanfa i wneud e' goreu er cynorthwyo Cymdeithas y Gweddwon, f5. obeithio y bydd i bawb wneud rhywbeth ar unwalØ ac yn ddioed at y Drysorfa ddaionus hon, ac anfof yr arian i'r Agent, y Parch. L.Evans, Newport, MoP Yn nesaf galwodd Mr. Jones, Penybont, syll at afiechyd y Parch. W. Griffiths, Llanharan; i yr hwn sydd wedi dioddef cystudd maith thrwm, ac sydd yn awr yn ol pob tebyg yn a-10: liau i afon angeu. Penderfynwyd:— 5.—Fod y nodyn canlynol i gael ei anfon i Griffiths, wedi ei arwyddo gan y Cadeirydd droS gynadledd :—' Ein bod fel cynadledd yn teimlo dra gofidus wrth glywed am gystudd maith a thf'1' ein hanwyl frawd, y Parch. W. Griffiths, Llanharl: ac yn taer ddymuno ar iddo gael mwynhau eysilf cynhaliol crefydd Crist yn yr helaethrwydd invl hyd y diwedd.' Dybenwyd y gynadledd drwy weddi gan Evans, Maendy. Am 2 o'r gloch, dechreuwyd y moddion!( hoeddus drwy weddi gan Mr. Job Miles, 1V!J1 iwr o Goleg Aberlionddu; a phregethocW Parclui. W. Morris, Llanelli, Brycheiniog! Davies, Swindon; a H. Evans, Pembre. Am 7, pregethwyd yn holl gapelau y lie o bach i fyny i'r Efail-fach. Yn Bethania ar f amser, dechreuodd y Parch. Jones, Maeste? phregetliodd y Parclm. T. Llewelyn, Moiu1! Ash; E. Jones, Rehoboth; a W. Williams, >' wann. Dydd Iau, am 7 yn y boreu, declu-euodcl W. Price, Milford, a phregetliodd y Parcli Davies, Zoar, Aberdare; a H. Morgans, I Nedd. 0 Am 10, dechreuodd y Parch. E. G. Jones, orltey, a phregetliodd y Parch. J. Step!1 Brychgoed; E. Hughes, Penmain; a D. 1)9-1 n New Inn. Am 2, decln-euodd Mr. E. Jones, o Goleg 1 fyrddin, a phregetliodd y Parchn. R. Htl, Cendl; J. Rowlands, Henley -ou- ThameS. Saesoneg; a Dr. Rees, Abertawe. j Am 6, declireuodd y Parch. J. Jones,! newydd, a pliregethodd y Parchn. J. Jones, giwc; B.Williams, Canaan, yn Saesoneg; Price, Aberdar. Cafwyd cymanfa hynod o lewyrchus o'r del) i'r diwedd. Teimlem lawenydd yn ein j wrth weled y fath sylw a pharch yn eg ddangos i'r eiengyl gan wreng a boneddig-^ oedd y gweithiau mawrion sydd yn y lIe I sefyll yn lioilol ar ddiwrnod olaf y gymanf^h, gailai y gweithwyr gael naantais.'i wra^ 'Newyddion da o lawenydd niawi- Dan% pob enwad garedigrwydcl mawr wrth roes!1^ Ifli dieithriaid, ac 81; fod (ynfer :wediffod Ile liid tiedd yno liaher: 4ig6k'i f^ned i'r oedd wedi eu parotoi. Yr oedd trefiiiadg" Thomas, y gweinidog, mor berlfaitli fel na H lodd neb yr angliyileustra lleiaf, er fod V'l,) nifer wedi dyfod yn nghyd. Bendith yr Aiw a'i dilyno.—J. ROBKKTS, Maesyrhaf.

Advertising

JTIN TELE RATI A'N DOSBARTHWYR.

AT EIN GOHEBWYR.

I. t ythuø . -.J