Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

::a -r:- N ewydd ei Gyhoeddi. "ABERTEMOLIANT," QEF CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU o waitli gwahanol Awduron hen a diwedd- ar, at wasanaeth addoliad cyhoeddus. Dan olygiaeth y Parch. William Rees, Diver pool. Yn rhwym mewn limp roan, gilt edges, pris J 2s. 6c. Cyfarwydder. pob archebion at E. REES, 5, Great George Place, Liverpool. [1-] "EMMANUEL." Cyf. II, piis 5s., i'w gael gan yr awdwr, y Parch. W. Rees, 80, Elizabeth Street, Liverpool. Hefyd, Cyf. I, pris 4s. ■ [1- ] r IMPORTANT NOTICE! ir! GREAT REDUCTION IN COTTON GOODS. .f f ,( f DAVIES BROTHERS, 65; G R E AT GEORGE STREET, LIVERPOOL. D. B. wish most respectfully to inform their friends and the Public in general, that they have just returned from VåriOllS märkets with 4 large and-cKoicet 'StOck^ con- sisting of the latest novelties of the most useful fabrics, and as these goods have been carefully selected by them personally, they feel confident in recommending the same to their customers. GENERAL DRAPERY. These Goods have been bought since the recent re- duction, and are of the first-class manufacture. Prints 4|d., 5|d., 6|d., and 7|d. ditto. Brilliants and French Pattern Cambrics 81d. Per yard, all Fast Colours. Grey and White Calico from. !d. per yard. Horrockses' Long Cloths at Maker's List prices. All kinds of Linens, Counterpanes, Quilts, Table Cloths, and Muslin- Curtains, very cheap. SHAWLS AND MANTLES. .Special attention is paid to this Department, and in it will be found some of the choicest goods in TRV, PEPLUM" and other fashionable shapes, and very -elegantly Trimmed. Blk Cloth Jackets,, full size, from 3s. lid.; Silk ditto, from 9s. lid. Grenadine Mantles, Blk Lace Shawls, Paisley Longs; and Re- versible Squares of the newest designs. DRESS DEPARTMENT. This Department is constantly replenished with the newest goods in the Markets. Plain Granettes, New Stripes, Printed Muslins, Blk Grenadine, Elk Silks of the best makes from Is. llfid. per yard, beautiful soft finish, and can be highly recommended for wear. HOSIERY AND GLOVES. This Department is now completed with every de- scription of Hosiery and Gloves. Ladies' Kid, Is. Old- Is. 4d., Is. 9d., Is. lid.; best quality 3s. 3d., every pair warranted. Ladies' and Gentlemen's Umbrellas from 2s. 6d. Sunshades and Parasols of every kind. HABERDASHERY AND TRIMMINGS. A SPLENDID assoitment of Drop Trimmings, Bugle Fringes, Gimps, Beaded Braids, Buttons ot all sorts, Mantle Sets, &c. An excellent lot of Crinolines and Stays, Ribbons, Laces, Ladies' Sets, Lace Collars, Fancy Ties, &c. Now on view at R DAVIES BROTHERS. •65, GREAT GEORGE STREET, LIVERPOOL. [1-3 NEWYDD EIQYHOEDDI, Pris 13s. 6ch. yn Ehanau, Y DEONGLYDD BERNIADOL, SEP EGLURHAD MANWL AR EIRIATJ, BRAWDDEGAU, AO ATHRAWIAETHAU DWYFOL Y TESTAMENT NEWYDD, Wedi ei gasglu o WEITHIAU oddeutu 250 o BRIF FEIRNIAID Y BYD, er gwasanaetl TEULUOEDD a'r YSGOLION SABBOTHOL. GAN Y PARCH. JOHN JONES, (IDRISYN,) Ficer Llandysilio, Ceredigion, Golygydd a Chasglydd yr "Esboniad Berniadol." Cyflwynedig drwy ganiatad, i'r Dysgedig a'r Gwir Barchedig DR. THIRLWALL, Arglwydd Esgob Ty-ddewi. Aberystwyth Argraffedig a Ohyhoeddedig gan PHILIP WILLIAMS; gan yr hwn y gellir cael hefyd Y DEoNGLYDD AR YE HEN DESTAMENT, yn Rhanau, Pris 42s. 6ch. 1—lc Gwnewch brawf arno unwaith,a chwi a'i defnyddiwch yn wastad! BR I S TO