Skip to main content
Hide Articles List

10 articles on this Page

FISHGUARD FINANCES.

Advertising

Reportorial Reminiscences.

PEMBROKESHIRE FIELD TRIALS.

HAVERFORDWEST EISTEDDFOD.

DAEARGRYN MESSINA.

HARMONY, PENCAER.

Detailed Lists, Results and Guides
Cite
Share

HARMONY, PENCAER. Y Gymdeithas Ddiwylliadol a'r Gymrodfa.— Y mae cyfres rhagorol o gyfarfodydd wedi eu cynal yn ystod y tymor hwn, a ffyddlondeb di- dor wedi cael ei arddangos. Rhifa yr aelodau 73, ac y mae cyfartaledd mynychiad y cyfarfod- ydd yn 45. Cynhaliwyd cymrodfa (social) llwyddianus i ddiweddu y tymor fel arfer, pryd v daeth ynghyd 70 o aelodau. Arlwywyd y byrddau yn fedrus a chwaethus gan chwiorydd y gymdeithas, o'r danteithion goreu posibl. Wedi pawb gael eu gwala a'i gweddill, cynal- iwyd cyfarfod adloniadol, trwy ganu, adrodd, aretthio, &c. Rhoddwn dalfyriad o hanes y gymdeithas am y ddau fis diweddaf :— Chwef. 16—Adroddiad, Miss Emily Miles; papurau, Mr James Morgans a Mr J Williams. Mawrth 2-Dadl gan wyth, Mrs M Johns a'i chyfeillion papur, Mr J J Thomas. Mawrth a—Adroddiad, Mr Clement George adroddiad, Mr T J George adroddiad, Miss J Young; adroddiad, Mr J Williams; papurau gan Misses Emmie Miles, E A John, a E A Davies. Mawrth 16.—Llywyddwyd gan Miss M L Vaughan, yr is-lywyddes, yn absenoldeb y llywydd.—Unawd, Miss Emmie Miles adrodd- iad, Mr W John deuawd, Miss L Rees a Mrs M J Rees; adroddiad, Miss M L Vaughan pedwarawd, Miss L Rees, Mrs Rees, Mri T G Rees a W Hughes; unawd, Mr D M John ad- roddiad, Mr J Williams; unawd, Mr Willie Harries; adroddiad, Mr John Morgans un- awdau, Miss H Davies a Mr T G Rees rhydd- ymddiddan, Mri John Morgans, D John, T Davies, G John, a Nrs M J Rees. Mawrth 24-Adroddiad, Mr Clement George papur, Parch. W Rees. Mawrth 30—Adroddiadau, Mr J Williams a Miss M L Vaughan papur, Miss Mary Evans. Ebrill 6-Adroddiadau, Mr Harold Johns, Mr Etnlyn George, a Miss Jesse Young unawd, Mr D M John deuawd, Misses Emmie Miles a E Morgans; unawd, Mr Willie Harries ad- roddiad, Mr John Morgans triawd, Mri W Harries, W Hughes, a A G Johns; deuawd, Misses Miles a Morgans unawd, Mr Cornock adroddiad, Miss May George. Llywyddwyd gan Mr John Morgans. Ebrill 13—(Y Gymrodfa). Llywyddwyd gan y Parch. W Rees. Beirniaid—Y gerddoriaeth, Mr J Williams, Pontiago darllen, areithio, a'r farddoniaeth, Mr T Davies, Llanwnda. Aeth- pwyd trwy y rhaglen fel y canlyn :—Emyn 242, ton y gymrodfa, Mr T G Rees; adroddiad, Edith Morgans unawd, Emmie Miles adrodd- iad, M A Harries. Yna awd at y byrddau, a gwnaethpwyd cyfiawnder a'r tanteithion oedd- wedi eu parotoi. Ar ol hyny cafwyd cystad- leuaeth fywiog ar ddarllen darn heb atalnodau, y goreuon Mri T G Rees a J Williams, Pont- iago ton, Lily Rees dadl gan Mrs Johns a'i chyfeillion y farddoniaeth, "Capel Harmony," goreu Mrs W Rees; araeth ddifyfyr, Ager," goreu Mr J Williams. Pasiwyd diolchgarwch i'r Llywydd, Beirniaid, a'r chwiorydd am eu gwasanaeth gwerthfawr, a therfynwyd trwy ganu Hen wlad fy nhadau." G. JOHN, Ysg.

TREFDRAETH.

Advertising

Advertising