Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

Terfyn Eithaf Gwendid y Giau.

8ETTWSYCOED,

CRICCIETH.

DYFFRYN NAWTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

Advertising

FFESTINIOG.

CAERNARFON.

LLANBERIS.

LLANRWST.

PENMACHNO AtR CWM.

PORTHMADOG. ]

PWLLHELI.

News
Cite
Share

PWLLHELI. CYFARFODYDD DIFYR.-Nos Iau agorwyd tymor Cymdeithas Lenyddol Penmount trwy gael gwledd, yn cael ei ddilyn gan gyfarfod amryw- iaethol, dan lywyddiaeth Mr W. Picton Jones. CYMDEITHASAU'R MERCHED. Mae Cymdeithas Ddirwestol y Merched wedi dechreu ar ei gwaith, tan lywyddiaeth Mrs Rhydderch.— Hefyd dechreuodd Cymdeithas y Merched Ieu- ainc gynnal ei chyfarfodydd wythnosol yr wyth- nos ddiweddaf, pryd y Ilywyddai Mrs W. Morgan Evans. Siaradodd Mra H. Prichard ar "Roddi iawn gyfeiriad i fywyd."—Nos Lun traddododd y Parch J. Edwards, y ficer, ddarlith yn Neuadd yr Eglwys ar "Undeb y Merched." Danghoswyd darluniau yn egluro'r ddarlith gan y Parch W. S. Williams. Cymerwyd rhan yn y cyfarfod gan amryw. CYNGERDD.Nos Fawrth, yn y Clwb Rhydd- frydol, cynhaliwyd cyngerdd, dan lywyddiaeth y Milwriad Lloyd Evans. Cymerwyd rhan ynddo gan Misses Manchester a Ravenhill, Mri W. J. Batterbee, W. H. Benskin, M. Evans, Richard Lloyd, F. E. Young. G. D. Roberts, P. G. Hughes, H. T. Ellis Alfred Owen, a Dr. Shelton Jones. CYMDEITHAS LENYDDOL PENLAN. — Dyma swyddogion Cymdeithas Lenyddol Penlan: —Llywydd. Parch J. Rhydderch; is-lywydd, Mr G. M. Roberts; ysgrifennydd, Mr D. John Jones; trysorydd, Miss Eifion Williams. Y GYMDEITHAS AMAETHYDDOL. Y mae Mri R O. Griffith a Dr. R. Jones Evans wedi cael eu penodi yn arohwilwyr cyfrifon y Gymdeithas Amaethyddol, a Mri D. Williams,, Llwyn, a W. Williams, Ty Newydd, yn is-lywydd- ion. Telir 12s 6c y bunt o'r gwobrwyon eleni. MARCHNAD Y NOCH.-Disgynodd prisiau y moch bach o 26s a 23s i 21s a 15s ddydd Mercher. I

PENRHOSGARNEDD.

TALYBONT (Bangor).

Asthma Bronawl.

Advertising