Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

Terfyn Eithaf Gwendid y Giau.

8ETTWSYCOED,

CRICCIETH.

DYFFRYN NAWTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

Advertising

FFESTINIOG.

CAERNARFON.

LLANBERIS.

LLANRWST.

News
Cite
Share

LLANRWST. CYMDERITIAS DORCAS.-Wele swyddog- ion y gymdeithas bon am y flwyddyn bresen- nol; —Jjlywydd, Mra Parry, Preewylfa; is- lywydd, Mrs W. Hughes, Carringtoh-terraoe; trysorydd, Mrs Williams, Glasfryn; ac ys- g-rifennydd, Miss Blodwen Mills, Fron Eir- ian. Pwyllgor: Mrs Rogers Jones, Mrs Tho- mas, Frondeg; Mrs E. P. Jones, Mrs Thomas, Hyfrydle; MTo Rowlands, Grove Houee; Mra T. C. Roberts, Mrs G. Janes, George-street; Miss Jones, Dulas; Miss Jones, Plough-street; a Mrs Uoyd Jooes, Liverpool House. LLYS YNADOL.—Cynhaliwyd y LIye hwn ddydd Limn, gerbron y Milwriad Sandbach (cadeirydd),, Mci John 31a«ckwall, a W. B. Halhcd. Yr Heddgeidwad Owens a gyhuddai Edward Jones, Wellington-pl-ace, o fod yn feddw ar y 15fed cyfisol, yn Ancaster-emiare. Diirwy, 2s 6c a'r oostaai. Yr un swyddog a gyhuddai D. W. Jones, Narrow-Street, o gyffelyb drosedd yn Denbigh-street, noe Sad- wrn, a bu raid ei gloi i fyny. Cyhnddai y swyddog ef o fod wedi rhoddi cic iddo tra yr oadd yn ei gymeryd i fyny. Gwadai y cy- huddiad, adywedai m«i y swyddog a'i taraw- odd cl, fel y gellid g-weled oddiwrth ed lygad du. Dirwywyd ef i 10s a'r costau. Mr J. Clarke Jones, arolygydd pwysau a mesurau, a. gyhuddai J. Evans, glo fasnachydd, Glan Conwy, o gadw clorian anghywir. Tystiodd Mr Douglas Wynne Griffith, yr is-aro'y^ydd, iddo,alw yn Ue Evans, Medi 22ain, a g wo Led y glorian, oedd wjth Imya o bob wyth tv ya ar hugain & hwyeid, yn erbyn y urynnw. Am- ddiffynai Evans ed htm drwy ddweyd fod y glonan yn iwwn wythnos cyn i'r sw\d»t'jg' alw, gan iddo ei archwilio, a cJhafoad ei wneud i fymy yn unkmgyr<ihol wodi ftyuliy. Dangosai y darn oedd wedi trESUlio i ffwrdd. BirWy o 108 a'r costau. NEWID LLE.—Ownaed cyfeiriiadau car- .odig yng Nrfiapel Seion, nos Saboth, ait ym- mkwjad Mr Darid Howell Jones, Etwy Hooee, yr hwm «rydd yn symud i Rhyl. Bu yn BeJog lanrn yn Sedan fel ysgTifenaydd Cymdeithas y Plant. TRO I LUNDIIN.-Bydd llu o> dref yn myned i Xmndain yr wythnoe nesaf, i roi ty^fe- iolaefeh yng nghyngaw3 Mt Isgoed Jones, yn oAyn y Cyngor Dinesig. PWWjGOE TRE'miADOL. — Dydd MawrtJh, cynhaliwyd cytarfod maijth o'r Pwyllgor Trethiedol, Mr John Roberts, Y.H., yn y gadair. Yaxsddanigoeodd nifer fa^wr o naen y p"wyllgor i apeiio yn erbyn eu ttrefth- iad, aar gyrrif y doll ydhWanegol oeodid arn> ynt o dan y ddeddf n-ewydd, Cynryclliolid pod tr wydd-ed-ddal wyr o'r Bettws gan J g*wmni o Lundain, ac ar eu cais gohiriwyd yr j epeliadau, ond gwrandawyd amryw apeliadau j Ueol. Y aafLe a gymerodd y pwyllgor ydoedd: < Nad oedd "Achos yn gosod am- yjbt y Twymedigaeth o ystyxiiod y tMhåanlt yng ngwyneb y doll newydd, a datganasant y fam eu bod yn rhwym, cyn cydsynio ag unrhyw gais am oatyngiad yn y trethiad, o ystyriod pa. un ø. oedd y trwydded-ddalwyr yn icael eu digolledu trwy yr ychwa-nlgiady- mhris y gwirodydd, neu mewii geiria.u eraill, pa un,a oedd y doll ychwaaiegol yn oaol mwy na'i had-dalu trwy y cymnydd yn yr anian a. dderbynid. Yn aiohos Victoria Hotel, Llan- rwst, a drethir yn ol 200p, dywedodd Mr R. O. Davies, ar ran y trwydded-ddaliwr, i gais ga,e-I ei wneud at y perchenogion i egluro nad ellid cario y gwesty ymlaen o dan y tollau presennol, a chafodd y tenant ostyngiad syl- weddol yn y rhesnt. Teimlai y pwyllgor fod hwn yn acTios eithriadol, a. bod y tollau new- ydd ion wedi peri fod yn rhaid goatwng y rheaut. Tra yn cydsynio i ostwng, dymuaient ei wneud yn eglur nad oedd yr achos hwn i fod yn gychwyniad nac yn engraifffc at y dyfodol; bemid pob achos yn hollol ar ben ei hun, ac ar oi deilyngdod ei hum. Termiaa amryw o'r pwyllgor yn <gryf iawn y byddai i r cynllum ,i gael Thagor o doll trwy y trwydd- edau ysbeilio yr awdurdodau lleol o symiau sylweddol at y itrethi.

PENMACHNO AtR CWM.

PORTHMADOG. ]

PWLLHELI.

PENRHOSGARNEDD.

TALYBONT (Bangor).

Asthma Bronawl.

Advertising