Welsh Newspapers

Search 15 million Welsh newspaper articles

Hide Articles List

1 article on this Page

Advertising

Advertising
Cite
Share

Newydd ei Gyhoeddi. "ABERTH MOLIANT," gEF CASGLIAD 0 SALMAU A HYMNAU o waith gwahanol Awduron hen a diwedd- ar, at wasanaeth addoliad cyhoeddus. Yn rhwym mewn limp roan, gilt edges, pris 2s. 6c. Oyfarwydder pob archebion at E. REES, 5, 'Great George Place, Liverpool. [1-] IMPORTANT NOTICE! GREAT REDUCTION IN COTTON GOODS. DAVIES BROTHERS, «5, GREAT GEORGE STREET, LIVERPOOL. D. B. wish most respectfully to inform their friends and the Public in general, that they have just returned from various markets with a large and choice Stock, con- sisting of the latest novelties of the most useful fabrics, and as these goods have been carefully selected by them personally, they feel confident in recommending the same to their customers. GENERAL DRAPERY, These Goods have been bought since the recent re- duction, and are of the first-class manufacture. Prints 41d., 51d., 6-1d., and 7id. ditto. Brilliants 2 and French Pattern Cambrics Sid. per yard, all Fast Colours. Grey and White Calico from 2d. per yard. Ilorrockseie Long Cloths at Maker's List prices. All kinds of Linens, Counterpanes, Quilts, Table Cloths, and Muslin Curtains, very cheap. SHAWLS AND MANTLES. Special attention is paid to this Department, and in it will be found some of the choicest goods in THE PEPLUM" and other fashionable shapes, and very elegantly Trimmed. Blk Cloth Jackets, full size, from 3s. lid.; Silk ditto, from 9s. lid. Grenadine Mantles, Blk Lace Shawls, Paisley Longs, and Re. versible Squares of the newest designs. DRESS DEPARTMENT. This Department is constantly replenished with the newest goods in the Markets. Plain Granettes, New Stripes, Printed Muslins, Blk Grenadine, BIk Silks of the best makes from Is. Hid. per yard, beautiful soft finish, and can be highly recommended for wear. HOSIERY AND GLOVES. This Department is now completed with every de- ? of HosIery and Gloves. Ladies' Kid, Is. OM.. Is. 4<1., Is. 9d., Is. Ild.; best quality 3s. 3d., every pair warranted. Ladies' and Gentlemen's Umbrellas from 2,3. 6d. Sunshades and Parasols of every kind. HABERDASHERY AND TRIMMINGS. A S?^N5I.:D assortment of Drop Trimmings, of all sorts! SntleSetiX' Butt°n8 An excellent lot of Crinolines and Stays, Ribbons, Laces, Ladies Sets, Lace Collars, Fancy Ties, &c. Now on view at DAVIES BROTHERS, 5 9 GREAT GEORGE STREET, LIVERPOOL. [i-] NEW YDD EI GYHOEDDI, Pris 138. 6ch. yn lihanau, Y DEONGLYDD BERNIADOL, SEF EGLURHAD MANWL AR EIRIAU, BRAWDDEGAU, AC ATHRAWIAETHAU DWYFOL Y TESTAMENT IEWTDD, Wedi ei gasglu o WEITHIAU oddeutu 250 o BRIF FEIRNIAID Y BYD, er gwasanaeth TEULUOEDD a'r YSGOLION SABBOTHOL. GAN Y PARCH. JOHN JONES, (IDRISYN,) Ficer Llandysilio, Ceredigion, Golygydd a Chasglydd yr "Esboniad Berniadol." Cyflwvnedig drwy ganiatad, i'r Dysgedig a'r Gwir Barchedig DR. THIRLWALL, Arglwydd Esgob Ty-ddewi. Aberystwyth Argraffedig a Chyhoeddedig gan PHILIP WILLIAMS gan yr hwn y gellir cael hefyd Y DEuNGLYDD AR YR HEN DESTAMENT, yn Rhanau, Pris 42s. 6ch. 1-13 Gwneicch brairf ar-iio unwaith,a ckwi a'i defnyddiwch yn wastad! BRISTOL PACKET TEA. DIM OND FINE, 2s. 2g. Y PWYS. a i i b I DAU FATH. CHOICE IMPORTED 4s. Y PWYS. Mewn Sypynau 2 wns, chwarteri, haner pwysi, a phivysi. BYDD yr Arwydd Masnachol uchod yn ddigon o warantiad