LP A eKE T TEA. DIM OND FINE, 2s. 2g. Y PWYS. c I 1 1 ( 9 4 :? I F, t DAU FATH. CHOIGE IMPORTED 4s. Y PWYS. Mewn Sypynau 2 wns, chwarteri, haner pwysi, a phwysi. BYDD yr Arwydd MasnachoT uchod yn ddigon o warantiad am De o ansawdd da. Y mae i'r ddau fath gryf- der neillduol, heb ynddo ddim annymunol, ao arogl naturiol rhagorol heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis g ellir cael Te gwell mewn un modd, nac am unrhyw bris, na'r tin a werthir am 4s. y pwys. Gwerthir ef gan oruchwylwyr yn mhob tref. Cyfanwertliwr J. BRYANT, Bedeliff Street, Bristol. ÜIPORTANXANNOUNCEJlIENT OF SPECIAL PURCHASES THOMAS BROTHERS, 390, 400, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. ¡ Wish respectfully to inform their numerous friends and the public, that they have succeded in securing several Important purchases from the Manufacturers, at a large discount from the original cost price, Lot 1. Bought from Messrs. H. Knox, & Co., Cheapside, London, at a discount of 35 J per cent,, off cost. 365 Ladies Black Cloth Jackets, very handsomely trimmed at 2s. Ild., to 9s. 6d., 184 Do., Black i Glace & Gro Grain Silk Jackets, at 6s. lid., to 21s., most handsomely trimmed. gO Paisly printed Cashmere Shawls, 4s. lls., 5s. 6d., 75 Black Lace Shawls, 3s. lid., 4s. lid., Os. Od., 10s. 6d., of the newest design. Newest designs in Paisley Scarf and reversable Shawls, 14s., to 8 Gineas. Lot 2. Bought at a discount of 181 per cent from cost price. 340 Peices of Hoyles' new prints, 4d., 5 £ d., & Gkl., per yard. 130 Peices of good White Shirting Calicoes 3d., 44d., 5j-d., & 6d., per yard. 93 Peices of Irish Holland 4d., 51d., Old., 71d., per yard. Hundreds of Alhambra Quilts & Bolton Sheets, from Is, lid., to 6s., Cd., 24 Pieces of Sheeting Calicoes, 2 yards wide, 8d., worth Is., Lot 3. X145. 6s. 9d., worth of Fancy Dress Materi- als, bought at a discount of 48 per cent off cost price, and are now selling at 3s. lid., to 1:2s. 6d., per dress, or nearly half the original price, 26 Pieces of all Wool Lamas in all shades at 10kd., worth Is. 6d., per yard. Lot 4. 75 doz. of Leghorn & Straw Hats & Bon- nets, at a discount of 36! per cent off cost, to which we will call particular attention as they are all new and in good condition, and will be found the cheap- est lot of goods ever offered in Liverpool. Lot 5. 46 Pieces of Black Silk in Glace, Gro Grain, Drap de France, Ducape, Drape de Lyons, <frc. from Is. lid., to 7s. 9d., per yard, worth from 2s. 6d.,Âo 15s. 6d., patterns sent on application free of charge to any part of the town or country. Also all the other departments are profucely sup- plied with new goods, desparately cheap.— THOMAS BROTHERS. WHOLESALE & RETAIL DRAPERS, 396, & 400, SCOTLAND ROAD, V LIVERPOOL. MEDDYGINIAETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogaethau gwaethaf o ddyoddefiadau dynol, eto cynifer a gystudslir yn y wedd hon heb wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gymeryd .ychydig flychau o'r Peleni hyn, yn ol y cy far wy ddi a tlau a roddir yu y Ilyfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.