Hide Articles List

24 articles on this Page

I Bob Mam Wan Sy'n Dioddef

Advertising

Undeb Bangor a Biwmaris.

Mae Ffrwyth Q.a'r Haf

Cyfarfod Cystadleuol Elim,…

Cyfnewidiadau yn y Llywodrketh

Advertising

.---Gwallgofdy Gogledd Cymru.…

News
Cite
Share

Gwallgofdy Gogledd Cymru. PENODI SWYDDOG MEDDYGOL. C)inha^iiwy-d cjfiarfod o BwylJg.or Ymwelwya: GwaJigofdy Gog-kntd CjTUi-u, 3111, Nunbych, ddydd JJiun, er otboù olynydd i Dr. Llgwelyn R. Cox, yr hwn ootid wcili ym- ddirs'wydd'O, wedi daJ y sfwj'dd am 28 o flym- ydcLorodd. Yr osdd yr olil o Juelodau'r gydag uu idtk'-iiad, yn bncsaanol, W:—Mr J. A. Clhadwiiclc ('cadeirydd y pwylOigioG"), Mr A. 0. Evetrii, Mr D. S. Dafvies, Mr Bc^niicft Joni-s, Dr. D. Lloyd, Mr David Lewis, yn cy.:1- ryc.'hi^'ji aitr IMmbyoh; Mir H. A. Tlil'by, Mr J. E. FJuis, a Mr Joseph Jo&< ym cymrycih- sir Fflin't; Dr. Eobort R.ob>rts, Dr. Evna WjUdaans, a. Mr Bobart D. E-o-jcirbs., yn cyn- rycshioi'i sir Ftiiriiomydd; Dr. E. P. EkJw-ande, Mr Thomas Wd^iams, Mr W. ):iam Ov.coi, Mtr D. J. EJaas, a Mir JJugfli Hio-nras, yn sym~ ryohii-ali sitr Fon; Mr J. Jonos-Mior;s, y ■ Mauris James, M'r J. R. EogV-, Mk T. W. Giriffith, su Mr W. J. Parry, yn eynrycihcoli eir Gaamairfom a Mr P. E. Storey" Mir Wiffilaai Painry, Mr E. A. Fouakes, Mr Robe<nt Hiigthos, a Mr A. Swainson, dros y tonysgfiufwyr. O'r lu ymg-.rriiswyr am y swydd, dewiswyd y rhiatjn i ddod giaiJbmn y }>wyffil<g«rDr. W. M. 910AXrt, y meddyg cyruoirtihwyol hymatf yng NgwaCiigotfdfy Dimhych; Dr. St-aniley Hushes, y meddyg cynorthwyol liynaf yng N'gwaHgci'dy Clay bury, Liundaiim Dr. T. Bodvx-1 dLbbesrts, swyddog- meddygod cymarth- wyol ymg N^-waulgofdy i, B e-1 eto; a Dr. FTamik Joaiee, sw.yddog' meddygol cynoirtftrwyofl ynig Ng-waiilg-ofdy Dinbych. Hyshysodid y Cadte'irydd iddo dderby;n, .luyttiiiyr OiidLvvntJi Dr. Frank Jon-fia. vn o-afw ei g-a.is a,m y swydfd yn ol; a.c yn d';»'oh i'r yiw^^Lgpar am ytr ocirhyAedd osod ar y rhes'tr ferr. Y it y d'trwiaiad oymtaf 'troedd y pleicttlecsiaju f,£11 y oairlym.: —15 dlros Dr. W. Stanley Hvigkitee, a 12 i Dr. Herbe-ii;. Ar gyrJhygiad Mr J. JOEies-MiOTiris, yn caeil ci g'-cLtUiogi; glam Mr W. J. Pajrry, a'i %t;c-- u giaai Mir A. O. Evars, cafodd Dr. PitianJlcy A'Ug-lll-s &l oi'kol yn amfryviot!, tewy godd d-wyiaw. Gv.u'wj'd Dr. fc'tcrailey Hughes i m>ewn, a'i feysDyswyd ir-ai ctfo oadid wcicLi oodl ei c^tliod 'i i swydd, a l^C'Eg'yf'aTCMiwvd of y?n ctw y pwyLj^or, a dym iM!r3n4^ iddo bob dj?d'wydd'wioh yn oi 'bri.otias ;tg-c»"fiva»oJ. Didlchaii yir Aralyg^ndtd .r.ewydd i'r pwy1!- Didlchaii yir Aralyg^ndtd rowydd i'r pwyTJ- gor am yir aciirhY'cl-cdd a, oaodwyd arno., a. eicr- haKxld y pwyligcr y g>wnca ca oxeu o dam eu cyl arwyddyd. Y cyfk>g cysyttlfocdii^ a'r swydd ydyw 500p y,11 •}. nvvyddyin, gydia thy, gol-cu, yEi^hyda thajAadau evaLI. Cyrecm yw Dr. R UJgfuœ, o Abecaeron, Cer- (xhgwon, ac md yw ctrjd 32a.im milwydd oed. FFARWEL DR. COX. Diitg"3iK)dd Dr. Oox, wrth wyfiwyno oi rud- rcddbad ichwant-crol, øi ddioJcihig'arwdh di- ffuiaiDit i r pwj^igiotr, ;ed gyd-swydidogion m-edd- ygol, a ir sitaff yn ig'j'ffrradiiiioJ rallll ou cyd- Wieathradbad ym ysfcod yr 2Sa.m inil'ytnirdd yr oedd wdii hcid yn y GwailOgttfdy, a divrouc&aa bob i-llv.'yodciaTijt d'r eefydCiiad yn y dy fodal. Bydidii. Dr. Stanley Hugihes gymeryd dyied- swy.dxia'u y sswydd d fynry yunhen mÔs.

Achos Crippen.

Sefydlter Parch Wynn Davies.

"Wedi Llwyr Fyned."

Cyngor Dosbarth Deudraeth.

Athrawon Arfon.

--------Ethoiiadati C /njhorau…

Trychineb ar Ben y Gogarth.…

Peils am 40 Mlynedd.

Ymweliad Cor Meibion Beth-Iesda…

Braw Mawr.

Cyngor Qwledig Lleyn.

[No title]

Mewn Ehedlong. 1

Cyfarfod Rhyddfrydel ym Mangor.

I .I Bob Geneth Ddifywyd a…

Advertising