am De o- a.nsawdd da. Y mae i'r ddau fath gryf- der neillduol, heb ynddo ddim annymunol, ac arogl naturiol rhagorol heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis g ellir cael Te gwell mewn un modd, nac am unrhyw bris, na'r un a werthir am 4s. y pwys. Gwerthir ef gan oruchwylwyr yn mhob tref. Cytanwer thw J. BRYANT, Redeliff Street, Bristol. IMPORTANT ANNOUNCEMENT OF SPECIAL PURCHASES THOMAS BROTHERS, 396, & 400, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. Wish respectfully to inform their numerous friends and the public, that they have succeded in securing several Important purchases from the Manufacturers, at a large discount from the original cost price, Lot 1. Bought from Messrs. H. Knox, & Co., Cheapside, London, at a discount of 35 J per cent, off cost. 365 Ladies Black Cloth Jackets, very handsomely trimmed at 2s. lid., to 9s. 6d., 184 Do., Black ^Glace & Gro Grain Silk Jackets, at 6s. lid., to 21s., most handsomely trimmed. 96 Paisly printed Cashmere Shawls, 4s. lls., 5s. 6d., 75 Black Lace Shawls, 3s. lid., 4s. lid., Cs. 6d., 10s. 6d., of the newest design. Newest designs in Paisley Scarf and reversable Shawls, 14s., to 8 Gineas. Lot 2. Bought at a discount of 18 J per cent from cost price. 340 Peices of Hoyles' new prints, 4 £ d., 5 Jd., & GJd., per yard. 130 Peices of good White Shirting Calicoes 3 jd., 4id., 5 £ d., & 61d., per yard. 93 Peices of Irish Holland 41d., 5,d., 6 £ d., 71d., per yard. Hundreds of Alhambra Quilts & Bolton Sheets, from Is, lid., to 6s., 6d., 24 Pieces of Sheeting Calicoes, 2 yards wide, 8.1d., worth Is;, Lot 3. £145. 6s. 9d., worth of Fancy Dress Materi- als, bought at a discount of 48 per cent off cost price, and are now selling at 3s. lid., to 12s. 6d., per dress, or nearly half the original price, 26 Pieces of all Wool Lamas in all shades at 10 Jd., worth Is. 6d., per yard. Lot 4. 75 doz. of Leghorn & Straw Hats & Bon- nets, at a discount of 36 per Jcent off cost, to which we will call particular attention as they are all new and in good condition, and will be found the cheap- est lot of goods ever offered in Liverpool. Lot 5. 46 Pieces of Black Silk in Glace, Grc Grain, Drap de France, Ducape, Drape de Lyons, &c., from Is. lid., to 7s. 9d., per yard, worth from 2s. 6d., to 15s. 6d., patterns sent on application free of charge to any part of the town or country. Also all the other departments are profucely sup- plied with new goods, desparately cheap.— THOMAS BROTHERS. WHOLESALE & RETAIL DRAPERS, 390, & 400, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. MEDDYGIN1AETH RYFEDDOL DRWY BELENI HOLLOWAY: ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fynych arweinianti'r rhywiogaethau gwaethaf o ddyoddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb wybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu cyrhaedd. Dylai y cyfryw gymeryd ychydig flychau or Peleni hyn, yn ol y cyfarwyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u hachwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir trechu y rhan fwyaf o ddolur- iau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad dynol drwy eu cy- meryd. CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYF- NEWIDIAD BYWYD. Mae hwn y cyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mae yn dinystrio miloedd. Mae yr holl wlybyrwchtew yn gasglu yn nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd ei hun, os na rwystrir hwynt yn am- serol ac effeithiol. Y feddyginiaeth fwyaf sicr at yr ar- wyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfog- edig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyf- lawn iechyd. Mae y Peleni hyn yn gyfartal effeithiol yn holl achwyniadau begywaidd, ac ataliadau ar doriad gwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer- o filoedd a^ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ac i bob peth o'u hamgylch, heb wybod beth rydd rydd- had i'w dyoddefiadau. I'r cyfryw mae Peleni Holloway wedi profi yn fendith mewn achosion dirifedi. Drwy ddefnyddiad cyson o'r Peleni anmhrisiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, darostyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedd y feddyniaeth nerthol hon, daw cyfansoddiad nwamal yr ymenydd yn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechyd, fel yn nyddiau ei ieuenctyd. Peleni Hollowcy ydynty feddyginiaeth oreua adnabyddir at y doluriau canlynol: Cryd Caethder Y Geri Dolur Croendoriad YmysgaroeddRhwymiad yr Colig Darfodedig Dyfrglwyf Ymysgaroedd Dolur rhydd aeth Anhwylderau Twymynau o Ll-ewygon Dolur pen Menywod bob math Troedwst yr Afu Enyniadau Clwyf melyn Llynwst Gyddfau Clwy'r Marchogion Y Gymalwst poenus Ataliad dwfr Clwy'r brenhin Gwendid Gwendidau Y Gareg a'r Ail arwyddion Y Ddanodd oddiwrth Gareg Cornwydydd Dirgel-gwd bob achos Anhwylderau Diffyg treuliad &c. Gwerthir yn sefydliad y Professor Holloway, 246, Strand, (near Temple Bar,) London, ac80, Maiden-st., ^NewYork. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr 'meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiedig, am y prisial-L caiilynol:-Is. l"c.3 2s. 6c., 4s. 6c. lis., 22s,, a 33s. y blwch. Mae cryn arbed trwy gymeryd y rhai mwyaf. D. S .■—Mae cyfarwyddiadau i hyfforddi y cystadleuwyr yn mhob dolur vn gysylltiedig a phob blwch. WANTED an APPRENTICE to the PRINTING W Business. Also a Turnover. Apply to J. Morris, I 21, Chapel Walks, Liverpool. EMMANUEL." Cyf. II, pris 5s., i'w gael gan yr awdwr, y Parch. W. Rees, 80, Elizabeth Street, Liverpool. Hefyd, Cyf. I, pris 4s. [1- ] TO PARENTS AND GUARDIANS. WANTED A RESPECTABLE YOUTH AS VV AN APPRENTICE TO THE DRAPERY TRADE.-Apply at W. & T. DAVIES, 15 & 17, Berry Street, Liverpool. [1-1 L E W I S MORRIS, CLOTHIER AND OUTFITTER, 37, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. L. M. is largely supplied with the most Fashionable Materials for the present Season, in Fancy Coatings, Trowserings, Vestings, &c., Yorkshire and West of England Black Broads and Doeskins. 37, SCOTLAND ROAD. [1-6 ILL I AM MORGAN & CO., (Late Ingham and Morgan), 131, 135, 137, 139, & 141, SCOTLAND ROAB. LIVERPOOL, Beg to draw special attention to their large Stock of CARPETS AND IRON BEDSTEADS, BLANKETS, SHEETINGS, and other HOUSEHOLD DRAPERY, BLACK & COLOURED SILKS, FRENCH MERINOS, SUMMER WINCEYS, &c., SKIRTINGS, POPLINES, PRINTED MUSLINS, &c., SHAWLS AND MANTLES, MILLINERY AND STRAW BONNETS, LEGHORN HATS, &c., STAYS, CORSETS, & CRINOLINES, LADIES' AND CHILDREN'S UNDERCLOTHING, WHITE AND GREY CALICOS, PRINTS, FLANNELS, &c., NEW GOODS IN RIBBONS, LACE, FLOWERS, PARASOLS, DRESS TRIMMINGS, &c. LADIES' HOSIERY GLOVES, GENTLEMEN'S OUTFITTING of every description. WILLIAM MORGAN AND CO., *31, 135, 137, 139. 141, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL.