Skip to main content
Hide Articles List

15 articles on this Page

-----------__"-St. David's…

Pembrokeshire Independants.…

To the Rev W. Reynolds, Hendre

LEULAU, CASTELLNEWYlJDBACH.

News
Cite
Share

LEULAU, CASTELLNEWYlJDBACH. Ymwclodd Ysgol Sul Beulah ag NVCti,, k 23ain cylisol, ac ni gawsoni ddiwrnod rhagorol o fwyn- had. Yr oedd llonder i weled ar bob gwedd yn ptod y dydd. Y r ocdd y tywydd mor braf fel ac y byddai yn bechadurus ynom i fod modd arall. Cawsom feuthyg y cae yn ymyl capel y Beilyddwyr fel arfer, ac ni a gawsom bobl gareilig y Temperance Hotel i'n gwasanaethu fcl ac y maent yn pvneuthur bob blwyddyn. Macut yu werth i ni ofyn am eu carcdigtwydd ar ddydd ein hymweliad a hwynt; rhoddant etl gwasanaeth yn serchog a rhesymol. Nid rhyfedd i ni doti allan i gami droion yn ystod y dydd gwnaethom liyny ar 01 yr ymhorth bureuol, ac wedi i ui gael ein prydnawnol un ni a ganasom yn hwylus o dan arweiniad y brodyr Morgans a Wat-kins. Syndud y fath unoliaeth ddangoswyd gan bawb o honom er ein mwyniant yn ystod y dydd. Temtir ni i geisio rhuddi darluniad o'r olwg hapus ocdd ar bob un o honom yn ystod oriau'r dydd, ond barnwn mai gwell peidio dechreu er lawyn gofod, ond (lywldwri hyn fed sirioldeb gwcdd bob un o honom o'r Uesgaf hyd y mwyaf ^sgafndroed yn ddigon i argyiioeddu unrhyw un ein bad with ein boiid, ac ni ddifjwyddudd yr un daniwain i neb o honom. Cawsom bawb yn serchog i Iii, ac yr oeddem ninau yn serchog with bawb. Yr oedd yr hen fur yn ein croesawi cystal ag ericed pan yn cym- eryit ein jmolchfa ilynyddol. Ilyfiyd oedd cael ymdrcchi ein hunain yn ei fynwes. Yr ydym yn meddwl i bawb i ymddwyn yn lied dda o weddus yn ystod y dydd. Darfu i tua 15U Hell ragor gyfranogi u'r darpariaethau oedd genym, a rhyfedd y canniol yr oedd pawb o honom ar y te, fel pe na buasern wedi cael te erioed o'r blaen. Ae y mae yn dda genym feddsvl fod Ysgol Sul ac eglwys Leulah inewn sefyllfa lied dda o lewyrchus yn bresenol. Yr ydym wedi bedyddio 15 yn dtli- wcJdar yma, ac wedi ilerbyn ereill drwy lythvrau TtC °, e^'thgiiiad. Hjderwn y cawn weled Hwyddiant mawr ar grefydd yn Sir Benfro y dyddiau nesaf yina. Y peth nesaf sydd genym ar droeu ydyw Met cymanfa gerddoiol. liwriedir ei chynal vn Smyrna, C.ismael. Bu pwyllgor yn ulah nos Lun yn trefnu ar ei cliyfer. Rhoddir go leu dvdd i'r manyhon o beithynas iddoynfuan, feddichon Nid oes dun yn well i cglwys na chadw mewn llawn gwaith o nyd. iniaid sychu ein liysgrif bir yn aWl, gan obeithio, gan nad faint o gyfnew- idiadau gymera le o hyn i'n hymweliad blynyddol y ilwyudyn nesaf ag W dig, y bydd wn ar eingoreu oil o honom fel pleidwyr daioni, ac felly tra yn cacl bod ar y ddaear. Diolch am yr yindrech ddangosir gan Ysgolion Sill ein gwlad gyda'u gwaith. O am fwy etto.-TygCIIFAB.

" Only One Second between…

HERE AND THERE. --

THE LATE PREBENDARY R. J.…

Advertising

--------------------------,…

MABNCLOCHOG.

Cancer on the Increase.

CASMAEL.

Advertising

-------POiSTVANE.

Advertising