-Yn fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddolur- iau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad dynol drwy eu cy- meryd. CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYF- NEWIDIAD BYWYD. Mae hwn y cyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mae yn diRystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwch tew yn gasglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, ar bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn am- serol ac effeithiol. Y feddyginiaeth ftvyaf sicr at yr ar- wyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfog- edig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y te^brawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drael-iefn, gyf- lawn iechyd. Mae y Peleni hyn yn gyfartal effeithiol yn holl achwyniadau begywaidd, ac ataliadsai ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoedd a '.ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain a,c i bob peth o'u hamgylch, heb wybod beth rydd rydd- had i'w dyoddGiiadau. I'r cyfryw mae Peleni Holloway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddefnyddiad cyson o'r Peleni anmhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, darostyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd y feddyniaeth nerthol hon, daw cyfansoddiad nwamal yr yiiieiiyd-d yn dawel, a'1' dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ei ieuenctyd. Peleni Holloway ydynty feddyginiaeth oreua adnabyddir at v doluriau canlvnol: Cryd Croendoriad Darfodedig aeth Dolur pen yr Afu Gyddfaa poenus Gwendidau oddiwrth bo b achos Caethder Ymysgaroedd Dyfrghvyf Anhwylderau Menywod Enyniadau Clwy'r Ataliaddwfr Y Gareg a'r Ga,reg Anhwylderau Y Gcri" Rhwymiad yr Y mysgaroedd rrwymynau o bob math Clwyf melyn Marchogion Clwy'r brenhin Ail arwyddion Cornwydydd Diffyg treuliad Dolur Colig Dolur rhydd Llewygon Troedwst Llynwst Y Gymalwst Gwendid Y Ddanodd Dirgel-gwd &c. Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, (near Temple Bar,) London, ac 80, Maidpn-st., New York. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisiau caiilyiiol :-Is. i"c., 2s. 6c., 4s. 6c., lis., 228" a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai mwyaf. D.S.—Mae cyfarwyddiadau i hyfforddiycystadleuwyr yn mhob dolnr vn gysvlltiedia: a, phob blwch. WANTED an APPRENTICE to the PRINTING Business. Also a Turnover. Apply to J. Morris, 21, Chapel Walks, Liverpool. ;r BARGAIN DDA! A R G 0 E D (Sprews) yn Abergolau gee Brechfa, bob dydd Mawrth. Am hysbysiad pellach ymof yner a -Mr. John Jones, Agent to CROSS BROTHERS, at Gvrernogle, neu i'r Swyddfa yn Llandilo. "4] L B w 1 8 0 R CLOTHIER AND OUTFITTER, 37, SCOTLAND ROAD,. It LIVERPOOL. L. M. is largely supplied with the most Fashionable Materials for the present Season, in Fancy Coatings, Trowserings, Vestings, &c., Yorkshire and West of England Black Broads and Doeskins. 37, SCOTLAND ROAD. [1-6 WILLIAM MORGAN & (JO., (Late Ingham and Morgan), I- 131, 135, 137, 139, & 141, SCOTLAND BOAR LIVERPOOL, Beg to draw special attention to their large Stock of CARPETS AND IRON BEDSTEADS, BLANKETS, SBEETINGS,) ■■' J and other HOUSEHOLD DRAPERY, IBLACK & COLOURED SIL&G^I FRENCH MERINOS, SUMMER WINCEYS, &c., SKIRTINGS, POPLINES, PRINTED MUSLINS, &c., SHAWLS AND MANTLES, MILLINERY AND STRAW BONNETS, LEGHORN HATS, &c., STAYS, CORSETS, & CRINOLINES, LADIES' AND CHILDREN'S UNDERCLOTHING, WHITE AND GREY CALICOS, PRINTS, FLANNELS, &c., NEW GOODS IN RIBBONS, LACE, FLOWERS, PARASOLS, DRESS "¥'f.N iJ J:< TRIMMINGS, &c. r, LADIES' HOSIERY GLOVES, GENTLEMEN'S OUTFITTING of every description. T^TILLIAM JJORGAJS AND CO., V31, 135, 137, 139, 141, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL.