Hide Articles List

20 articles on this Page

Advertising

ABERMAW.

BANGOR.

BETHESDA.

Terfyn Eithaf Gwendid y Giau.

News
Cite
Share

Terfyn Eithaf Gwendid y Giau. Qeneth yn Aberth i Ddawns St. Vitus wedi ei Gwella gan Dr. Williams' Pink Pills. Cyrvhwypa mynegiad Mr & Mrs John Thomas, 108, Albert-road, Morioe Town, Devonp-t, newydd dyddorol i rieni pr"y<ieru;j beobgyn a. merobed yn ddoddef gwendid gie<uol. Yn ddi- weckfaratih mynegodd Mrs Thomas i ohebydd foi y gwellhawyd ei merah Lilian o DdawiM St. Vitua gsm Dr. WilM^ns' Pink Pills, er i bob trioii&eth &rmll fethu. Wrth egwro'r amgyktfw«d«.u dywediodd Mrs Thonwn:Prettisiw7,d fy meroh, I..ilian, sydd yn awr yn un ar bymtheg, ao yr oedd yn frwd- frydig gyda'i gw*iih. Oh wo' mis yn cA daeth. ei bnaicih a'i choea ddebeu yn dueddoi i ddirdiyia- iadani dyahryuJJyd. Yn fuan gwactity^codd y dindyniada-u, a daeth LiHaji yn hfynod tsri-galon. Arhoeodd i ffwrdd o'i gwsuith ao yrngymffhoraaom a meddyg, yr hwn a. ddvwoedlOOd ei :bod yn diodd- ef oddiwrth ymcsodiad difritf o Ddawna St. Vitus. Er i'w chyffur gad ei ryewid gwaedhy^- odd Lijiaji. Nia galkai fwydoi hunan, ac yr oodd yn graddol ROlli ed Keferydd. "Mewn amaor yx oedd yn hoUol anakwog, gan y byddai J:Q.id i ni ei gwisgo &'i dwfenggo; aè yr oedd ei hoohr dde ddryoed fel naa gallai CAId lliueigo ei throed ymJlaen. Ofnecn fod y Pariys ami. Profwyd oyffur ar oJ. cyffur, ond ni wnai dim eii hel<pu. Co-ilodd bob llywodraeth ar ei giaiu, a gxilfyngai bopeth Y gaiaelai ynddo. O'r diwedd cyngthorodd oyfeiliion xm i brofi Dr. Wtii. Pink PUs, y rhai, naeddenit, a wellhaeat amryw aohosion o Ddawns St. Vitus. Anfooais am g-yflenwad o'r Peleni, ao wedi iddi gymeryd doguau rheoifcudd am berth amaesf llon- yddoad ei haeiodaoi, a dyohweladd ei Deferydd. Fel y partbaodd gyda'r Peleni araifodd ei nerfau, a chafodd ncson o orffwys. Yn ddiweddaj-ach, peidiodd y dicd'yniadmi yn hoBol; diflan-nedd pob arwydd o Ddawns St. Vitus, a gailodd fyaed ymlaen gyda'i gwaith, yn iaeh eto." Ysgrifetinwch am lyfryn, "Afiechydon y Cyf- ansoddiad. Gieuol," yn rhad, drwy'r post, ond gwneud cais i'r oyfeiriad iaod. Dioddefa poibl oddiwrth AnhwyWeraix Gieuol oberwydd fod arnynt an gwaed ooch oyf- oethog. Y rheswm paln"m mae Dr. Willaams' Pink Pilla wedi gwella cymaint o filoedd yw eu bod yn orou Gwaed Nowydd, Cbch. Felly mae-nt wedi gwella Diffyg Gwaed, Gwendid, Cur Pc-n, Niwralgia, Crydcymaiau, Sciaitioa, ac An- hwylderau Merched. Gan bob deliwr, neu yn uiiionigyrchol oddiwrth Dr. Williams' Medicine Co., 46, Holborn Viadfuot, Llundain, yn rhad drwy'r post am 2s 9o y blwch, neu 13s 9o am ohwe' blwch. Gocheler efeiychiadmi a aiopwyr a'u cynhygiant; gefynwoh yn eglur am Dr. Williams' Pink PiUs.

8ETTWSYCOED,

CRICCIETH.

DYFFRYN NAWTLLE A'R AMGYLCHOEDD.

Advertising

FFESTINIOG.

CAERNARFON.

LLANBERIS.

LLANRWST.

PENMACHNO AtR CWM.

PORTHMADOG. ]

PWLLHELI.

PENRHOSGARNEDD.

TALYBONT (Bangor).

Asthma Bronawl.

Advertising