Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

Terfyn Eithaf Gwendid y Giau.

8ETTWSYCOED,

CRICCIETH.

DYFFRYN NAWTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

Advertising

FFESTINIOG.

CAERNARFON.

News
Cite
Share

CAERNARFON. ARHOLIAD.- Eisteddodd 40 o ymgeiswyr yn arholiad) y Civil Service yn yr Institute dydd Iau. CYRDDAU PREGETHU. — Y Saboth ar Liun., cynhaliwyd gwasanaethau pregethu blyn- yddol Capel Salem (A.) a bu y deuwr o'r De, y Parohn S. Williams, Penrhiwceibr, a GwyUa. Roberts, Llanelli, a.'r Parch Justin Evans oLun- diain, yma yn oyhoeddi rhagoriaethau'r Efengyl. YMDDISWYDDO.— Rhaid i'r Rhingyll Evan, Roberts, drwy afiechyd, yjnddiswyddo o r hoddlu wedi 13 mlynedd o was&naeth—y parth helaethaf ohonynt yng Ngihaeraarfon. NOSON DDIFYR.— Cynhaliwyd te a chyf- arfod adloniadiol yng Nghapel Beulah nos lau, dan lywyddiaeth y gweinadog, y Parch R. D. Rowland (An/thropos). MERCHED Y BLEIDLAIS.— Bu gar y rai hyn ddau gyfarfod yn y dref yr wythnos hon— un ar y Msgs 1100 Fawrth, pan aneroihwyd gaai Miss Barrett, B.Sc., a'r lkll nos Fercher yn y Neuadd Drefol. Siaradodd Mrs Pethwick Lawrence. Y.M.C.A.—Cynhaliwyd ymgomwest gyntaf y tymor nos Wener, Dr. Evans yn llywydidu. Cymerwyd rhan mewn oamu, eto., gan fonedd- igesau ao amryw o'r aelodau. Caed cystadleu- aetli gwneud allan 25 o hysbyeebi-adau: Buddug- ol, Mr W. P. Ellis. Diokihwyd i'r cadeirydd ao i'r bonoddigesau am arlwyo'r wledd. MARW.—Ddiydd Mawrth, bu farw Mrs TAwis Hughes, 61, Stryd y Llyn, a hi yn 73 mlwydd oed. Yr oedd yn aelod o gfcpel Engedi ers blynyddoeddL Bu ei gwr, Mr Lewis Hughes, farw tua naw mlynedd yn ol. Claddwyd ei gweddillion ym mynwent Cae Athra.w nawn Gwener. Gwasanaethwyd gan y Parch John Owen, M.A. CENHADOL.—Nos Iau, yng Nghapel Seismg y Wesleyaid, Castle-etreet, cynhaliwyd cyfarfod ynglyn a Ghenhvadaefchau Tramor yr enwad. Llywyddodd y Paroh J. Wynne-Jones, M.A. (y fioer). Cyflwynwyd adroddiad ariannol gan y Parch R. Rowe, Bangor. Caed anerqhiad gan y Parch Alfred Dumbarton, oerihadwr o Mysore. Hefyd, rai sylwadau gan y Parch John Percy, Mr Edwards, Arvoaiia, a Mr J. Henry Thomas.

LLANBERIS.

LLANRWST.

PENMACHNO AtR CWM.

PORTHMADOG. ]

PWLLHELI.

PENRHOSGARNEDD.

TALYBONT (Bangor).

Asthma Bronawl.

Advertising